Uppsalatidningen 2011 - nr 02


ALLA

Sida 1
F:s Med ABestudi m! progra EN DEL AV DIREKTPRESS NUMMER 2. 14­20 JANUARI 2011. ÅRGÅNG 7. KULTUR & NÖJE REPORTAGET BILAGA Elake Måns klär ut sig till hund SIDAN 30­31 Största fotosajten drivs från Uppsala SIDAN 20­21 Din guide i gymnasievalet 2011 Sirius fixar fotbollsfest Einar Brekkan, Glenn Schiller och Gary Sundgren. Nu möts de i en prestigefylld fotbollskamp. AKTUELLT 8 Råbarkade vikingar blir ny turistmagnet Suget efter vikingar är enormt. Nu ska en storsatsning på våra skäggiga förfäder locka utländska turister till länet. ­ Uppsala ska bli den centralt belägna motorn, ett slags showroom för länets övriga attraktioner, säger Brita Zetterberg Blom som är marknadschef på Uppsala Tourism. Vikingar står också i centrum för den jättesatsning som Fullerö Park AB vill förverkliga. Bland annat planeras en temapark på 145 000 kvadratmeter. AKTUELLT 4­5 SÅ DEJTAR UPPSALABORNA På första dejten tog Gustav Lundborg och Katarina Nilsson en promenad. Men det är inte det mest populära att göra på dejten. AKTUELLT 6 Extramöte om Stefan Hanna Är hans förtroendekapital förverkat? Den frågan lär få sitt svar när Centerpartiets Uppsalakrets håller extramöte. AKTUELLT 18 Här skulle det behövas lite Kirunaanda! Christian Tengblad, insändarskribent. INSÄNDARE & DEBATT 46 Platser namnges men får inte skylt FOTO: OSCAR SEGERSTRÖ, Adrian Frank har väntat i fyra år på att den park som uppkallats efter Valdemar Langlet ska få skylt och minnestavla. AKTUELLT 16 Prova våra fantastiskt goda korvar från Levoni www.martina.se 69:Salsiccia Ma ntova Salsiccia Lucan na ica Köp 2 valfria förpackninga r för 93 % kött! Underhållsfria lågenergifönster 20% lägre pris Uppsalas största utställning Erbjudandet gäller t o m 22/1 eller så långt lagret räcker. Fler erbjudanden samt recept i butiken! Bolandsgatan 9, S:t Per Gallerian, Uppsala www.afonster.se · 018-40 00 62 info@afonster.se · Källbro 31, Uppsala

Sida 2
annons TRAF I K N Y T T januari 2011 TRAFIKSÄKERHETSRÅDET INFO RMERAR GATU- OCH TRAFIKKONTORET INFORMERAR Akta barnen i snön Se upp för barn som leker bakom snövallarna. I år har vi en snörik vinter med höga plogvallar. De inbjuder till lek och bus men är en direkt fara ur trafiksäkerhetssynpunkt. Små barn, upptagna av leken, ser inte alltid bilar och du som är bilist kanske inte alltid hinner se barnen. Snön innebär halka och dålig sikt för gående och fordonsförare. Vid halka är bromssträckan för fordon mycket längre. Så du som kör bil; bromsa i tid. Annars stannar inte bilen i tid! V nterväghållningen ­ så funkar det! bild: göran ekeberg GATU- OCH TRAFIKKO NTORET INFORMERAR Studentrabatt på bussen Snart får du som är student billigare bussresor. Den 17 januari lanserar kollektivtrafiken ett nytt kort med studentrabatter på 30 procent. Rabatten ges på periodkort för såväl stadstrafik som för regiontrafik. Kortet är ett "icke-personligt" 30-dagarskort och du reser obegränsat antal resor dygnet runt. För att få rabatt ska du vara heltidsstuderande, minst 75 procents studietakt. Detta ska kunna styrkas med godkänt studentlegitimation. Det finns flera olika varianter av 30-dagarskortet. På www.ul.se hittar du det kort som passar dig bäst beroende på var och hur långt du brukar resa. Här ser du även var du köper och laddar kortet. Det är gatu- och trafikkontoret och fastighetsägarna som ansvarar för vinterväghållningen i kommunen. Vid kraftiga snöfall och halkrisk arbetar kommunen med ett 70-tal bilar, väghyvlar och traktorer på 45 mil gator samt 33 mil gång- och cykelvägar. Alla fastighetsägare måste också sköta gångbanan på gatan utanför fastigheten. Flera funktioner Vinterväghållning består av många delfunktioner, exempelvis plogning, halkbekämpning, snöbortforsling, handskottning och upptagning av vintersand. Därtill kommer gatuvärmen på gågatorna, Stora Torget och Carolinabacken. Snöig vinter ­ visste du det här? 2009 började det snöa 5 december. 2010 kom första snön 9 november. 2009 föll 42 centimeter snö innan nyår. 2010 kom det 118 centimeter snö innan tolvslaget. 1 000 kubikmeter snö i timmen transporteras till snödeponier. Detta för att frigöra ytor längs gatorna för snöröjningen att ploga snö till. GATU- OCH TRAFIKK ONTORET Lägre hastighet i fler områden I maj 2006 beslutade gatu- och trafiknämnden att Uppsalas bostadsområden skulle få lägre hastighet, 30 kilometer i timmen. Från 2007 har fem områden per år fått lägre hastighet. Under 2011 är det dags för följande områden: Flogsta, Ekeby, Valsätra (Malmavägen, Kälksvägen), Gränby (vädergatorna och författargatorna). Den 16 februari 2011 hålls ett informationsmöte där bakgrund och syfte tas upp. Politiker och tjänstemän finns på plats för att informera och svara på frågor. Alla boende och berörda är välkomna till mötet. Tid: 19.00 ­ 20.00. Plats: Uppsala Konsert & Kongress, sal K 4. Du som fastighetsägare har skyldigheter 5 isrivningsmaskiner är igång för att ta bort is och packad snö på bostadsgator. Enligt beslut av kommunfullmäktige ska fastighetsägare snöröja och halkbekämpa gångbanan som ligger i anslutning till fastigheten. På mindre trafikerade gator inom villaområden kan hela gångbanan bli igenplogad av snö från körbanan. I detta fall tillåts snön ligga kvar Snö från fastigheter får inte läggas på gator eller sandning av gångbana, max 100 liter, från Sweroc/ Vendels grus, Börjegatan 77. Öppet dygnet på gångbanan. Istället ska fastighetsägaren sanda parkmark. Fastighetsägare kan hämta sand i hinkar för runt. för gångtrafik på körbanan utanför snösträngen. GATU- OCH TRAFIKKONTORET INFORMERAR Säkrare för oskyddade trafikanter En bil stannar för en gående, bilen bredvid ser inte fotgängaren och kör vidare. En olycka är ett faktum. I Uppsala kommun ska nu oskyddade trafikanters vardag bli säkrare. Uppsala växer så det knakar. Staden förtätas och områden i olika stadsdelar ändrar karaktär och verksamhet. Även invånarnas resande förändras. Både när det gäller bil- och cykelresor men även för den som promenerar. Olycksdrabbade platser Gatu- och trafiknämnden har bestämt att kommunen ska prioritera säkerheten för oskyddade trafikanter på övergångsställen och cykelpassager. Exempel på olycksdrabbade platser är fyrfältsvägar där gående och cyklister korsar gator med två körfält i bägge riktningarna. Här finns risken att en bil stannar för en gående medan bilen bredvid, i andra körfältet, fortsätter att köra. För att förhindra olyckor byggs ofta cirkulations- fotgängare och cyklister säkrare kan använda platser. Innan bygget startar så utreds alltid hur vägarna. buss- och biltrafikens situation och även hur traHär har det också blivit säkrare i trafiken fiktempot påverkas av cirkulationsplatsen. Dag Hammarskjölds väg utanför Glunten och Perssonrondellen BMC . Ett körfält i stället för två vid överCirkulationsplatsen eller Perssonrondellen, som gångsstället vid Kunskapsskolan. ligger vid Kungsgatan ­ Stallängsgatan ­ Gamla Väderkvarnsgatan mot Vaksalagatan. Refug och Stockholmsvägen, har nyligen byggts om. Från övergångsställe, numera med plats för cyklister början var det en väg med två körfält in i cirkuvid gatans kantstenslinjer. lationsplatsen. Under hösten har vägen byggts Råbyvägen vid Tycho Hedéns väg samt Bärbyleom till ett körfält just där gående och cyklister den vid Svarbäcksgatan och Gamla Uppsalagakorsar Kungsgatan och Stallängsgatan. tan. Ett körfält i stället för två vid överFör bilar och bussar har tempot dragits ner lite gångsställen. när det nu bara finns ett körfält. Vinsten är att 018-727 40 00 Gatu- och trafikkontoret 018 -727 13 15 Hållbart resande 018-727 00 00 Fastighetskontoret 018-727 83 70 Uppsala resecentrum www.uppsalaresecentrum.se

Sida 3
4 14 januari­20 januari 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N VISSTE DU ATT ... Domkyrkans huvudentré spärrats av? Orsaken är ett pågående brandskyddsprojekt som innebär att vapenhusets golv måste tas upp. Endast södra porten kan nu användas. Arbetet pågår till 6 mars. TIPSA REDAKTIONEN Telefon: 018-418 11 03 E-post: redaktion@uppsalatidningen.se AKTUELLT HALLÅ DÄR ... ... Anja Kontor, programledare på Sveriges Radio Uppland som fredag 14 januari startar radioshowen Anjas och Thomas fredag med direktsänd radio från Saluhallen i Uppsala. Vad händer i första programmet? Vikingar blir länets Vikingar ska bli Uppsala läns nya turistmagnet. De skäggiga sjörövarna ska ge upphov till nya besöksmål och dra hit horder av utländska turister. Uppsala ska bli motorn i satsningen. ­ Den första gästen är Tina Ahlin, en av de jätteduktiga pianisterna i Så ska det låta. Sedan kommer The Ukulele Orchestra of Great Britain. Allihopa, hahaha! Och Tina ska ta med sig sitt munspel så jag hoppas att de spelar tillsammans. ­ Sedan blir det en relationspanel som ska prata om lust. Härligt va? Hahaha! ­ Det blir även en direktrapport från England och London, där det är snökaos. Varför direktsända från Saluhallen? ­ Jag tycker att det är jättebra för public service när man släpper in folk och träffas på riktigt, alla sitter hemma så mycket nu för tiden. Och Saluhallen är en plats där det rör sig mycket människor. Vem är drömgästen om du får välja fritt i Sverige? ­ Raol Wallenberg, och fråga "Vad hände egentligen"? Och jag hade gärna velat träffa Margaretha Krook, som alltid vågade gå sin egen väg. ­ Om jag ska välja några levande personer så säger jag Leif GW Persson, som är en idol och en cool person, och Robyn som verkar ha skinn på näsan. Fredrik Dahlström fredrik@uppsalatidningen.se Uppsala Tourism står bakom satsningen, som inleds med en förstudie kallad "Internationell affärsutveckling med vikingar som tema". Nu ska en marknadsanalys göras och intresset hos länets entreprenörer utforskas. ­ Målet är att entreprenörerna här ska bedöma det som lönsamt att satsa på vikingarelaterad produktutveckling, säger Brita Zetterberg Blom, marknadschef på Uppsala Tourism. "En gigantisk marknad" Att intresset för vikingar är stort utomlands är välkänt. ­ I exempelvis Ryssland är det otroligt stort och det är ju en gigantisk marknad. I Spanien, Italien och USA är man också oerhört intresserad av vikingarna. En satsning på vikingaturism har med andra ord goda BRITA förutsättningar ZETTERBERG att inbringa en BLOM och annan turistkrona. ­ Här i Uppsalatrakten har vi fantastiskt spännande fynd och spår av vikingar, inte minst vid gravfältet Valsgärde norr om Uppsala, säger Brita Zetterberg Blom. Fem aktuella platser DET VÅRAS FÖR VIKINGARNA. Snart ska du kunna bo, äta och leva som en viking. Den vikingainspirerade temaparken är tänkt att innehålla Webbenkäten FÖRRA VECKAN: Ska överviktiga betala mer i skatt? Stefan Hanna a (C) har rört upp känslor Svara på! i matdebatwebben ten. Så här blev resultaal sallatet: sta på upp Under förstudien ska man välja ut fem platser i länet med förutsättningar för en utvecklad vikingaturism. Nästa steg blir att skapa geografiska kluster kring dessa där olika entreprenörer ut- vecklar sina produkter och drar nytta av varandras kunskaper och kontakter. ­ Vi vill skapa ett högre "vikingabrus" i länet. Och Uppsala blir den centralt belägna motorn, ett showroom för länets övriga attraktioner, säger Brita Zetterberg Blom. Många har en bild av vikingar som råbarkade karlar i hornprydda hjälmar. Är det den bilden turistströmmen ska byggas på? ­ Det är en stark bild som måste respekteras. På Historiska museet har man klarat balansgången mycket bra, där låter man den egna fantasin vara utgångspunkten som lockar till nya kunskaper. Det är målet även för oss, säger Brita Zetterberg Blom. Det där med horn på hjälmarna är en av flera myter om vikingarna. Den enda järnåldershjälmen med horn som hittats i Europa kommer från England. Och den är från 150­50 f Kr, det vill säga långt före de första vikingaräderna. Förstudien ska vara klar sista april. Därefter ska själva genomförandefasen inledas ­ förutsatt att det kan finansieras. Förstudien finansieras med pengar från Regionala strukturfonden (EU) och stöds av Regionförbundet i Uppsala län. Inger Nilsson inger@uppsalatidningen.se Webbenkät! JA Gigantisk vikingapark på väg i Fullerö V Vikingar blir den röda tråden även i Fullerö park. ­ Temat är givet med tanke på det geografiska område vi befinner oss i, säger projektledaren Pelle Vamstad. Rö e tidningen.s 26% NEJ 74% VECKANS FRÅGA: Vill du ha ett vikingaland i Fullerö? Svara på uppsalatidningen.se Fullerö park ska förverkligas söder om Storvreta, direkt intill avfartsrampen från nya E4:an och väg 290. Här vill i alla fall företaget Fullerö park AB bygga ett sportcenter med en inomhushall för fotboll, en galleria samt ett vikingainspirerat hotell med 350­400 rum. Plus flera hundra bostäder. Men huvudattraktionen blir en 145 000 kvadratmeter stor vikingainspirerad temapark, med attraktioner och upplevelser för alla åldrar. ­ Vi h a r j u myc ke t vikingahistoria i Uppsalatrakten, men har inte varit så bra på att visualisera det än, säger Pelle Vamstad. I temaparken ska historiska fakta gå hand i hand med mer fantasifulla inslag, upplevelser och underhållning. På skissen här intill visas hur det hela kan komma att se ut. Fullerö park har varit på gång länge ­ och debatterats flitigt ­ men det dröjer troligen flera år innan spaden kan sättas i marken. Om den nu över huvud taget hamnar där. Men det tvivlar Pelle Vamstad inte på. ­ Det är klart att Fullerö park blir av. Det är ju ett privat bolag som äger marken och som vill satsa på detta, kommunen behöver inte bidra med en krona. Tvärtom är det vi som nu betalar stora belopp till kommunen för planprocessen, säger han. Det som pågår just nu är dels en detaljplaneprocess för Sydöstra Fullerö, dels arbetet med en fördjupad översiktsplan för hela Storvretaområdet. Väntar på att få starta Ska ge nya jobb Enligt Fullerö Park AB:s egna uppskattningar ska projektet ge upphov till cirka 1 500 nya arbetstillfällen. Vd och huvudägare för Fullerö park AB är Vahik Abrami, entreprenör från Uppsala. Delägare är Sven-Erik Andersson, jordbrukare i Fullerö, samt det Stockholmsbaserade företaget Erik Ramqvist AB. Detaljplanen har varit ute på samråd och revideras. Därefter ska den ställas ut. Men det förväntas ske först efter att den fördjupade översiktsplanen ställts ut någon gång i vår. ­ När vi väl fått våra tillstånd så sätter vi i gång direkt, säger Pelle Vamstad. Inger Nilsson inger@uppsalatidningen.se

Sida 4
U P P S A L AT I D N I N G E N 14 januari­20 januari 2011 5 20 PERSONER nyanställs av företaget Hemfrid i Uppsala. Rut-avdraget är den främsta anledningen till expansionen. Enligt Skatteverket köpte 7 447 Uppsalabor hushållstjänster 2010. Miljötipset ÄT SVENSK FRUKT. Både de långa frakterna och odlingsmetoderna gör tropiska frukter till ett sämre miljöval. nya turistmagnet Uppsala på vikingatiden Kring Uppsala högar fanns ett välutvecklat samhälle, med kunniga hantverkare och ett rikt jordbruk. Här fanns även en stor kungsgård och en gästabudshall. Vid kungsgården samlades svearna för att dyrka sina asagudar. Platsen var ett viktigt religiöst centrum, även långt efter det att landet kristnats. De tre stora gravhögarna anses vara resta över de gamla sveakonungarna på 500-talet. Området innehåller även gravfält med 200­ 300 gravar. Tre kilometer norr om kyrkan, intill Fyrisån, ligger Valsgärde. Det är ett stort gravfält med båtgravar från yngre järnåldern. Utställningen Valsgärde Vendeltid ­ Vikingatid på Museum Gustavianum visar en del av de föremål som hittats i båtgravarna, exempelvis magnifika svärd och hjälmar. FOTNOT: Som vikingatid räknas den skandinaviska järnålderns sista period, cirka 790­1100 e Kr. SÅ TYCKER VI Vad vet du om vikingar? Linus Öhrberg, 33, pappaledig, Luthagen ­ Relativt lite, jag har väl rätt bra koll på när de härjade, kring år 1000, 1100 så där. Men jag är själv inte så lockad av just det temat. Fanny Bäckström, 16, studerande, Luthagen ­ Oj! Att de hade horn på hjälmarna och sånt. Det kan bli en kul grej att bygga turistattraktioner på. Tyck till! Gå in på www.Upp sa tidningen. la se ett stort antal upplevelser, till exempel berg- och dalbanor och vikingaskepp. Satsningarna kan leda till många nya arbetstillfällen. FOTO: COLOURBOX & KALBAR/UPPSALA TOURISM. ILLUSTRATION: GARY GODDARD ENTERAINMENT Rebecka Olsson, 17, studerande, Knivsta ­ Jag vet att de åkte i skepp och rövade och såg arga ut. De drack mycket mjöd också. Hela världen älskar vikingar Vikingarna fortsätter att fascinera människor i hela världen. Men varför är egentligen de skäggiga sjöfararna så intressanta? Intresset för vikingar tycks världsomfattande och oändligt. En som själv har ett genuint vikingaintresse och även valt att slå mynt av sin hobby är journalisten, arkeologen och författaren Mikael Jägerbrand. ­ Det allmänna intresset för vikingar beror på att folk helt enkelt är fascinerade av krig, våld och blod. Vikingarna är också väldigt bildmässiga. Plus att vikingatiden ligger relativt nära i historien, så man vet mycket om den, säger Mikael Jägerbrand. Ha n h a r s k r i v i t t v å vikingaböcker, "33 mest sevärda vikingasevärdheterna i Sverige" och "Vikingar & skägg", och driver även sajten "Fornguiden". Sedan i somras håller han dessutom i guidade turer till fornlämningar. Mikael Jägerbrand är kritisk till att svensk forskning och undervisning i så hög grad är inriktad på att framställa vikingarna som ett småtrevligt folk som mest brukade jorden och gjorde handelsresor. Tuff tid att leva i MER Populära vikingar RÖDE ORM, Sveriges mest kända fiktiva viking, är en äventyrsberättelse i två delar av den svenske författaren Frans G Bengtsson. Den har senare omvandlats till långfilm, musikal och seriealbum. I SPORTENS VÄRLD återfinns en hel del vikingafetischism, särskilt hos det amerikanska fotbollslaget Minnesota Vikings och den svenska basketklubben Solna Vikings. INOM HÅRDROCK OCH HEAVY METAL används frekvent olika vikingateman och viking metal är en egen subgenre som kännetecknas av sin inspiration från vikingatiden, nordisk mytologi, och vikingamode. VIKINGAFILMER har en lång tradition av att inte hålla måttet. Den 13:e krigaren med Antonio Banderas och Sven Wollter är ett skräckexempel. Mindre misslyckad är The Vikings (1958) med Kirk Douglas. 20 maj 2011 är den svenska biopremiären för THOR, baserad på Marvels serietidning om vikingaguden nummer ett. Allan Robertsson, 74, pensionär, Centrum ­ Jag är släkt med dem, de är ju våra förfäder. Det finns ju fruktansvärda historier om "nordmännens raseri". Det kan säkert dra turister och allt som gör det är bra att utveckla. ­ Det är bara i den akademiska världen i Sverige, och bara i Sverige, som man tycks ha ett behov av att framställa vikingar som gulliga och fredliga. Men Jesus, det var inte någon lek att leva på vikingatiden! Om man läser på om vikingarna så vet man att om de under resorna kunde ta något med våld så gjorde de det. Varför är den svenska bilden av vikingarna "gullig och fredlig"? ­ Därför att svenskar, se- VIKINGAEXPERT. Mikael Jägerbrand har skrivit flera böcker om vikingar. dan 1960-talet och Dag Hammarskjölds dagar, har en bild av sig själva som ett gulligt och fredligt folk. Vi vill inte se oss som ättlingar till ett krigarfolk. Om man däremot ser till länder som Irland och Skottland så satsar de mer på vikingaturism än Sverige, och deras bild av vikingar är inte lika politiskt korrekt som vår. Fredrik Dahlström fredrik@uppsalatidningen.se Susanne Carle, 48, säljare, Gävle ­ Inte så mycket, faktiskt. De var ute med sina skepp på haven i långa tider och rövade hem skatter. Text: Inger Nilsson Foto: Oscar Segerström

Sida 5
6 14 januari­20 januari 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N AKTUELLT I Uppsala funkar inte sex på första dejten Pirr i magen och fjärilar kring hjärtat ­ första dejten kan bli svettig. Uppsalatidningen kikade närmare på vad Uppsalaborna egentligen gör när de dejtar. örr i tiden träffades man på dansbanan. I dag möts fler och fler par via internet. Men oavsett hur första mötet går till är det samma spänning i luften när det är dags att träffas. Gustav Lundborg och Katarina Nilsson är ett par sedan 2,5 år och bor tillsammans i Norby. Vilket är ert bästa tips för en lyckad dejt? ­ Det finns egentligen inga tabun för vad man kan eller inte kan göra. Det som känns bäst helt enkelt, säger Katarina Nilsson. Vad gjorde ni första dejten? ­ Vi tog en promenad och sedan tillbringade vi en helg i sommarstugan, och det blev ju bra, säger Gustav Lundborg och ler. TIPS 6 annorlunda dejter GÅENDE RESTAURANGBESÖK I stället för att stanna på en och samma restaurang hela kvällen, prova att gå på flera. Ta in förrätt på en restaurang, ät middag på nästa och efter- FLERA STÄLLEN. Varmrätt var rätt på en tredje. det här! FOTO: COLOURBOX Planera i förväg vilka ställen ni ska till ­ gångavstånd är en nyckel till en lyckad dejt av den här typen. UPPLEV MED ÖGONEN På ett museum finns oftast så mycket att se och göra att ni kommer att ha något att prata om hela tiden. Samtidigt lär du känna din dejt. Med lite tur eller skicklighet prickar ni in en dag med MUSEUM. Ger något att prata fritt inträde. om. FOTO: COLOURBOX SÄLLSKAPSSPEL Välj ut några roliga spel och utmana din dejt på en omgång. Om ni redan känner varandra är hemma det givna platsvalet. I annat fall ­ prova närmaste sällskapsspelsvänliga kafé. FÖNSTERSHOPPA Att fantisera om vilka kläder eller grejer ni skulle lägga slantarna på om ni vann högsta vinsten, är nästan lika kul som verklig shopping. I rätt sällskap. En utmärkt chans att lära känna nya sidor hos varandra. LEKA Vem har sagt att en lekplats bara är till för barn? Även stora barn kan ha kul. Men kolla att inget komPLATS. Kvällstid är det oftast lemer att gå digt på lekplatserna. FOTO: ARKIV sönder innan du ger dig in i leken. HETTA TILL DET I KÖKET Som brittiska Nigella Lawson har visat prov på, kan det vara både kul och sensuellt att laga mat. Dessutom ett bra sätt att få redan på vilka paradrätter din dejt egentligen har att stoltsera med ... F KAFFE OCH ROMANTIK. Gustav Lundborg och Katarina Nilsson från Norby fikar gärna på Storken. De tycker att en fikadejt är ett bra och avlappnat sätt att lära känna varandra. Den åsikten delar de med 63 procent av Uppsalaborna. FOTO: OSCAR SEGERSTRÖM ÄR DET OKEJ ATT HA SEX PÅ FÖRSTA DEJTEN? VILKEN ÄR BÄSTA AKTIVITETEN PÅ FÖRSTA DEJTEN? Fika JA 28% NEJ En färsk undersökning från dej- tingsajten e-kontakt har kartlagt Uppsalabornas dejtingvanor. Vad vill vi egentligen göra när vi träffar vår kanske blivande kärlek första gången? Inte hoppa i säng i alla fall. ­ Uppsalaborna är konservativast i hela landet. Hela 72 procent säger nej till sex på första dejten. Siffrorna ser totalt annorlunda ut på andra håll i Sverige, säger Karin Boo, pressansvarig på e-kontakt. Gävleborgarna och gotlänningarna är de som är mest öppna för sex på första dejten. I 72% Gävle tycker hela 50 procent av de tillfrågade att det bara är att tuta och köra. ­ Resultatet när vi sammanställde var oväntat. Vi trodde att man var mer öppen för sex i storstäderna och försiktigare på mindre orter. Den teorin blev snabbt nedröstad av kalla fakta, säger Karin Boo. Vad gör Uppsalaborna i stället? Promenad Middag Sporta Bio Annat dejtsammanhang, men tydligen inget som går hem bland pratglada Uppsalabor. Bara en ynka procent hävdar att se en film är det de KARIN BOO allra helst vill göra på dejten. ­ Att gå på bio är en passiv och ganska asocial grej, säger Karin Boo. Men det är inte bara nej till sex ­ Sysselsättningen som överlägset toppar dejtinglistan är att gå på kafé. Det vill 63 procent av de över tusen tillfrågade. Kanske beror det på att Uppsala har många kaféer? Eller att det här att ta en kaffe är en så otvungen grej? Äta middag, sporta och prome- och ja till fika som utmärker oss. Uppsala är dessutom den stad i Sverige där man är mest jämlik när det gäller att dela notan lika vid krogbesöket. ­ Här vill folk dela fifty-fifty på ett sätt som är helt ojämförbart med andra län, säger Karin Boo. Karin Juniander karin.j@uppsalatidningen.se nera är andra saker vi gärna gör på dejten. Bio är en klassiker i Arbetar du ideellt? Volontärkortet är ett kort som tagits fram i samarbete med Centrum för Ideellt Arbete,Uppsala Föreningsråd samt Volontärbyrån.Kortet ger dig som jobbar ideellt rabatter och erbjudanden hos lokala företag i Uppsala. Skaffa dig ett volontärkort du också! Tack för ditt engagemang! Mediepartner Ett projekt i Uppsala för dig som arbetar ideellt! Rabatten erhålles endast mot uppvisning av Volontärkortet. (erbjudandet gäller t.o.m. 20/1-2011) www.volontärkortet.se

Sida 6
U P P S A L AT I D N I N G E N 14 januari­20 januari 2011 7 ÅRSTAHALLEN OBS! Alla varor gäller fredag 14/1­torsdag 20/1 MOTIONSGRUPPER VÅREN 2011 START VECKA 3. VATTENGYMNASTIK Fyrishov, undervisningsbassäng Måndag kl 19.00 Tisdag kl 19.00 Onsdag kl 20.00 intensivgrupp Torsdag kl 14.00 Torsdag kl 19.00 Torsdag kl 20.00 ny grupp! Samariterhemmets bassäng Tisdag kl 19.30 Kostnad vattengympa: 1400 kr, 14 ggr Reservation att vissa grupper i vattengympa kan vara fulltecknade vid införandet. Anpassad SENIORDANS (internationella danser, behöver ej vara par) Torsdag kl 16.00 Missionskyrkans Sporthall Kostnad: 500 kr/termin, 14ggr Anmälan på plats. Lövbiff Irland Ca 1200g 99 en! Från fiskdisk kg 90 kg TAIJI Måndag k 19.00 nyb forts, Vaksalaskolans gymn. sal Kostnad: 800 kr/termin 14 ggr. Vår Ruset 2011 89:28% Mild Matkompaniet Torskfilé Gadus Morhua Fiskad i Östersjön Anmäl dig till motionsloppet för tjejer på 5 km, går av stapeln den 26 maj. Läs mer på www. varruset.se Gå in på vår hemsida www.korpen. se/uppsala och se mer vad vi har att erbjuda i lagidrotter och arrangemang. För anmälan och mer information ring Korpens kansli tel 15 54 45 eller e-mail: info@korpen-uppsala.se hemsida: www.korpen.se/uppsala GYMPA 55+ Måndag kl 10.00 Missionskyrkans Sporthall Onsdag kl 10.00 Missionskyrkans Sporthall Kostnad: 500 kr/1ggr i veckan och 600 kr/2ggr i veckan. 14 ggr Anmälan på plats. Tillgång till dusch och bastu. Husets ost Ost av Herrgårdstyp 49:kg Uppsala Korpförening 14 Sverige 90 kg Tomater Spanien Klass 1 Från delidisken! Höglandsskinka 2 för 129:kg g 20:- Grönsallad i kruka Sverige Klass 1 ÖPPET ALLA DAGAR 8-22

Sida 7
U P P S A L AT I D N I N G E N ­ Din lots bland livets viktiga dokument ­ 018-12 90 57 · www.humanjuristerna.com AKTUELLT Anmäl ditt barn nu! Njutning - Utveckling - Vattensäkerhet www.linnea.se 018-18 28 30 Från JVM till nya tuffa utmaningar Besvikelsen efter bronsförlusten sitter fortfarande i. Men Fredrik Pettersson Wentzel är ändå nöjd med insatsen i junior-VM. Nu blickar han framåt för att återigen bli förstamålis på hemmaplan. Pendlar rabatt vid uppvisande av SJ kort Ny adress:gränd 17 Vret + 46 (0)18 - 154600 Manuella delidisken erbjuder KYCKLINGKLUBBOR VARMA OCH KALLA 3 för Gäller t o m torsdag 20/1 eller så långt lagret räcker GRILLADE Se våra övriga annonser i tidningen Efter flera hockeyhektiska juldagar är han åter tillbaka i Uppsala. Almtunas unga målvaktslöfte Fredrik "PW" Pettersson Wentzel vaktade den svenska buren i tre matcher under junior-VM i Kanada. En turnering som slutade med oturlig strafförlust i semifinalen mot Ryssland och även torsk mot USA i bronsmatchen. ­ Jag är ändå hyfsat nöjd med min insats. Visst var det ett tråkigt slut på turneringen. Men det blev som det blev och så är hockeylivet ibland, säger Fredrik Pettersson Wentzel. "Tufft åka ut på straffar" UNG STJÄRNA. Förra årets succé och Fredrik Pettersson Wentzels spel i JVM har gjort Almtunamålvakten het på hockeymarknaden. FOTO: THOMAS WALLBERG/ARKIV Fredrik Pettersson Wentzel Smeknamn: PW. Ålder: 19 år. Familj: mamma Eva, pappa Kjell, storasyster Erica. Position: Målvakt. Klubb: Almtuna IS. Draftad av: Atlanta Trashers. Målis-förebilder: Henke Lundquist, Jonas Hiller (Schweiz). Fredriks värsta motståndare i JVM Ryan Ellis (Kanada). "Styrde lagets powerplay och det gällde att se upp för honom hela tiden." Chris Kreider (USA). "Gjorde två mål på mig i bronsmatchen. Otroligt skicklig målskytt som sätter lägen han får." Vladimir Tarasenko (Ryssland). "En extrem talang som jag har spelat mot tidigare." ÖPPET ALLA DAGAR 9­22 · Heidenstamstorg · Tel 018-194700 Larmcentralen dygnet runt! JOUREN 018-155 155 Fastighets & skadeservice www.relita.se Det är många som vill veta hur det var i JVM. Fredrik har fått svara på många frågor från journalister och det märks att han faktiskt är lite trött. ­ Jag har varit jet-laggad och haft svårt att sova. Dessutom är jag fortfarande besviken över resultaten. Givetvis var det tufft att åka ut på straffar i semifinalen, men förlusten i bronsmatchen var värre för mig eftersom jag stod i mål då. Sammanhållet lag VINNARE FRÅGESPORT Rätta svar till frågesporten 8/1 på Sirius Innebandys hemmamatch. Vinsterna skickas per post. Rätta svaren 1 (FBC Uppsala (DJ20)) 1 (22) X (Alfred) 1 (70) 2 (Johan Jr. Eriksson) Flera reportage från JVM har handlat om det svenska lagets sammanhållning och gemenskap. Det är något som även Fredrik Pettersson Wentzel vill framhäva och kommer att sakna nu när turneringen är över. Trots att Sverige för första gången sedan 2007 blev helt utan medalj är han imponerad av landslagskamraterna. ­ Framför allt backen Tim Erixon var fruktansvärt bra. Calle Järnkrok är offensivt skicklig, men gjorde även en underskattad defensiv insats. En spelare som verkligen överraskade var Patrick Cehlin. Han var kanske vår allra bästa forward, säger Fredrik Pettersson Wentzel. Just nu utkonkurrerad Förra året gjorde "PW" braksuccé i Almtuna. Han kom från ingenstans och slog sig in i ett lag som var på vippen att ta sig ända till elitserien. I år har det inte gått lika bra och han har fått se sig utkonkurrerad av jämnårige Magnus Hellberg. Dessutom har unge Adam Reideborn varit duktig när han har fått chansen. ­ Jag är inte helt nöjd med säsongen hittills. Förra året gick det helt klart bättre, men ett av mina delmål var att spela JVM. Det är svårt att säga om jag har fokuserat för mycket på det. ­ Det finns inga enkla lösningar på hur jag ska bli förstamålis igen. Det gäller bara att ge allt på träningarna och verkligen visa vad jag kan när jag får möjlighet att spela, säger Fredrik Pettersson Wentzel. Mattias Sjöberg mattias@uppsalatidningen.se FOTNOT: Efter att intervjun gjordes har UNT rapporterat att Fredrik Pettersson Wentzel är aktuell för klubbar i elitserien. Framför allt nämns Södertälje och Timrå som heta kandidater. Varken Almtunas sportchef Martin Öhrstedt eller Fredrik Pettersson Wentzel har gått att nå för en kommentar. POLISRAPPORTEN CENTRUM, UPPSALA Fredag 7 januari, kl 16.12 Narkotikabrott. En väktare griper en man i 27-årsåldern på Åhléns. Mannen har stulit varor i butiken och verkar även vara påverkad av narkotika. Polis kallas till platsen och den misstänkte tas med till polisstationen för provtagning. En anmälan skrivs angående narkotikabrott och stöld. KNIVSTA Fredag 7 januari, kl 17.21, Trafikolycka. En singelolycka inträffar på E4 söder om Knivsta. Bilen får sladd och hamnar mellan norrgående och södergående körfält. Ingen person kommer till skada i olyckan. UPPSALA Lördag 8 januari, kl 11.21 Rattfylleri. Under morgonen/ förmiddagen påträffas tre personer misstänkta för rattfylleri runt om i länet. De har alla tagits med till polisen för ytterligare provtagning. FULLERÖVÄGEN, STORVRETA Lördag 8 januari, kl 13.39 Trafikolycka. En kollision mellan två bilar inträffar på Fullerövägen i Storvreta. En flicka i 10-årsåldern förs med ambulans till sjukhus för kontroll. Båda bilarna måste bärgas från platsen. KNIVSTA Söndag 9 januari, kl 19.26 Trafikolycka. På E4 norrgående strax norr om Knivsta krockar fyra bilar. Polis samt räddningstjänst kallas till platsen. FORNÅSVÄGEN, ALSIKE Tisdag 11 januari, kl 16.35 Brand. En bil börjar brinna under färd på Fornåsvägen i Alsike. Ingen person kommer till skada och brandkåren lyckas släcka branden utan problem. Mer på webben! Fler polisrappo på uppsala rter tidningen.s e Vinnarna 1:a pris Per Norrström, Knutby 2­5:e pris Sanna Widh, Uppsala, Kerstin Norrström, Knutby, Ella Kupper, Knutby, Jonas Eriksson, Uppsala BOLÄNDERNA, SÅGARGATAN Onsdag 12 januari, kl 08.07 Trafikolycka. En ambulans under utryckning krockar med en traktor. Föraren av traktorn får åka med en annan ambulans till Akademiska sjukhuset för kontroll då han har ont i bröstet. Det fanns ingen patient i ambulansen vid olyckstillfället.

Sida 8

Sida 9
Vi har ny adress! NY ADRESS: BANGÅRDSGATAN 10 KORSNINGEN DRAGARBRUNNSGATAN/ BANGÅRDSGATAN Ny adress: Forumgallerian JAMJAM Ny adress: Dragarbrunnsgatan 42 Apoteket Uplands Vapen Ny adress: Dragarbrunnsgatan 48 B Fr.o.m. 2011-02-01 Ny adress: Korsningen Kungsgatan/Bangårdsgatan Fr.o.m. 2011-06-01 Tills dess hänvisar vi till våra andra Pressbyråer! Ny adress: Kungsängsgatan 5 B (gågatan) Fr.o.m. 2011-03-01 Ny adress: Kungsängsgatan 13 Ny adress: Bangårdsgatan 10 Svava Närlivs Ny adress: Kungsgatan 57 E Fr.o.m. 2011-01-10 Hänvisar vi våra kunder till butiken i St:Per gallerian Vi hänvisar våra kunder till Coffee House by George, Bangårdsgatan 13 samt Resecentrum GULD & SILVER Ny adress: Bangårdsgatan 10 Fr.o.m. 2011-01-10 NY ADRESS DRAGARBRUNNSG. 46 Ny adress: Vaksalagatan 5 Ny adress: Kungsängsgatan 5 Svava öppnar igen under hösten 2011 med ett nytt spännande saluhallskoncept. Välkommen åter.

Sida 10
12 14 januari­20 januari 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N AKTUELLT Gamla stjärnor i ny turnering Det spelades bättre boll på Einar Brekkans tid. Den 5 februari gör gamla legender upp i en stjärnspäckad fotbollsturnering på Fyrishov. Och det är inte bara på skoj ­ Enköping SK ligger redan i hårdträning inför tävlingen. MER Klara spelare SIRIUS: Einar Brekkan, Robban Söderlund, Mats Johansson, Fredrik Sundfors, Bengt Eriksson, Mats Benker, Johan Tesseus AIK: Krister Nordin, Thomas Lundmark, Andreas Andersson, Gary Sundgren, Thomas "Tompa" Johansson, Christer Mattiasson, Mikael Brundin, Dick Lidman, Anders Ahlgren, Björn Kindlund, Ola Rydstrand DJURGÅRDEN: Markus Johannesson, Markus Karlsson, Glenn Schiller, Niklas Rask HAMMARBY: Peter Berggren, Pelle Fahlström, Jens Gustavsson, Magnus Lefvert I England är turneringar med mer eller mindre avdankade fotbollsspelare en stor grej och lockar massor med publik. Tanken är att Sirius ska arrangera en liknande årligen återkommande tävling med svenska före detta storspelare. I år kommer Uppsalaborna bland annat att kunna se när de forna publikf avo r i t e r n a PER NOHR Glenn Schiller, Krister Nordin och Andreas Andersson gör upp i respektive lag. Fler spelare tillkommer inom de närmaste dagarna. ­ Förut fanns Nackas minne, som spelades i Globen, men nu för tiden finns det ingen sådan här tävling i Sverige. Intresset för att vara "Jesper Blomqvist har inte bestämt sig för var han ska spela." LEGEND. Einar Brekkan, här i allsvenska Örebro SK, spelade bland annat även i Västerås SK, Brommapojkarna och Gamla Upsala SK, Men i fotbollsturneringen i Fyrishov ska han representera Sirius. FOTO: SCANPIX/ARKIV Per Nohr med är jättestort och klubbarna som tillfrågats tackade ja på en gång. Jag hoppas det blir en stor publikfest, säger Per Nohr, klubbchef för Sirius fotboll. Derbystämning Det kommer att bli flera matcher med derbykaraktär. Förutom Sirius och ESK medverkar nämligen AIK, Djurgården, Hammarby samt IFK Norrköping. ­ Det var lättast rent praktiskt att ha med de lagen som ligger geografiskt nära Uppsala. Men det innebär också att det blir mycket prestige i matcherna. Jag vet att Enköping har börjat träna inför turneringen och att även Ei- nar Brekkan ska ta tag i träningsbiten för Sirius del. Måste ha fyllt 35 år För att få vara med måste spelarna ha fyllt 35 år och spelat i respektive klubbs Alag. Varje lag har fem spelare på planen och ska ha tolv anmälda i truppen. Speltiden är 2x12 minuter. ­ Jesper Blomqvist har varit verksam i flera av lagen och har inte bestämt sig för var han ska spela. Men, det lutar väl åt att han kommer att representera Hammarby där han tidigare var tränare, säger Per Nohr. Den välkände före detta fotbollsdomaren Bosse Hélen sköter rättskipningen under turneringen med assistans av bland annat Göran Lundberg på linjen. Lagen är uppdelade i två grupper där alla möter alla. Vinnarna i varje grupp möts i en avgörande final på lördagkvällen 5 februari. Och där vill Einar Brekkan spela. ­ Visst är det mest på lek, men när man väl står där på planen så vill man givetvis vinna turneringen. Det är vår målsättning. Jag ser fram emot flera matcher. Det ska bli kul att möta AIK och Andreas Andersson som jag tidigare spelat mot. ­ Men framför allt kommer mötena mot ärkerivalerna ESK att bli heta. På 1990-talet ville vi i Sirius inte ens ha gröna västar på träningarna, säger Einar Brekkan. Mattias Sjöberg mattias@uppsalatidningen.se STOR REA PÅ MIO! Idag startar vi kl 10! Upp till 50% rabatt. Kom in och upptäck ännu fler reapriser på soffor, mattor, lampor, kuddar, soffbord, matgrupper, sängar m.m. Välkommen! rabatt på Focus byggbar soffserie i utvalda tyger 9.990:- (13.900:­) U-soffa Focus, B 293 cm. 25% 10.990:- (14.900:­) Divansoffa Chicago med cosy corner i tyg Cannes black, B 370, D 221/168 cm. Går att få spegelvänd. Begränsat antal. Köp till Nackkudde 595:-. Lagervara i svart! 6.990:- (8.230:­) Fåtölj Stressless Consul i läder Batic Black och Cream. Fotpall 1.990:­ (2.280:­) 50% rabatt på utvalda bäddset! 11.990:- (16.450:­) 9.990:- (14.900:­) Madrass Bedtime Comfort No 2, 90x200 inkl bäddmadrass Comfort No 2, 180x200 cm. rabatt på Modern Living byggbar soffserie i utvalda tyger 25% Divansoffa Modern Living, B 325 cm. Bord + 4 stolar (3.246:­) 2.290:- Matbord Plaine i vitlack, 150x100 cm. Stol Milton vit eller svart. 8.995:- (12.995:­) Soffa U-kombination Chicago i tyg Cannes black, B 330, D 155/233 cm. 99:- 5.990:- (199:­) (7.990:­) Tavellist Living i vitlack, B 80 cm. 3-sits soffa Classic London, B 216 cm. Välj bland 15 tyger! Mio Uppsala Boländerna vid vattentornet och ÖoB. Alltid lördag- och söndagsöppet! Nymansgatan 4. 018-17 25 60. Mån-fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16. Erbjudandena gäller 2/1-31/1 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för ev slutförsäljning och tryckfel. Mer info på mio.se www.mio.se

Sida 11
U P P S A L AT I D N I N G E N 14 januari­20 januari 2011 13 MITT VÄGSKÄL Kontakta oss redan idag! "Jag var trött, hela tiden. När jag gick till läkaren och testade mig, sa han att jag var kärnfrisk. Samtidigt ökade jag i vikt. Det var inte roligt, jag var väldigt onöjd med mig själv. En kompis skulle börja på Itrim så jag följde med. Där hittade jag rätt. För mig var det bra att få höra att det inte finns någon "rätt" tidpunkt att börja, man måste bara bestämma sig. Så jag gjorde det. Nu känner jag mig pigg och glad, dessutom tränar jag 4-5 gånger i veckan." Anna Keszler, (-14 kg) ATT GÅ NER I VIKT ÄR EN SAK - ATT STANNA DÄR ÄR EN HELT ANNAN. Våra kunder går ner i snitt 10,8 kilo de första tio veckorna och behåller sin nya vikt efter ett år. Det här har gjort oss till världsledande på varaktig viktminskning. Du hittar mer information på www.itrim.se, där du också hittar ditt närmaste Itrim-center. Välkommen! Itrim, Uppsala, Bangårdsgatan 7 Tel 018-680 680 · www.itrim.se RåEA! FaLYpTiTt p allt lva r se H IK PÅ ÖPPNAR VI VÅR NYA BUT I MARS ATTOR NSGATAN 11. 500 KVM M STÅNGJÄR REN. FRIA P-PLATSER VID DÖR OCH Dragarbrunnsgatan 22. Tel 018-10 21 80 Öppet månd­fred 10­18 · lörd 10­15

Sida 12
14 14 januari­20 januari 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N AKTUELLT Lång väntan på Langlets plats För fyra år sedan beslöt kommunfullmäktige att den bortglömde hjälten Valdemar Langlet skulle få en park i Uppsala uppkallad efter sig. Men än har inte någon skylt kommit på plats. Den kommunala byråkratins kvarnar mal alldeles för långsamt, tycker Adrian Frank, pensionerad professor från Uppsala som var med och initierade Valdemar Langlets plats. ­ Har man fattat ett beslut så ska det också verkställas, säger han. Minnesskylten dröjer GEORG VALDEMAR LANGLET föddes i Lerbo i Sörmland 1872. Han kom till Uppsala för att studera i slutet av 1800-talet. HÄR TOG HAN STUDENTEN 1890 och skrev sedan in sig i Stockholms nation. Från 1891 till 1896 bodde han på Sysslomansgatan 3, en adress nära den park vid S:t Olofsbron som ska få hans namn. 1896 FLYTTADE HAN till Klostergatan 4, där han bodde i två år. LANGLET ARBETADE som chefsdelegat för Röda korset i Budapest under andra världskrigets två sista år. Där räddade han tusentals människoliv undan nazisternas gaskammare. HAN AVLED i Stockholm i oktober 1960. MER Hjältemodig Uppsalabo Det var 2006 som fullmäktige, efter en motion av Ilona Szatmari Waldau (V), tog beslut om att hedra Valdemar Langlet med en plats i Uppsala. Ett år senare, i mars 2007, klubbades själva platsen ­ den lilla parken mellan S:t Olofsgatan och Walmstedtska gården. Men sedan dess har det inte hänt så mycket. ­ I november skrev jag ett brev till kommunstyrelsen för att höra varför skylten och minnestavlan aldrig kommer upp. Men av svaret att döma verkar det kunna dröja ytterligare fyra år, säger Adrian Frank. Varför är det så angeläget att hedra hans minne? ­ För att han räddade tusentals människoliv undan nazisterna gaskammare. Det gjorde han innan Raoul Wallenberg började med sin räddningsaktion i Budapest. Valdemar Langlet var representant för Svenska Röda korset och utfärdade så kallade skyddsbrev åt förföljda människor, berättar Adrian Frank. Undervisade i svenska tydligt hans vänliga blå ögon, säger Adrian Frank. När Valdemar Langlets aktiviteter blev kända för nazisterna blev han efterlyst, men lyckades undkomma med livet i behåll. Det gjorde som bekant inte Raoul Wallenberg. Inger Nilsson inger@uppsalatidningen.se Adrian Frank är själv född i Budapest och tog privatlektioner i svenska för Valdemar Langlet då denne undervisade vid universitetet i Budapest i början på 1940-talet. ­ Det är honom jag har att tacka för mina gedigna kunskaper i svenska. Jag minns SAKNAR SKYLTEN. Adrian Frank tycker det är beklagligt att Valdemar Langlets plats ännu inte fått vare sig namnskylt eller minnestavla. Parken som ska uppkallas efter Langlet ligger mellan Walmstedtska gården och Fyrisån. FOTO: OSCAR SEGERSTRÖM "Det finns ingen som ansvarar för kända personer" Minnestavlor faller mellan kommunens nämnder KURSSTARTER Vecka 4, 13 och 21 VALP, VARDAGSLYDNAD, DRESSYR, TÄVLINGSLYDNAD, RALLYLYDNAD samt AGILITY. Alla kurser med moderna och mjuka metoder. UTSTÄLLNINGSKURS OCH HÄLSATRÄNINGSKURS ANORDNAS UNDER VÅREN. PROBLEMSHUNDSTRÄNING med enskild utredning av just ditt problem med din hund. Alla kurser under professionell ledning av Det är många platser i Uppsala som namngivits efter kända personer. Men få av dem har minnestavlor eller ens skyltar om detta. gits fram och enligt Karin Åkerblom kan det "under året" bli dags att börja sätta upp namnskyltarna. Oklart ansvar LENA CARLSSON Uppsalas enda hundpsykolog utbildad av Anders Hallgren, mannen som uppfann hundpsykologin. 30 års erfarenhet. Service- o signalhundsinstruktör, int agilitydomare. "Min specialité ­ kurser med kvalité" 018-42 14 00, 0708-20 99 61 www.uppsalahundcenter.se ­ Bristen på namnskyltar ska åtgärdas genom ett nytt skyltprogram. Alla parker, torg och broar i Uppsala ska förses med namnskyltar liknande dem som finns på gatorna, sä- KARIN ÅKERg e r K a r i n BLOM Åker blom, projektledare på kommunledningskontoret. En prototyp har precis ta- Men när det gäller informations- och minnestavlor är läget mer diffust. Här ligger ansvaret rent principiellt hos de olika nämnderna. ­ Handlar det om en park, som i fallet Valdemar Langlets plats, så blir det ett ärende för fritids- och naturvårdsnämnden. Men eftersom det gäller en minnestavla över en person är det egentligen inget ärende för vare sig den eller någon annan nämnd. Det finns ingen som ansvarar för kända personer inom kommunen, säger Karin Åkerblom. "Vi kan inte ha skyltar överallt, då ser man inte skogen för alla träd." Annika Strömberg, projektledare på kulturkontoret gare berättat om, är att sätta upp informationsskyltar där kända författare bott eller verkat. När det är klart ska man gå vidare och skylta upp andra "kulturella spår". ­ Det är möjligt att vi kan sätta upp en minnestavla över Valdemar Langlet, säger Annika Strömberg, projektledare på kulturkontoret. Ont om pengar Då går det alltså aldrig att få upp en minnestavla över en känd person i Uppsala? ­ Så ska det inte tolkas. Som jag ser det kan en sådan här skyltning rymmas inom projektet "Kulturella spår i stadsrummet" som kulturkontoret nu arbetar med. "Minnestavla möjlig" ­ Men problemet är att välja ut vilka vi ska prioritera. Vi kan inte ha skyltar överallt, då ser man inte skogen för alla träd. Det här projektet har ju heller inte så vansinnigt mycket pengar. Men jag ska notera det här som ett tips för vårt fortsatta arbete. Inger Nilsson inger@uppsalatidningen.se Ett första steg i detta projekt, som Uppsalatidningen tidi-

Sida 13
U P P S A L AT I D N I N G E N 14 januari­20 januari 2011 15 DUjälper dig h Vi R Mtt nå det HA a LET Å TÄVLA OCH VINN BILJETTER TILL SIRIUS "FIVE A SIDE" FOTBOLLS CUP Lördag den 5 februari spelas Sirius "Five-a-side" fotbolls cup med lag från Djurgården, Hammarby, AIK, IFK Norrköping, Enköpings SK och IK Sirius. Stor fotbollsfest med massor av kända f.d spelare i de olika klubbarna. Uppsalatidningen har 100 biljetter som vi delar ut bland våra läsare. Svara på våra fem frågor, skicka in ditt svar på ett vykort till oss, så att vi har det senast den 25 januari. Bland de som svarat rätt på våra frågor, drar vi 50 vinnare som får två biljetter var till evenemanget! Vill du hitta formen eller kanske bara bli piggare och gladare? Vilka mål du än har för träningen gör vi det lättare att nå dem. Det här ingår i ditt medlemskap hos Actic: · Träning med instruktör som visar hur du tränar effektivt och säkert. · Personligt utformat träningsprogram som är lätt att följa och som garanterat ger resultat. · Löpande uppföljning och nytt program när det är dags att lyfta träningen till en ny nivå. Kom in så visar vi hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål. 1. I vilken italiensk klubb spelade Andreas Andersson säsongen 1997-98? 2. Vilket år spelade Sirius senast i allsvenskan i fotboll? 3. Hur många allsvenska guld har Stefan Rehn som spelare? 4. Vem var Sveriges första utlandsproffs i fotboll? 5. Vilket år vann Hammarby senast allsvenskan i fotboll? Just nu bjuder vi på medlemsavgiften** MEDLEMSKAP STUDENT SENIOR 60+ 379:-/MÅN* 309:-/MÅN* 269:-/MÅN* * Löpande avtal med autogiro i minst 12 månader. ** Startkostnad för ny medlem. Erbjudandet gäller tom 31/1-11 NYHET! Lifestyle by Actic Med en Lifestyle-coach får du hjälp med träning, mat och att hitta goda vanor! Styrketräning Gruppträning Simning Personlig Tränare Fyll i dina svar på ett vykort och posta det till Uppsalatidningen, Box 1541, 751 45 Uppsala, så att vi har ditt svar hos oss senast tisdag den 25 januari. Vinnarna presenteras i Uppsalatidningen den 28 januari och får sina biljetter hem med posten. Glöm inte att skriva din postadress. Lycka till! Provträna kostnadsfritt med instruktör och få ett personligt träningsprogram Actic Uppsala · Boländerna · 018-15 16 01 · Centralbadet · 018-10 16 60 · actic.se Actic ­ Nautilus nya namn © Inter IKEA Systems B.V. 2011. Julen må vara över men vår stora midvinterrea pågår för fullt och våra varuhus är fullproppade med varor till superlåga priser. Vi har varm choklad för 5 kronor, och dessutom kan alla IKEA FAMILY medlemmar lämna in sin gran hos oss den 15 och 16 januari. Då byter vi den mot en värdecheck på 100 kronor att handla för under rean. Varmt välkommen till ditt varuhus! STOR MIDVINTERREA 2­23 JANUARI. UPPSALA öppettider: mån­fre 10­20, lör­sön 10­18 IKEA.se

Sida 14
3 1 DU BETALAR ENDAST FÖR PARET MED DET HÖGSTA PRISET FÖR NSEN! CHA SISTA 9 1 28/8 Gäller tom Välj tre par kompletta tre par glasögon och betala betala endast för ett.par. ett Erbjudandet har inga begränsningar utan gäller: A ALLA SYNFEL OCH STYRKOR PÅ ALLA 3 PAR Nä Närsynthet, översynthet, astigmatism och åldersseende. H HELA VÅRT BÅGSORTIMENT PÅ ALLA 3 PAR Re Replay, Timberland, Ray Ban, Versace, samt våra egna märken. samt våra egna märken. A ALLA GLASTYPER PÅ ALLA 3 PAR P Progressiva-, bifokala-, terminal-, läs-, avstånd-, fotokromatiska- och polariserande Glas. A ALLA BEHANDLINGAR PÅ ALLA 3 PAR 2:a paret PÅ KÖPET Hå Hårdhetsbehandling, antireflexbehandling, UV-skydd sa samt färgning. Välj och blanda efter du vill efter just så dubehov så har som just dina behov dina har ett Vä parett par glasögon för varje tillfälle. Du betalar bara för du glasögon för varje tillfälle. Du betalar bara för d paret med det högsta priset. Erbjudandet kan inte kombineras paret med det högsta priset. Erbjudandet kan inte kombineraserbjudanden eller rabatter. rabatter. med andra med andra erbjudanden eller Vä Välkommen in så berättar vi mer! 3:e paret PÅ KÖPET Svartbäcksgatan 12. Tel: 018-12 78 20 (Gågatan mittemot Stadsbiblioteket) Öppet: Måndag­fredag, 10­18, Lördag 10­16, Söndag STÄNGT. Butiker över hela Sverige LEG. OPTIKER

Sida 15
U P P S A L AT I D N I N G E N 14 januari­20 januari 2011 17 TIPSA REDAKTIONEN Telefon: 018-418 11 03 E-post: redaktion@uppsalatidningen.se 1970-TAL. Jeanskjolen med fickor från Indiska påminner om 1970-talet och kommer att kosta 299 kronor. Finns i butik från vecka 8. TREND ALEXANDRA JOHANSSON redaktion@uppsalatidningen.se STICKAD. Den stickade tröjan med en bröstficka finns på Gina Tricot från och med vecka 3 till ett pris av 249 kronor. RETRO. Klä upp dig under med retroinfluerade underkläder. Det här setet finns på H&M i februari och kostar 249 kronor. MÖNSTRAT. De mönstrade byxorna hänger med under 2011 också. De här finns på Indiska för 249 kronor från och med vecka 8. TWIGGYSTIL. Kör en Twiggystil i vår med hjälp av den här från H&M. Kommer att kosta 349 kronor och finns i butik från februari. modeår! Gott nytt ka framåt mot kan vi nu börja blic i ean bakom oss heter som landar Med mellandagsr ar plockat ut nio ny r. Vi h plaggen kommer ett helt nytt modeå ruari. Vilken vecka nuari och feb r! . Gott nytt modeå butikerna under ja ivet intill varje bild s ang ut i butikerna finn SYNLIGA. Transparanta plagg kräver snyggt under. Bh:n Molly för 99 kronor kommer till Gina Tricot vecka 2. DRESSAT. Den lite längre kavajen med lös passform är en av februarinyheterna på H&M. Pris 399 kronor. PRICKIG. Den prickiga scarfen från Gina Tricot finns i butik från vecka 4 och kostar då 99 kronor. PREPPY. Den stickade jackan med detaljer i fuskskinn kommer in på Åhléns vecka 2. Priset blir 699 kronor. Är du prostataopererad och lider av besvärande urinläckage? Det kan finnas enkel hjälp för dig. Boka tid på vår urologspecialistmottagning. JUST NU TVÄTTREA! r) 5 plagg = 50% 4 plagg = 40% 3 plagg = 30% 2 plagg = 20% 1 plagg = 10% rabatt Gäller t o m 31/1 -2011 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. OBS! Gäller ej skjortor. (elle r fle Urologmottagningen Läkarhuset Odenplan Odengatan 69, 113 22 Stockholm. För tidsbokning: 08-587 102 70 Tipsa Uppsalatidningen om nyheter! Mejla till redaktion@uppsalatidningen.se Svartbäcksg. 25 · Öppet 9-18 (lunch 13-14), lörd stängt

Sida 16
18 14 januari­20 januari 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N Tillsammans arbetar vi för att bli Sveriges bästa elitidrottsstad. In Bandy Fo t b o l l neba ndy nn I ba e dy n Var med i U Uppsalatidningens tävling, vinn presentkort och mobilladdare. Högst poäng vinner! Prickskjutning för alla upp till 15 år. Vinn biobiljetter! DIT T L AG I UPPL AND ! Nästa hemmamatch: Pixbo Wallenstam IBK Fyrishov, onsdag 19/1 kl 19.00 Förköp av biljetter online på: www.siriusinnebandy.com

Sida 17
U P P S A L AT I D N I N G E N 14 januari­20 januari 2011 19 AKTUELLT "Gå helst inte ut på isen nu" Det är länge sedan det var så mycket is i Uppsala. Ändå går det inte att åka skridskor på naturisarna ­ och Vikingarännet hänger på en skör tråd. Se upp för isens svaga punkter Se till att besöken på naturisarna inte slutar i plurret. "Just nu för loppet en tynande tillvaro, kan man säga." Anders Tysk ­ All is är snötäckt nu och inte lämplig för skridskoåkning, säger Lars Hjertson, skridskoledare på Friluftsfrämjandet i Uppsala. ­ Man ska över huvud taget undvika att gå ut på isarna, här och var under snön är isen tunn. Snötäcket isolerar och det kan till och med bli så att isen fräts sönder underifrån. FARLIGT. I dagsläget är isarna farliga att ta sig ut på. FOTO: COLORBOX Hur det blir med Vikingarännet, som är tänkt att genomföras den 13 eller 20 februari, återstår att se. ­ Just nu för loppet en tynande tillvaro, kan man säga. Det går inte att ploga någon bana på grund av den 10­15 tjocka is- och snöskorpan, säger Anders Tysk, Vikingarännets generalsekreterare. ­ Det vi behöver nu är blidväder, så att isen stöper. Vad betyder det? ­ Att snön på isen smälter ner och bildar gråis, som kan utgöra ett bra underlag för loppet. Vi har ju några veckor på oss och får hoppas på det bästa. Inger Nilsson inger@uppsalatidningen.se Premiär för nya Opel Astra Sports Tourer lördag 15/1 & söndag 16/1 Nya Opel Astra Sports Tourer är här. Fylld med smarta innovationer och flexibla lösningar. Med ett enkelt knapptryck fäller du baksätet för mera utrymme. Adaptiva bixenonstrålkastare med kurvljus gör din körning säkrare. Du kan även välja miljöbilsversionen med riktigt låg förbrukning, endast 0,45 liter per mil. Välj tysk kvalitet med 5 års nybilsgaranti. Välkommen in och provkör! års nybilsgaranti Vi bjuder på korv med bröd i helgen! Just nu ingår en iPod Touch inklusive installation och presentkort på iTunes, värde 5 000 kr. Gäller t o m 31 mars 2011. Opel Astra Sports Tourer Från ca 175 900 kr www.opel.se Försäljning Mån­fre 9­18 Lör 10­15 Sön 11­15 Verkstad Mån­fre 7­18 BIVA Stålgatan 8, Fyrislund Tel 018-67 87 00 www.biva.se/uppsala CO2 119 ­ 174 g/km, 4,5 ­ 7,4 l/100 km gäller bränsleförbrukning blandad körning. Miljöklass 2005. Bilen på bilden är extrautrustad. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på fem år. Läs mer om våra generösa garantivillkor på opel.se

Sida 18
U P P S A L AT I D N I N G E N 14 januari­20 januari 2011 21 Kontinentalsängar 9.990:- Cortina Night Medium eller fast pocketfjädring. Bredd 180 eller 160 cm Sängpaket med bäddmadrass och ben Family Plus Zonad pocketresår och latexstoppning. Mjuk, medium eller fast i sex olika bredder. Tyg i fyra olika färger. Pris med bäddmadrass, utan ben eller medar. 180x200cm från 25.000:- Magnum Pocketresår. Fyra olika storlekar. Priserna inkluderar förutom bäddmadrass och ben också täcken och kuddar. 160x200cm 5.990:- ovan är med i boken "In Pursuit of the Sublime", där Uppsalaborna Ralf Stelander och Jacob Jovelou www.mobelhuset.net Svederusgatan 1, Uppsala, 018 - 25 60 00 till fotoproffs TIPS Ralfs tips för nybörjarfotografen KAMERAN ÄR INTE VIKTIG. Det går att ta jättebra bilder med en enkel mobilkamera och den dyraste systemkameran kan få riktigt usla resultat. Allt handlar om vad fotografen gör. REGLER BEHÖVER INTE följas slaviskt, men lär dig grunderna innan du börjar experimentera. TA MÅNGA BILDER! En bra bild av tusen kan du vara nöjd med. FOTA HELA TIDEN. Det är lite som med styrketräning, man måste träna hela tiden för att hålla nivån hög. LÄR DIG AV ANDRA och var ödmjuk när du får kritik. Många kända fotografer började som assistenter till redan etablerade proffs. Att gå med i ett nätforum för fotografer är en bra idé. Fotosidan.se, photo.net och 1x. com är sajter som har särskilda bildkritikforum. T NA SA LO NG U Välkomnar alla gamla och nya kunder GRAZETTE XL Al Al Alenoush h 1års jubileum! j De 20 första kunderna får en hårborste! 10% rabatt på alla behandlingar Klippning 250:Färgning fr 450:Slingor fr 650:RUSK professional plattång 690:- (ord. pris 1390:-) Öronhåltagning största fotosidor. "Vi vill göra en sajt där man kan FOTO: KARL PERSSON kritik ­ det får man på sajten. la den. Det krävs mycket arbete när 205 fotografer från över 30 länder ska kontaktas och ge sitt godkännande. Bara urvalet tog väldigt lång tid. ­ Det är som att lägga ett pussel. Bilderna på uppslagen ska passa med varandra och ge ett bra flyt genom hela boken. På slutet, när man bara har några bilder kvar, då är det som svårast. Karl Persson redaktion@uppsalatidnigen.se Mån-fre 9-18, Lör 10-15 · T 018-25 25 55 el Svartbäcksgatan 86, (T orbjörns torg) Drop-in & tidsbeställning

Sida 19
22 14 januari­20 januari 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N JUST NU TVÄTTREA! 1 plagg = 10% rabatt 2 plagg = 20% 3 plagg = 30% 4 plagg = 40% 5 plagg = 50% Gäller t o m 31/1 -2011 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. OBS! Gäller ej skjortor. (elle r) r fle Öppet: Måndag-fredag 9-18. Lunch 13-14. Lördag 11-14. Sysslomansgatan 13, (Hörnet Skolgatan/Sysslomansgatan) FAMILJENYTT Födelsedagar Dante 6 år 12/1 Oliwia 3 år En liten försenad, men stor grattiskram till dig Oliwia Från Mormor och Morfar Emelie 2 år Liten har blivit stor! Grattis Emelie på 2-årsdagen! Önskar Mamma, Pappa, Samantha och Robin Jennie Sjöberg 10 år 16/1 Grattis! Önskar Morfar Grattis till farfar och farmors solstråle, stort grattis till vår älskade Dante på födelsedagen!! Farmor och Farfar Britta 2 år 7/1 Grattis lilla gumman på födelsedagen! Kramar från Mamma och Pappa Selma 3 år 16/1 Grattis Selma solstrålen i mitt liv! Önskar mormor Isabelle Födelsedagar Födda In memoriam Till minne av vår älskade mamma Ulla Sjöberg * 4 februari 1948 15 januari 2007 Välkommen Emma Marcus och Alexandras syster, vår dotter. Henrik och Ann-Marie Pettersson. UAS 16 april 2010 Adam Östlund 6 år 15/1 Ett stort grattis till vår fina kille på födelsedagen! Kramar från Farmor och Farfar Caroline Kjörling 30 år 14/1 Stort grattis! Önskar My och Robert Andreas Kjörling 8 år 30/12 Grattiskramar! Önskar Caroline, Robert och My Det finns så mycket vi vill berätta om våra liv Om allting som sker, men det känns ibland som du redan vet, att du tittar ner från din himmel och ler. Du finns i våra hjärtan! Weronica med familj Therése med familj Sonny med familj Novin 7 år 9/1 Stort grattis på 7-årsdagen till världens mysigaste kille! Den här veckan delar vi ut en tårta från Landings till någon på vår familjesida som fyller år! Vinnartårtan ska hämtas ut på Landings, Kungsängsgatan 5A inom en månad från tidningens utgivningsdatum. Den här veckan blev Adam 6 år veckans tårtvinnare. Grattis! Bröllop Förlovade Veckans ris In Memoriam Veckans ros Examen Jubileum Födda Adoption Födelsedag Uppvaktning (Kryssa för vilken rubrik din annons ska placeras under) Publiceringsdag: fredag den ­­­­­­­ /­­­­­­- Så här gör du: Skriv din annonstext på ett löst papper. Skicka med ev. bild som ska vara med i annonsen. Om du vill ha bilden i retur bifogar du ett frankerat och adresserat kuvert. Du kan även skicka digital bild med e-post: annons@uppsalatidningen.se. Annonskostnaden, 50 kr/annons, bifogar du kontant i kuvertet till oss. Din annons samt annonskostnad ska vara oss till handa senast fredag 7 dagar före publicering till Uppsalatidningen, Familjenytt, Box 1541, 751 45 Uppsala. Jag som har skickat in annonsen heter: Namn­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Adress­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Postadress­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Telefon, dagtid­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Förlovade Odd-Rune Kvam Cecilia Ljunggren Uppsala 1.1.11

Sida 20
ABF I UPPSALA LÄN Studieprogram VÅREN 2011 Odla ditt matintresse i vår, lär dig ett gammalt hantverk eller varför inte ett nytt språk. Välkommen till ABF! KUNSKAP INOM RÄCKHÅLL

Sida 21
Glasmålning Du får chansen att lära dig enkla målningstekniker, färglära m.m. Tors 18.30 Tisd 18.30 Formkeramikmålning Du kanske vill måla dina egna trädgårdsdjur. Torrborsta med akryl eller detaljmåla med Fun Strokes olika glasyrer. Du behöver inga förkunskaper, kom och prova det är enklare och roligare än du tror 5x2 studietimmar Avgift: 775 kr. En keramikfigur och färg till den ingår. Lär dig måla med akryl MÅLERI OCH TECKNING Alla konst- o hantverkscirklar är på 10x3 studietimmar. Vi genomför dem i fina lokaler på S:t Persgatan 22 B. Avgift: 1.200 kr exkl. material. För dig som vill utveckla dina dolda talanger och din fantasi. Vi går igenom färglära, bildkomposition mm. Vi använder inte terpentin. Tors 18.30 Kalligrafi Lär dig konsten att skriva som en kung. Tis 18.30 Teckna kroki Med enkla skisser i både korta och långa intervaller lär vi oss om hur den mänskliga kroppens linjer och volymer bildar en helhet. Vi övar på att hitta balans och rörelse, samt studerar ljus och skugga. Tre ggr med modell ingår i deltagaravgiften. 5x3 studietimmar Avgift: 1.100 kr Varannan sön 13.00 Grund & forts. grp eget skapande och formgivning. Mån 17.30 Tis 17.30, Helgkurs i silversmide Vilken lycka att ha egna smycken! Vi gör smycken och enklare bruksföremål under en lördag och söndag. 16 studietimmar Avgift: 1.000 kr Keramik Kom och forma leran med dina händer! Du får prova på olika tekniker i formgivning, glasering och dekor och får lära dig att kavla, dreja och modellera. Vi lär oss också glasyrkännedom. Ons 15.00 och 18.00 ABFs nya ansikte! Du har väl sett vår nya hemsida? Där kan du botanisera bland cirklar och kurser, kolla in aktuella författarbesök i evenemangsguiden, titta på filmade föreläsningar i ABF Play, ta reda på hur du startar en egen cirkel och läsa mer om ABFs spännande projekt. Surfa in på nya abf.se ­ din portal till folkbildningens oändliga värld. Sidenmålning Drömmer du om att måla på siden? Att göra en egen sjal med unikt mönster? Du får lära dig grunderna, tips och idéer. 4x3 studietimmar Avgift: 650 kr Lör 10.00 Keramik för barn och föräldrar Vi lär er grundteknikerna kavling, ringling, tumning och drejning. Alla är välkomna oavsett tidigare erfarenhet. För föräldrar och barn från 7 år. 7x2 studietimmar Avgift: 1.000 kr (inkluderar en vuxen och ett barn). Sönd 16.00 ABF i Uppsala län ABF i Uppsala läns huvudexpedition ligger på Bredgränd mitt i Uppsala. Vi är 10 anställda som arbetar med allt från verksamhet med studiecirklar, kulturarrangemang och projekt, både för våra medlemsorganisationer och allmänhet. Vi, ABF i Uppsala län, har folkbildningsverksamhet i kommunerna: Uppsala, Älvkarleby, Tierp, Heby, Enköping, Östhammar, Knivsta och Håbo. I Tierp, Enköping, Gimo och Bålsta har vi även utvecklingskontor med expedition. Läs mer om vår verksamhet i Uppsala län via www.abf.se. Titta gärna in till någon av våra expeditioner så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda! Porslinsmålning Lär dig måla ditt eget porslin efter mönster eller från din egna fantasi. Ons 18.30 Lär dig måla med akvarell För dig som vill utveckla dina dolda talanger och din fantasi, prova på olika sätt att arbeta med färg. Vi går igenom färglära, bildkomposition mm. HANTVERK OCH HANDARBETE Silversmide Du får under ledning av kunniga cirkelledare lära dig Vill du bli cirkelledare? Kontakta oss på: 018-14 47 00 Bildhantering för blåbär Lär dig nyttja bildbehandlingsprogrammet Photoshop Elements. 5x3 studietimmar Avgift: 600 kr Tors 18.30 Lär dig Franska Lär dig världens vackraste språk. Ons 17.00 - nybörjare Ons 19.00 - fortsättare Lär dig Spanska Spanska är enkelt att uttala och är ett av de stora språken i världen. Här lär du dig grunderna och sätter igång att tala direkt. Mån 18.30 - nybörjare Ons 18.30 - fortsättare UPPSALA I LÄN ABF i Uppsala län Adress: Bredgränd 14 Telefon: 018-18 47 00 Fax: 018-12 45 11 E-post: info.uppsala@abf.se Hemsida: www.abf.se Öppet: mån-tors 9.00-16.00 lunchstängt 12.00-13.00. DATA OCH MOBIL Data för skräckslagna En lugn introduktion för dig som aldrig använt en dator tidigare. Vi går igenom det grundläggande som har med datorn att göra. Snart surfar du på internetvågen... 8x3 studietimmar Avgift: 1.400 kr exkl studiematerial Tis 18.30 Håll ordning på siffrorna med Excel Lär dig kalkylprogrammet Excel. Vi bygger upp en budget, skapar diagram, gör uträkningar och sorterar. 5x3 studietimmar Avgift: 1.000 kr exkl studiematerial Ons 18.30 SPRÅK Alla våra språkcirklar är på 10x2 studietimmar Avgift: 800 kr exkl material Lär dig Italienska Lär dig grunderna i det romantiska språket. Ons 18.45 Upp med händerna! Lär dig grunderna i teckenspråket. Vi lär oss hur språket är uppbyggt och skaffar oss ett basordförråd. Nybörjar och fortsättningsgrupp. Mån 18.30 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är Sveriges största studieförbund. Vi finns över hela Sverige. Varje år deltar mer än en halv miljon svenskar i våra studiecirklar.Lika många besöker våra föreläsningar och kulturarrangemang. Folkbildning är för oss idén om ett fritt kollektivt lärande som kan ge människor kunskap och kraft i vardagen och på jobbet, och mod att delta i det demokratiska samtalet. Läs mer på www.abf.se. Engelska konversation Data på djupet För dig som redan kan datorer och IT men vill veta mer. Fördjupning i datorns användningsområden med många praktiska övningar i programmen Word, Excel och PowerPoint. 8x3 studietimmar Avgift: 1.400 kr exkl material Mån 18.30 För dig som kan grunderna och vill öva på att prata. Tis 18.30 Bästa presenten: ge bort en cirkel! Lär dig Japanska Lär dig språket, kanske läser du sedan många serier på dess originalspråk! Ons 19.00 - nybörjare Portugisiska för nybörjare Lär dig grunderna i språket Tors 18.30

Sida 22
Gruppundervisning i akustisk gitarr, från 7 år Lär dig enkla ackord, spela enkla modeller, fingerfärdighet, hur man stämmer. Dag/Tid Mån 17.15-18.00 Avgift: 500 kr/10 ggr Kursledare: Christian Bingmark Alla kan sjunga-kör En kör för alla åldrar. Du kan vara med oavsett förkunskaper. Vi sjunger musikal, pop m.m. Dag/Tid Sön kl 13.30-14.30 Avgift: 400 kr/10 ggr Kursledare: Claudia Unda Hårdrockens historia Följ med på en musikalisk resa och upptäck den hårdare rockens arter och avarter. Vi kolla på film, lyssnar på musik och diskuterar hårdrock. 8x2 studietimmar Avgift: 250 kr Ons 18.00-19.30 Min deltagare: 10 st 9-11 år Dag/Tid Måndag kl 18.00-19.30 Avgift: 600 kr/10 ggr 12-14 år Dag/Tid Söndag kl 12.00-13.30 Avgift: 700 kr/10 ggr 15-18 år Dag/Tid Måndag kl 19.30-21.00 Avgift: 700 kr/10 ggr MUSIK OCH SÅNG Gruppundervisning i elgitarr, från 7 år Grunderna rockackord, solon, hur man stämmer gitarren. Dag/Tid Mån 15.45-16.30 Avgift: 500 kr/10 ggr Kursledare: Christian Bingmark Musik på datorn! Lär dig grunderna i att göra elektronisk musik. Vi går igenom mid/audioredigering, master/soundseffekter, reverb, delay m.m. 8x3 studietimmar Avgift: 900 kr exkl studiematerial Fre kl 17.00 Musikal - kör Vi jobbar med scener ur olika musikaler - teater, sång och lite koreografier. Dag/Tid Sön kl 13.30-15.00 Avgift: 500 kr/12 ggr Kursledare: Claudia Unda Arrangör: ABF Udda instrument Lär dig hantera lite mer udda instrument thereminer, chaospad och modulära analoga synthar. 4x4 studietimmar Avgift: 400 Lör, sön 12.00-15.00 (startar vid minst 6 deltagare) DANS OCH TEATER Teater & Musikal Lär dig sjunga, dansa och spela teater. Kursledare: Claudia Unda, Christian Bingmark Arrangör: ABF Uppsala Danscenter - Din dansskola i Uppsala!! Vi firar 5 år under år 2011 med jubileumspriser, tävlingar, fiskdamm, överraskningar och med att öppna upp tre nya dansstudios i St Per Gallerian Öppet hus - Dansa så mycket du orkar Prova över 100 kurser Datum: 31 januari-6 februari (vecka 5) Pris: 50 kronor för hela veckan Var: St Per Gallerian & St Olofsgatan 40 Ålder: 7-100 år Uppsala danscenter erbjuder i samarbete med ABF över 100 danskurser i veckan för hela familjen. Alla kan lära sig att dansa. Kom och lär dig några av de 30 olika dansstilarna såsom Balett, Barndans, Bugg, Bollywood, Cheer, Disco, Jazz, Modernt, Salsa, Ragga/ Dancehall, Street, Magdans, Feminine Vibe, Zumba, Yoga och mycket mer. Genom cirkeln kan vi repa ofta, utvecklas och lära oss nya grejer. Varför vi spelar? För att det är sjukt kul! Musikverksamheten i Uppsala Spelar du i band och vill ha hjälp att komma igång eller hitta replokal? ABF i Uppsala har omfattande musikverksamhet och cirklar i musik. Idag har ABF i Uppsala samarbete med runt 40 band i Uppsala i många genrer. För att starta en bandcirkel behöver man vara minst tre personer som träffas och spelar tillsammans. Vi ger bandet stöd till förbrukningsvaror eller replokalshyra, men har även utbildningar och hjälper till att fixa spelställen. Helt enkelt kan banden komma till oss och vi hjälper till med det ni behöver. Kontakta Mikal Styrke på ABF 018 184716 för mer information. ABF i Uppsala län har även samarbete med föreningen Ljudbild i Uppsala som har replokaler och spelningar bland annat på Klubb Agaton. Kontakta Arne Hirvi: 070 7102244 om du är intresserad av Ljudbild Varmt välkommen till en fantastisk termin! Alexander, Carlos & Patric Grundare av Uppsala Danscenter För mer information: www.UppsalaDanscenter.se 018-123 567 Matnyttiga cirklar Matlagning har blivit en folkrörelse. Vi slukar kokböcker som aldrig förr, bänkar oss framför TV-kockar och startar receptbloggar. Och allt fler går en matlagningskurs eller studiecirkel hos ABF; lär sig baka surdegsbröd eller god GImat, botaniserar i det italienska eller franska köket, testar nya viner och fördjupar sig i druvsorter, lagar klimatsmart och hälsosam mat. Haka på matlagningståget du också! Kolla in våra kurser och cirklar. Hittar du inte det du söker? Hör då av dig till oss. Kanske kan vi arrangera just den kurs du vill gå. Vi kan också hjälpa dig starta en egen matlagningscirkel. LCHF - lär dig teori och matlagning med lite kolhydrater och mycket naturligt fett LCHF ( Low Carb High Fatlåg kolhydrat, högfett) handlar om att äta den mat som människorsläktet är anpassat för att äta. . Vår studiecirkel handlar om att lära sig grunderna i naturlig matlagning. Cirkeln kommer att behandla både teori och praltik vad gäller matlagning. 5x3 studietimmar Avgift: 600 kr (kostn för studiemtrl och mat tillkommer) Tors 18.00 (startar vid minst 6 deltagare) MAT OCH DRYCK Ta första steget till ett bättre liv! Lär dig laga nyttiga matlådor med endast hjälp av fem ingredienser/livsmed el! Ta med matlåda! 8x3 studietimmar Avgift: 550 kr (kostn för studiemtrl tillkommer) Tors 18.30 Lär dig laga kinesisk mat -fortsättningskurs Kinesisk mat är långt ifrån fyra små rätter och friterad banan. Fokus ligger på kryddstark mat från syvästra Kina men anpassas efter deltagarnas önskemål och smak. Denna kurs in- riktar sig till dig som tidigare gått studiecirkel i kinesisk matlagning eller har erfarenhet av kinsesiskk matlagning 9x4 studietimmar Avgift: 900 kr. Start 20/2 Sön 15.30 (startar vid minst 6 deltagare) Lär dig laga kinesisk mat -grundkurs Maten som äts i Kina är långt ifrån bara fyra små rätter och friterad banan. Fokus ligger på kryddstark mat från sydvästra Kina men anpassas efter deltagarnas önskemål och smak. 9x4 studietimmar Avgift: 900 kr. Start 20/2 Sön 11.30 (startar vid minst 6 deltagare) ökad självinsikt. OBS! Du behöver inte kunna måla eller teckna! 6x3 studietimmar Avgift: 2.000 kr Ons kl 17.15 Hälsoskolan ­ Livet är ditt Innehåller fem olika block: Kost &Motion, Laga & Smaka, Stress & Förändring, Pengar & Planering och Arbete & Hälsa. Antal gånger och timmar varierar utifrån valt område. Vi startar ciklar för grupper på arbetsplatsen, i föreningen eller övriga intresserade. Ring Patrik Kjellin, 018-18 47 15. Vägen tillbaka ­ självhjälp för utbrända ! HÄLSA OCH LIVSSTIL Personlig utveckling Genom att måla dina inre bilder kan du förstå dig själv och din situation på ett nytt sätt. Gruppen leds av en bildterapeut. Ett spännande sätt att nå I en liten grupp tillsammans med andra i samma situation får du här möjligheter att finna vägen tillbaka till din självkänsla. 8x2 studietimmar Avgift: 800 kr Ons 13.00

Sida 23
Kinas utmaningar idag och imorgon Kinas utveckling går snabbt och är svår att överblicka. Hur är landet rustat för framtiden? Hur planerar och tänker politiker och vanligt folk om framtiden. Diskussion kring Kinas utveckling och utmaningar på områden som politik, miljö, mänskliga rättigheter, ekonomi och jordbruk. Startdatum: "Tankar om framtiden" 10 mars kl 18.00 3x3 Studietimmar Kostnadsfritt. Tors 18.00 Matens pris Vad döljer sig bakom de röda prislapparna i butikerna och vad har prispressen lett till inom dagens matproduktion. Startdatum: "Tankar om framtiden" 26 maj kl 18.00 3x3 Studietimmar Kostnadsfritt. Tors 18.00 Göran Greider Författare och journalist och sedan 1999 chefredaktör på Dala-Demokraten. Han kommer med en ny bok i feb/mars Mån 21 mars kl 18.30 Stadsbiblioteket i Uppsala Kerstin Ekman-salen. Tankar om framtiden ABF i Uppsala läns föreläsningsserie "Tankar om framtiden" fortsätter under våren 2011. Nytt för i år är att föreläsningarna kommer att genomföras i ABF:s föreläsningslokal, Bredgränd 14, kl 18.00-20.15. I anslutning till samtliga föreläsningar kommer det i år finnas möjlighet att vara med i en ministudiecirkel för de som vill fördjupa sig i ämnet. Cirklarna kommer att vara kostnadsfria och deltagarna kan träffas i ABF:s lokaler kl. 18.00-20.15 de två nästkommande torsdagarna efter aktuell föreläsning. Se mer under Övriga Cirklar. ÖVRIGA CIRKLAR Släktforskning Alla människor har en historia. Lär dig grunderna i släktforskning. Två studiebesök ingår. 10x3 studietimmar. Avgift: 800 kr exkl studiematerial. 10x3 studietimmar. Mån 19.30 FÖRFATTARKVÄLLAR Ann Eberhardsson Författaren, bloggaren och trebarnsmamman Ann Eberhardsson har ett innerligt, underhållande samtal om vardagen i familjen. Ann har bl a skrivit boken "Enarmade föräldrars vardag ­ vedermödor och glädjeämnen i småbarnslivet och känslan av att ständigt sakna minst två armar och tre öron. Migration i en nyliberal globaliserad värld Startdatum: "Tankar om framtiden" 31 mars kl 18.00 3x3 Studietimmar Kostnadsfritt Tors 18.00 Förarintyg Körkort på sjön blir snart ett krav. Förarintyget uppfyller kunskapskraven och ger dig lägre premie på båt försäkringen. 10x3 studietimmar Avgift: 1.000 kr exkl studiematerial. Tors 19.00 Du sköna nya hem Cirkeln utgår från Kent Wernes föreläser och hans nya bok om utförsäljningen av allmännyttan. Startdatum: "Tankar om framtiden" 28 april kl 18.00 3x3 Studietimmar Kostnadsfritt - Exkl. studiematerial. Tors 18.00 KONSERTER I UPPSALA ABF samarbetar med föreningen Ljudbild Uppsala och andra arrangörsföreningar vilka tillsammans planerar arrangera närmare 200 kulturarrangemang under 2011 . 17 februari Stigbjörn Ljunggren Socialdemokratin inför framtiden, dödsklockor eller återfödelse? Hur mår socialdemokratin idag? Statsvetaren och krönikören Stigbjörn Ljunggren delar med sig av sina tankar om Socialdemokratins framtid. utförsäljningen av allmännyttan. Bokbinderi Bind din egen antecknings-, gäst- eller dagbok. Tis 18.30 Avgift: 200 kr Socialdemokratin inför framtiden, dödsklockor eller återfödelse? Hur mår socialdemokratin idag och vad kan vi vänta i framtiden? Startdatum: "Tankar om framtiden" 17 februari kl 18.00. 3x3 Studietimmar Tors 18.00. Kostnadsfritt The only way is up? Vad är det som gör den uppåtgående klassresan till ett samhälleligt ideal? Och varför talas det så sällan om de nedåtgående klassresorna? Startdatum: "Tankar om framtiden" 12 maj kl 18.00 3x3 Studietimmar Kostnadsfritt. Tors 18.00 Tant Gröns Kulturoas Foto: Anki Almqvist Uppsalas mysigaste scen! Gratis lunchkonserter varje söndag www.kulturoasen.se Mån 21 februari kl 18.30 Stadsbiblioteket i Uppsala Kerstin Ekman-salen. Flykten Uppsalas rockklubb! Liveband varje onsdag. www.flykten.se Uppsala län får du av Kristina Thorén, ABF i Uppsala län. 018-15 47 17. Anmäl dig till din fackavdelning eller studieorganisatör. eller saknar utbildning för uppdraget. och ändring med det egna engagemanget. Pengar är livet Pengar för livet är ett studiematerial som är riktat till dig som vill påverka vardagsekonomin. Naturligtvis finns ett samband mellan hur vi mår och vår ekonomi, men vi kan alltid påverka vår situation. Om inte på egen hand så kan vi göra det tillsammans med andra. Två förslag till studiecirklar du kan ha tillsammans med dina arbetskamrater. BAM (Bättre arbetsmiljö) Grundläggande utbildning i arbetsmiljöfrågor för skyddsombud och arbetsledare. Inom ABFs Hälsoskola finns: Med Livet som Insats Är det du som formar din arbetsmiljö eller är det din arbetsmiljö som formar dig? En studiecirkel som har arbetsmiljö och hälsa som tema. Du är själv expert på din arbetsmiljö Medlemsutbildning Grundutbildning som vänder sig till alla medlemmar som vill veta mer om facket och sina rättigheter och skyldigheter på jobbet. 12 maj Lena Sohl - The only way is up? Lena Sohl, doktorand i sociologi, pratar om klassresor i dagens Sverige. Vad är det som gör den uppåtgående klassresan till ett samhälleligt ideal? 10 mars Och varför talas det så Albin Geijer ­ Kinas utma- sällan om de neråtgående ningar idag och imorgon klassresorna? Kinas utveckling går 26 maj snabbt och är svår att Malin Olofsson och Daniel överblicka. Hur är landet Öhman - Matens pris rustat för framtiden? Hur I en ny bok och i en rad planerar och tänker poliuppmärksammade och tiker och vanligt folk om prisbelönta program i framtiden. Albin Geijer ger Sveriges Radio tar sig en introduktion till Kinas Journalisterna Malin utveckling och utmaOlofsson och Daniel ningar på områden som Öhman bakom de röda politik, miljö, mänskliga prislapparna i butikerna rättigheter, ekonomi och och visar vad prispresjordbruk. sen lett till inom dagens matproduktion. 31 mars Francisco Contreras ­ Plats: Stadsbiblioteket Migration i en nyliberal Kerstin Ekman-salen globaliserad värld Tid: kl 18-19.30. Föreläsning om migration Arr. ABF i Uppsala län med Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagruppen. 28 april Kent Werne ­ Du sköna nya hem Skribenten och debattören Kent Werne föreläser utifrån sin nya bok om Behöver du tolk? Vi hjälper dig. Kontakta oss på: 018-14 47 00 SAMHÄLLE OCH POLITIK Anmälan och information Dessa studiecirklar/kurser anordnas av ABF tillsammans med LO. Information om fackliga studier inom Grundläggande förtroendemannautbildning vänder sig till förtroendevalda som är nyvalda Bra att veta: Anmälan Anmäl dig genom ett personligt besök på vår expedition, per telefon eller via e-post eller hemsidan (sök fram aktuell cirkel på www.abf.se/ uppsala och anmäl dig via formuläret). Du kan också använda kupongen nedan. Anmälan är bindande. Avgiften Avgiften ska vara betald senast när studiecirkeln börjar. Du får inbetalningskort tillsammans med kallelsen. I avgiften ingår inte kostnader för studie- och arbetsmaterial. till många av ABFs cirklar. Ta kontakt med din fackexpedition och hör efter om du kan få bidrag till just din cirkel. Cirkelstart Cirklarna startar så snart de är fulltecknade om inte annat anges. Särskilda behov Har du särskilda behov för att kunna delta i våra cirklar? Såsom funktions- eller språkhinder. Uppge det när du anmäler dig till cirkeln så ska vi försöka stötta dig så du ändå känner dig trygg att delta. rande halva cirkelavgiften. Vid avbokning när cirkeln redan har startat är du skyldig att betala full kursavgift. Om du måste avbryta cirkeln på grund av varaktigt studiehinder som sjukdom eller flytt från orten betalar du för de gånger du deltagit samt en administrationsavgift på 200 kr. vara fackliga studier, föreningskunskap eller politiska studier. (du hittar alla medlemsorganisationer på www.abf.se). Både stora och små föreningar behöver studera gemensamt för att utvecklas. Ta kontakt med oss om du har en idé! Tel: 018-18 47 00. Studietid En studietimme=45 minuter Avbokning Du har rätt att avboka cirkeln tre dagar före start. Om du avanmäler dig senare debiteras en avgift motsva- Studera med din förening! I det här studieprogrammet hittar du all verksamhet för allmänheten, men vi anordnar också studier tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer. Det kan Kallelse Alla får kallelse per post/e-post minst en vecka före cirkelstart. Rabatt De flesta fackföreningar ger bidrag Cirkelanmälan (Obs! Bindande) Namn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel bostad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel arb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Önskar delta i: ........................................................................... PLATS FÖR PORTO ABF I UPPSALA LÄN Bredgränd 14 753 20 Uppsala Dag ................................ Tid .................................... ........................................................................... ................................ .................................... ........................................................................... ................................ ....................................

Sida 24
U P P S A L AT I D N I N G E N 14 januari­20 januari 2011 27 KORSORD TROR ATT TÄNKER VI EJ KAN PÅ DE KAN MAN VETA EVIGA MED EN NÅGOT PENNA OM GUD FRÅGORNA BÖR VÄL STÄLLER ÄVEN UT VÄXEL SKOLAN ELLER VARA CHECK HAR SINA KNAGGAR UTAN ETT STRÅ ÄR DE SOM HAR EN PLATS NÅGONSTANS BLEV KRITISERAD RÄCKA DET ANTIKA MYNTET KEJSARE SOM LÄT MÖRDA SIN MOR DET ÄR EN BEGÄRAN OM ATT FÅ IGEN BLOMMA VISAR INGEN GLÄDJE FAKTUM ÄR EN SLATT ÄR EN HAR SIN TRO SUP OCH INTERVALL GLOBETROTTER ÄR DET STÅR JÄMTE TURID FRAMFÖRDE JUSSI BJÖRLING ARIORNA MED VATTENORT RYMDEPOS EFTERTRAKTAT TAL EN KING COLE KÄPPRÄTT KALLAS TAL SOM LÄGGS TILL ANNAT INTOG NÅGOT BAKVERK HON MED TÄVLING TELEVINKEN VITRYSK STAD KUPAN BÄTTRE FESTER OVIKT DET KAN VARA ETT BEHOV STUGA ELLER KAN VISA DIN NÄRBOSTAD MED UGN VARO TILL SJÖSS ÄR UTSAGOR MED MÅNGA KÖPS FAKTISKA GRUNDER AV BYGGARE GREPPA STOD VID STÄD KAN MAN EFTER STORLEK SPETS GÖR AMMA KUNDE AKTOR SLAPP , MOTVILLIG DEN SES HÖGT UPP ÄNDRA MENING BÄDDEN FÖR BÅTEN HAN I BALTIKUM KRÄVA, BEGÄRA SES FOLK SOM DRIVER OMKRING HAR INSIKT I HAR FÖR AVSIKT BAKER OCH ATKINS, MUSIKER FRAKTFÖRLED FÖR SNABB FRÄMLING PÅ FILM SUNT SAMORDNING AV OLIKA FÖRLOPP HÖRS I GAMLA TRÄGOLV HÖRS DET GÖRA DÅ DET GÅR I KRAS SÅDANT ÄR NEDRIG TYP UPPLANDSORT BESKYDD INLEDER REGNBY BRÅKAR I SPANIEN ÄR KANSKE SKOTTE MUSKEL VILL DU DEN HAR JU DET UPSIKT DU FÖRE- KRÄVS SATT SIG PÅ HUND PEGGY, JAZZSÅNGERSKA DECIMERAD KALIUM, KELVIN, KILO, BLEKINGE KAN SES ÖVER HUVUD PÅ GOTLAND VOLVO GÖR MAN ÄR PÅ OCH BÅT OCH VÄG ATT SAAB ÄR STEK VID SLÅ IHOP SINA SÅDANA BEHOV PÅSAR N 1069 © PROPRES / info@propres.se 1:a­5:e pris: De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med två biocheckar var. Lycka till! Här är vinnarna i kryss nr 17, 2010: Ulla Johansson, Uppsala Annika Wretling, Västerås Ingrid Göransson, Göteborg Doris Danilesson, Örsundsbro Svante Carlsson, Uppsala UTAN STING OCH STIL SLÅR AV OCH TILL VID BEHOV Å KAN TYVÄRR FÖRKALKAS GÖR MAN PÅ DET HALA HÄRLIGA FRUKTER FRÅN ETT TRÄD TILLTAL SAMMANTAGET Ö MED BACKAFALL SÖTA, NÄPNA SES SIST I SKRIFT FOSFOR BERNA- SUND HAR DOTTERNA RÖTTER I I N 1066 © PROPRES / info@propres.se BEDÅRANDE EXV. RÅG OCH HIRS PRISAT TRYGGA PÅ JOBBET TRÄD RÄTTSLIG ANMÄRKNING KAN DE PROFESSOR ­ OCH ELPANNA Namn: .................................................................... Adress: .................................................................... ................................................................................. ................................................................................ Så önskas ni alla en fröjdefull jul SÅDAN FINNS PÅ CD BIBELDEL HAN STYRDES AV KRISTIAN TYRANN T VAR AVHÅLLEN AV ROMEO A SÄNKT HALVT TONSTEG LISTIG TYP BJUDIT UT VID DÖRREN MED ... ÄR GENAST RHENBIFLOD SLIPAT TÄVLING I VÅRT OMRÅDE SÄGS TILL VÄN SOM EN PLAGE KLUVET OCH RISKABELT ÄR EN KRÖSUS MINDRE VIKTIGA TING D UTEÄR FORDRAN PLATS SOM SKA HAR DEN BETALAS SOM EJ GENAST FICK GRUS OCH BANK GRIPA ARBETEN UTANFÖR ORDINARIE TJÄNST B SLÅR ALLA BURMES OCH SIAMES ÄR SÅDANA A V I S T A N E K A T S PRODUCERAR HYLLA LUTHER SPIKADE UPP 95 HAR KAN GÖRAS RUNDHÄNT? PÅ SPISEN PERIOD KARL AFRIKAN I FORNA KÄNNS SPANIEN IBLAND KYLIG STYR VISSA STATER ITALIEN PÅ BREV MÅ MAN ELLEDNING UTGÖR EN BEGRÄNSNING GRATIS PRYLANNONSER Hur kommer jag igång med min bokföring? Välkommen på: Seminariumet Datum: 19 januari, kl. 17:00 ­ 19:00 Adress: Salag.18B på www.uppsalatidningen.se. Klicka på Uppsala Torg. OBS! Föranmälan krävs (kostnadsfritt) www.foretagslotsenuppsala.se Lösning till kryss nr 17, 2010 Lös kryss nr 1 ­ vinn biocheckar! Skicka lösningen till: Uppsalatidningen, Box 1541, 751 45 Uppsala. Vi vill ha lösningen senast den 25/1. Märk kuvertet "Kryss nr 1". F O R D O N S I N D U S T R I E R T R O L O V N A Ä D T E T A N Ö S E R DEN KAN SES SOM TITAN ETT KLOT P S K O S T F I S T I K K A N A Ä A P E L R P S E N K L A P N Ä R A T L L Å T J A S S R Ä S K E N V A L T A N D I SMÖ E GGA R Ö T T K E R EM O R I S O K A T T E R TÖS PÅ EU-Ö HAR LEGAT KANSKE ÖVER TRÖTT TILLFRAM FÄLLIGT KAN FÖRÄRAS ETTAN STRÅLAR UT INTERFRÅN MITTEN VALL, BÖN OCH HAN DEN HAR MAN SUP GAMLE FÖR TE R T S K A E R A D N I R S I N E N O R P A R L A L U L I A E N S A S S T T A A R J A S E O L U L F I R E R L E R A R AM

Sida 25
Uppsalatidningens röda sidor 14­20 januari 2011 EXTRA! JUST NU! EXTRA! EXEMPEL: 2 FÖR 1, 1795 kr ©2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved. Besöksadress k d Norbyvägen 59, Sommarro Tel. 50 28 78 Ö Öppettider d månd, tors 12-18 tis, fre 9-13 EXEMPEL: 2 FÖR 1, 1995 kr Erbjudande! Under januari ­ februari på tandstensborttagning Gäller hund, katt och iller. 20% rabatt Februari ­ april Kastrationskampanj Leg. Veterinär Yvonne Roschat och Camilla Nejare 2 FÖR 1 MÄRKESBÅGAR INKL ENKELSLIPADE STANDARDGLAS FRÅN PENTAX UPPSALA: Vaksalagatan 30 UPPSALA: 018-141110 Dragarbrunnsgatan 37, 018-14 42 20 Vaksalagatan 30, 018-14 11 10. STÖRSTA 15­16 januari kl 11­15!! Ring 50 28 78 eller besök gärna vår hemsida och boka tid på vår Internetbokning www.djurdoktorn.net 2 för 1 gäller samma recept, när du köper bågar från 795 kr/märkesbågar från 1595 kr inklusive enkelslipade standardglas eller med progressiva standardglas från 1000 kr extra. Vid val av andra glas eller ytbehandlingar, tillkommer kostnad för båda glasögonen, enligt ordinarie prislista. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. JULGRANSPLUNDRING SUPERrea på begagnade Husbilar! Plundra granen på lotter! 1:a p prese ris nt 10.00 kort 0:- SUPERpris på kvarvarande 2010:or! F R I V I N T E R F Ö RVAR IN G T. O . M S I S TA M A R S ! V I N T E R H J U L M ED F Ö L J ER V I D K Ö P AV N Y H U S B I L ! Öppet lörd­sönd 11.00­15.00 Tel: 08-591 148 40 2:a pr is 42" platt T V 3:e pr is 22" platt T V NIESMANN +BISCHOFF 4:e-10 :e pris prese ntk 1.000 ort :. soppa varm er på d Vi bju Vatthagsvägen 2 Sväng av vid Glädjens Trafikplats, Upplands Väsby

Sida 26
Uppsalatidningens röda sidor 14­20 januari 2011 EXTRA! JUST NU! EXTRA! GRATIS hund och kattmat * *När du kommer in med din TOMMA hund- eller kattmatspåse från DAGLIGVARUHANDELN 3 kg Iams 1,5 kg Iams PROVA-PÅ-ERBJUDANDE! Byt in din TOMMA hund- eller kattmatspåse från DAGLIGVARUHANDELN Namn: ........................................................................................................... Adress: ......................................................................................................... Vald sort: ...................................................................................................... Max ett erbjudande per hushåll. Giltigt tom 17/01 2010 eller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 0 kr (Värde 129­219 kr) Utfodrar i dag med: ......................................................... EXTRA ERBJUDANDE 15 kg Iams hundfoder Erbjudandet gäller så långt lagret räcker under fredag, lördag & måndag. (ord 399­449:-) ........................ NU 199:Butiken för dina vänner! Mån­fre 10­18, lör 10­16. www.gunnarshundochkatt.se · Björkgatan 4. Tel 018-10 30 30

Sida 27
30 14 januari­20 januari 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N VISSTE DU ATT ... Better or worse, ett av de 32 bidragen i Melodifestivalen 2011, har skrivits av Manne Hjelm, född och uppvuxen i Uppsala? Låten framförs av Julia Alvgard, som är född i Borås men som också har bott i Uppsala. KULTUR & NÖJE TIPSA FREDRIK DAHLSTRÖM Telefon: 018-418 11 04 E-post: fredrik@uppsalatidningen.se Nu är allt ljus på NÖJESLISTAN Fredrik tipsar 1 LAST DAYS OF APRIL. Så här har du aldrig sett Elake Måns förut. För första gången i sin egen pjäs tappar han fullständigt greppet, kärar ner sig i en hund och får hela kattvärlden emot sig. Stadsteaterns tappning är Måns något av en rockstjärna i kattvärlden. Men när han blir kär sätts hela kattsamhället i gungning. Objektet för hans kärlek, Daisy, är nämligen inte vem som helst ­ utan en hund. Även Pelle Svanslös har en viktig roll i pjäsen, men för första gången står Måns i centrum. ­ Pelle är Måns ständiga antagonist och han provocerar Måns, egentligen bara genom att vara sig själv, säger Dennis Sandin som regisserar Elake Måns. Elake Måns är en nyskriven pjäs som riktar sig till alla åldrar. Last Days of April albumdebuterade redan 1997 och består numera av Karl Larsson och ingen mer. Sedan debuten har musiken gått mer och mer från frustrerad emo till välproducerade poplåtar. I november släppte Last Days Of April sitt sjunde album Gooey, gästad av både Evan Dando från The Lemonheads och Tegan Quin från Tegan & Sara. Turnépremiär på V-Dala nation. Dj:s på två dansgolv. Lördag 15 januari på V-Dala nation kl 21­02 (kårleg) I DENNIS SANDIN. DENNIS MAGNUSRegissör SON. Manusförfattare. dow (spelar "lite disco, lite pop, lite housigt, mycket 80-tal och roligt") och Kristofer & Emanuel vs Fredag 14 januari kl 21­03 på Orange Stadtkind. 2 FIGHT NIGHT. Klubben Fight Night med Ma-Cha- 3 SVEN ZETTERBERG & ROCKAROUNDS. Efter "Katterna har fastnat i det gamla och hela deras ekonomi har kollapsat. " Dennis Sandin, regissör 38 år som liveartist är Sven Z en veteran i blueskretsar. Redan 1972 startade han ett av de första genuina svenska bluesbanden, det legendariska Telge Blues. Mest känd är han genom bandet Chicago Express som under 15 år gladde den svenska bluespubliken. 1989 fick Sven Cornelisstipendiet för att "han förvaltat bluesens klassiska arv". Förra året släppte han Grounded In Reality. Lördag 15 januari kl 21 på Katalin ­ Att den som mobbar retar sig 4 LIONDUB. Reggae/ dub-bandet Liondub gästar Kulturoasen. Niomannabandet bjuder på dansant reggae med budskap om universell kärlek. Söndag 16 januari kl 14 på Kulturoasen så mycket beror ofta på att han vill vara en del av något som offret har eller är, säger Robin Keller. Han spelar Måns som i pjäsens inledning gillrar en fälla för Pelle. Självklart trampar den elake katten själv i klaveret, något som leder till att han träffar Dasiy. Problem, eftersom kattvärlden hålls samman av två saker. Den första är att mobba Pelle Svanslös. Den andra är hatet mot den yttre fienden: hundarna. De avskyvärda byrackorna och deras del av staden, hundvärlden, vilar på helt andra fundament än katternas slackertillvaro. I kattvärlden glider katterna runt helt utan mål och mening i tillvaron. Lite svåra och bohemis- ka, klädda i svart och grått. Kattvärlden är skräpig, eftersatt och u-landslik. Katterna lyssnar på gammal 1950- och 60-talsmusik, på soul, rock och R & B som Lee Dorsey och Bo Diddley. ­ Katterna har fastnat i det gamla och hela deras ekonomi har kollapsat, säger Dennis Sandin. På Stadsteaterns scen består kattvärlden av en stadsmiljö med riktig stenläggning på golvet/gatan och en byggställning bredvid. På två gatuskyltar står att läsa Bredgränd respektive Vretgränd. Hundarna, å andra sidan, lever FOTO: PELLE PIANO FÖRÄLSKAD ROCKSTJÄRNA. I sina försök att få ihop det med tiken Daisy, sina kattögon. (Elaka Måns i böckerna heter Elake Måns i pjäsen.) "Hundarna lyssnar på klassisk musik och äter små bakelser." Dennis Sandin ningen att man ska läsa in något i stil med att "katterna är slackers, därför är de bra". Båda sidorna hålls samman av hat och ondska, säger Dennis Sandin. Katterna och hundarna bär på i hundvärldens fina salonger med vita dukar, kandelabrar och oljemålningar. Hundarna är drivna entreprenörstyper med halvfascistiska ideal och enorma axel- vaddar. De lever livet snabbt och klär sig i guldiga färger, beigt och gult och 1980-talsaktigt. ­ Hundarna lyssnar på klassisk musik och äter små bakelser. Men det är inte me- samma trångsynthet och intolerans för oliktänkande. Måns och Daisys kärlek är förbjuden och i en sorts djurvärldens West Side Story kämpar de förgäves för att bygga ett liv tillsammans. Måns börjar se omvärlden med nya ögon. Rotaryklubbarna i Uppsala delar ut Guldhjärtat för andra gången 8 februari 2011. Rotary är en internationell organisation för kvinnor och män från olika delar av samhället som arbetar enligt devisen "service above self". Vem Ska få Guldhjärtat 2011? Känner du till en företagare i Uppsala län som gör något godhjärtat? Gå till www.guldhjartat.org och skriv ditt förslag! Priset delas ut på Distinget 8 februari. Föreslå en företagare eller ett företag aktivt i Uppsala län som gjort något utöver sin vanliga verksamhet. Stort som litet, det är din motivering som styr juryns val! Guldhjärtat stöds av:

Sida 28
U P P S A L AT I D N I N G E N 14 januari­20 januari 2011 35 BIL & TRAFIK Isdans med Porsche Det är tuffa tag som gäller i finska Ivalo. Vi befinner oss på en hemlig testanläggning som används av biltillverkare från hela världen. Två månader om året öppnas grindarna och vi tog chansen att kyla av tyskarnas familjeracer Porsche Panamera 4S. KRÖNIKAN Carl-Ingemar Perstad Trafikjournalist och tv-profil På cruise genom USA B Det är en speciell känsla att genomföra provkörningar granne med den ryska ishavsflottan i Murmansk. Navigationssystemet visar ett oändligt ingenmansland och försöker tröstlöst få oss att vända mot civilisationen, men likt en isbrytare röjer sig testbilen fram i det subarktiska klimatet. Mycket tack vare den underbara vinkelåttan ­ maskinen drar björnstarkt från botten och river i gång riktigt bra på höga varv. Värmande interiör iluthyraren på flygplatsen i Boston gör en generös gest med armen mot raden av medelstora bilar och säger: "Välj själv!" Blicken söker sig mot en USA-tillverkad Toyota Camry, men sonen protesterar bestämt. "När vi är i USA ska vi väl köra en riktig amerikanare", är hans kommentar och jag låter mig övertygas. Inte för att jag har något emot Camry men nu fastnar min blick på två grymma strålkastare och en ilsken look som får de andra bilarna att verka mesigt snälla. Vi valde en Dodge Charger som är både längre, bredare och tyngre än "vår svenska" Volvo S80. Bakom ratten märks att det är ett tag sedan jag körde nya amerikanare och fördomarna kommer snabbt på skam. Många minns bilarna med överdrivet mjuk fjädring och total avsaknad av vägkänsla, styrservo som inte gav någon som helst körupplevelse och billiga plastreglage som snabbt föll i bitar. 400 HÄSTAR PÅ VINTERBETE. Under huven på Panamera 4S arbetar en V8 på 400 hästkrafter som klarar hundrastrecket på fem sekunder och toppar 282 km/tim. FOTO: CNP Charger representerar en ny generation USA-bilar och Isen knakar oroväckande under däcken på vår Porsche Panamera 4S som försiktigt rullar ut på den nyplogade sjön. Här njuter vi av varje sekund, trots att en 1,2 miljonerskärra står på spel. Både fronten, baken samt den fräcka sidosiluetten känns välbekanta och visst, mycket av designen har lånats från lillbrorsan 911. De skålade framstolarna, av typen "bucket seats", håller inälvorna på plats och två identiska stolar finns i aktern. Man färdas alltså rysligt bekvämt och varmt, speciellt med tanke på att det är tjugofem minusgrader utanför och där står vår stelfrusna instruktör. Iskalla uppställ SKÖNT INNE. Komfort som i en limousine, tycker testkörarna som fick ett bestående intryck av interiören ­ som väntat av en familjesportbil i miljonklassen. Lastutrymmet är desto mindre. FAKTA Porsche Panamera 4S MOTOR: V8 bensinmotor med dubbla överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 400 hk vid 6 500 varv/minut. Max vridmom: 500 Nm 3 500­ 5 000 varv/min. KRAFTÖVERFÖRING: Motorn fram, fyrhjulsdrift. 7-växlad dubbelkopplingslåda. MÅTT/VIKT: (cm/kg) Axelavstånd 292, längd 497, bredd 193, höjd 142. Tjänstevikt 1 860. Bränsletank 100 liter. FJÄDRING: Skruvfjädring och krängningshämmare runt om. Fram: övre och undre triangellänkar. Bak: multilänkaxel. STYRNING: Kuggstång med servo. Vändcirkel 12 meter. BROMSAR: Ventilerade skivbromsar fram och bak. ABS, PTM, ABD, ASR. PRESTANDA: Toppfart 282 km/tim. Acceleration 0­100 km/tim 5 sek. Förbrukning/ miljö: 11,1 liter per 100 km under blandad körning. CO2: 260 g/km. PRIS: 1 213 000 kronor. den som kan sin bilhistoria vet att modellen har sina rötter i sextiotalet. Jag konstaterar att Dodgen erbjuder en helt acceptabel vägkänsla. När vi rullar in till macken har vi ett snitt på strax under litern vid blandad körning. Vad vi slås av är bensinpriset, eller vad sägs om 4,50 kronor litern? Med ett så lågt soppapris är det lätt att förstå varför det inte är någon rusning efter hybrider eller dieselbilar i staterna. I SXT-utförande är Charger ingen best, utan snarare en praktisk, jätterymlig och körglad glidarbil. Interiörens detaljarbete är klart bättre än i jämförbara amerikanska bilar, även om man har en bit kvar till vad vi är vana vid hemma. Landskapet har förändrats från skärgård längs Atlantkus- Vi har nämligen fått låna testbilen från Porsche Driving Experience ­ tyskarnas egen körskola. Precis som en vanlig körskola kostar den här utbildningen multum och det är bara att hosta upp mellan 35 000 och 50 000 kronor för att lära sig "konståkning" när den är som bäst. Under huven på vår Panamera 4S arbetar en morrande V8 på 400 hästkrafter. Det är roligt på autobahn, men här är det snösprutning och tjusiga uppställ som gäller. Mest underhållande är "kontrollerad körning" där man styr och parerar tvåtonnaren genom kurvorna med gaspedalen. Kan man det med en fyrhjulsdriven familjeracer? Jajamänsan. Efter ett par timmar på banan kan vi göra det utan händer på ratten. Lite av hemligheten ligger naturligt- vis i att testbilen är försedd med specialdäck från Nokian med cirka tvåhundra 4 millimeters spikdubb. Här kan man snacka om att riva upp partiklar ­ i frusen form! Johannes Gardelöf CNP ten till skogar, höga berg och i de djupa dalgångarna forsar floder fram. Vårt mål är en av få täckta broar som byggdes på artonhundratalet och fortfarande är i bruk. Efter att ha sett filmen Broarna i Madison County, som är en hyllad kärlekshistoria med Clint Eastwood och Meryl Streep, vill jag uppleva en av dessa märkliga skapelser "live". På håll liknar det en felplacerad röd jättelik lada och när vi kommer närmare ser vi hur den märkliga byggnaden binder samman byn på två sidor av floden. Jag kan förstå varför Clintan i sin roll som fotografen Robert Kinkaid imponerades av de märkliga skapelserna. LENNANDIA MRF-handlare i Uppsala Resegaranti Visst är det skönt när allt bara funkar? Hos din MRFverkstad får du vår omfattande MRF-garanti på service, reparation och reservdelar. Det är en av många orsaker till att du får en tryggare resa med din bil. Vill du ha fler argument? Gå in på www.mrf.se/verstad MRF-verkstäderna, www.mrf.se/verkstad Motorbranschens Riksförbund, www.mrf.se

Sida 29
36 14 januari­20 januari 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N 30 år med quattro®. fåtal Vi har ett TDI 170hk A4 Avant ns! tade Audi nde levera välutrus för omgåe ition quattro ed ris från Kampanjp en in Välkomm 0 kr 339 90erättar vi mer! åb s Audi A4 quattro® edition. Vårt både legendariska och ledande system för permanent fyrhjulsdrift fyller nu 30 år i utveckling. Vi firar det förstås med ett fint paket ­ quattro® edition till A4. · · · · · · quattro® permanent fyrhjulsdrift Xenon plus-ljus Sportstolar, el. svankstöd Alufälgar 17", låsbara hjulbultar Multifunktionssportratt av läder Tillval: Sportchassi 0 kr Ordinarie pris FÖRMÅNSVÄRDE BERÄKNAT Paketpris från BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING AUDI A4 4.6-9,4 L/100 KM. CO 2 UTSL. 119-219 G/KM. MILJÖKL. 2005. *AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR, LEASING EXKL. MOMS, FÖRMÅNSVÄRDE BERÄKNAT PÅ 2009 ÅRS SKV-PRIS, NETTO PER MÅN VID 50% MARGINALSKATT. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR SJÄLVSTÄNDIGT FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. ERBJUDANDET GÄLLER SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER ELLER LÄNGST 101031. . Mån-fre 9-18 · lör 11-15 · Tel 018-17 17 40 10-15 . Kungsgatan 103, Uppsala · mollerbil.se Roger Ekman Fredrik Nordlund Branko Jovanovic Mauritz Bülow Henrik Skottheim Fredrik Reuterby NYA 6($7$/+$0%5$ VHDWVH )$0,/-(16%67$91 En helt ny bil för familjen som behöver mycket plats. Upp till sju säten där fem med Easy-Fold-systemet enkelt kan fällas ned i golvet. Hög säkerhet, all tänkbar utrustning som backkamera, integrerade barnstolar, elmanövrerade sidodörrar och Park Assist där bilen parkerar sig själv. Bensin eller diesel, manuell eller DSG/automat. Mycket bränslesnål med nya Ecomotive-tekniken, dieseln drar bara 0,55 l/mil blandad körning. Provkör med familj och mycket packning. 1

Sida 30
U P P S A L AT I D N I N G E N 14 januari­20 januari 2011 37 ENS LAGERR NING! VISSA HAR DET. ANDRA INTE. N R N ANDRA INTE. NU ÄR HALLEN FULL AV NYARE BEGAGNADE BILAR! SE HELA VÅRT UTBUD PÅ MOLLERBIL.SE/UPPSALA Audi A3 Sportback 2.0 TDI 140 Sport 2010, 1.300 mil NU 234.900:Audi A3 Sportback 1,8 TFSI 160 Q Sport 2010, 1.200 mil NU 249.900:Audi A4 Avant 1,8 TFSI X-Edition Kombi 2010, 2.300 mil NU 264.900:Audi A4 Avant 2,0 TDI X-Edition Kombi 2010, 3.300 mil NU 277.900:Audi A6 Avant 2,0 TDI E S-Line Sport Kombi 2009, 3.300 mil NU 269.900:Audi A6 Avant 2,0 TFSI Sport Business Kombi 2010, 2.100 mil NU 297.900:Audi Q7 4.2 L D I Tiptr Q7 4.2 FS Ti 2 FSI Tiptronic SUV SI S SÅ 2007, 10.300 mil NU 339.900:7, 0.30 7, 10.300 l Audi A4 Allroad 3,0 TDI S-Tronic Sport Kombi 2010, 2.600 mil NU 499.900:Audi S4 Avant S4 Quattro S-Tronic Kombi 2009, 2.700mil NU 499.900:Seat Altea XL 1.9 TDI Stylance Kombi 2008, 6.000 mil NU 139.900:Seat Altea XL 2,0 TDI Stylance Automat Kombi 2009, 4.100 mil NU 159.900:Seat Ibiza SC 1,4 TSI Cupra 2010, 600 mil NU 189.900:Seat Leon 2.0 TSI Cupra 2010, 1.500 mil NU 219.900:Seat Leon 2,0 TSI Cupra R 2010, 1.000 mil NU 239.900:Skoda Octavia Com 1,6 tavia Combi v vi om Elegance Kombi egance Kom ÅLD S Kombi 2006, 9 000 mil NU 99.900:06, 9.000 6, Skoda Octavia Combi 1,6 Elegance Multifuel Kombi 2010, 2.700 mil NU 159.900:Skoda Octavia Combi 1,8 TSI 160 Elegance Kombi 2010, 2.200 mil NU 174.900:Skoda Octavia Combi 1,8 TSI 160 Elegance Kombi 2010, 2.300 mil NU 174.900:Skoda Octavia Combi 1,8 TSI 160 Elegance Kombi 2010, 3.900 mil NU 174.900:Skoda Octavia Combi RS 2.0 TDI Kombi 2008, 6.000 mil NU 186.900:Skoda Octavia Combi 2,0 TDI DPF Elegance Kombi 2010, 3.000 mil NU 187.900:Skoda Octavia Combi Elegance 2,0T DI DPF Kombi 2010, 2.900 mil NU 187.900:Skoda Octavia Combi 2,0 TDI DPF Elegance Kombi 2010, 2.600 mil NU 187.900:Superb 2,0 TDI Automat Elegance Sedan 2010, 3.300 mil NU 249.900:VW Golf 1,6 Trendline 2005, 8.700 mil NU 94.900:VW Polo 1,4 Comfortline Edition 60 2009, 6.500 mil NU 107.900:VW Golf Variant 1,6 Trendline Premium Kombi 2008, 9.400 mil NU 124.900:VW Golf PLUS TSI 140 Style 2007, 3.800 mil NU 149.900:VW Golf 1,6 Multifuel Masters 2009, 3.000 mil NU 154.900:VW Golf 1,6 Multifuel Masters 2010, 3.500 mil NU 154.900:VW Golf 1,6 Multifuel Masters 2010, 3.600 mil NU 154.900:VW Golf 1,6 Multifuel Masters 2010, 2.800 mil NU 154.900:VW Golf 1,6 Multifuel Masters 2010, 3.000 mil NU 154.900:VW Golf 1,6 Multifuel Masters 2010, 3.200 mil NU 154.900:- { { FRI FRÅN FORDONSSKATT I 5 ÅR MILJÖBIL AC, Radio/CD, MP3-funktion, AUX-ingång, elhissar fram, centrallås med fjärr, färddator med yttertempraturmätare, dynamisk stabilitetskontroll (DSC) och antispinnsystem (TCS), elektriskt justerbar, elektiskt infällbara och uppvärmda sidospeglar. Bränsleförbrukning vid blandad körning: 5,1 l/100 km, CO2-värde 119 g/km. Alla nya Mazda personbilar säljs med 3 år/100 000 km nybilsgaranti, 12 års rostskyddsgaranti, 3 års vägassistans samt 3 års vagnskadegaranti. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Nu finns ett flertal: dragbar moms , AC/Climatic, Radio org, M ESP, CD/ ultiratt i läder, Farthållare, Fä Elhissar, Elspe rddator, glar, Fjärrstyr t centrallås, M stöd, Alufälga ittarmr, Motorvärmar e, Dimljus, Ny Nybilsgaranti servad, till 2011-11, Vagnskadegar 2012-11, Skatt anti till ebefriad till 20 14-10 VW Golf 1,6 Multifuel M asters 2010. Av Kungsgatan 68 Uppsala · Tel 018-10 24 40 · Månd-Fred 09­18 Lörd 10­15 · www.thunbergsbil.se Tre års problemfritt bilägande. 159.900:- NU 154.90 0:VW Golf 1,6 Multifuel Masters 2010, 3.000 mil NU 154.900:VW Golf 1,6 Multifuel Masters 2010, 2.400 mil NU 154.900:VW Golf 1,6 Multifuel Masters 2010, 2.900 mil NU 154.900:VW Golf Plus 1,6 Multifuel Masters 2010, 3.400 mil NU 159.900:VW Golf Plus 1,6 Multifuel Masters 2010, 3.200 mil NU 159.900:VW Golf Plus 1,6 Multifuel Masters 2010, 3.400 mil NU 159.900:VW Touran Cross TDI 140 Cross TD os TDI ss DSG TraveS Å- Dts Kom Travel 7-Si Ko l 7 L i Kombi 7-Sits it 2008, 9.500 mil NU 199.900:, 9.500 i 00 VW Scirocco TSI 160 TSI 2009, 3.200 mil NU 199.900:EOS FSI 150 Cab 2008, 1.700 mil NU 224.900:VW Passat CC TSI 200 Premium Sedan 2010, 2.800 mil NU 299.900:Kungsgatan 103, Uppsala Tel 17 17 20 · Elektrisk klimatanläggning · Dieselvärmare med fjärrkontroll · Farthållare + färddator · AC · Dieselvärmare med tidur · Farthållare + färddator Nya Opel Movano Från Opel Vivaro /mån ex. moms 3 008 kr Från ca 2 554 kr /mån ex. moms 25% första förhöjd 40 % restvärde 4.95% ränta Vi vet att din företagsbil är till för att hålla din verksamhet rullande. Därför nöjer vi oss inte med att sälja en fullutrustad transportbil till dig. Opel Movano och Vivaro omfattas av en trygghetslösning för tre års problemfritt ägande med tre års garanti, fri service och vägassistans. Det lönar sig alltid att välja Opel. Välkommen in! www.opel.se Försäljning Verkstad Mån­fre 9­18 Mån­fre 7­18 Lör 10­15 Sön 11­15 www.biva.se/uppsala BIVA Stålgatan 8, Fyrislund Tel 018-67 87 00 mollerbil.se Öppettider Mån­fre 9­18 lör 11­15 Bilarna på bilden är extrautrustade. Opel Försäkring kan tecknas från 145 kr/mån. Läs mer om våra villkor på opel.se

Sida 31
U P P S A L AT I D N I N G E N 14 januari­20 januari 2011 39 Kalaspriser på begagnat Saab 9-5 Linear SportCombi 2,0t BioPower -07 Polar Vit, 13885 mil 118.800:Nu 98.800:Saab 9-5 Linear Sedan 2,0t -07 Smoke Beige Metallic, 10501 mil 118.800:Nu 114.800:Saab 9-5 Linear SportCombi 2,0t BioPower -07 Nocturne Blue Metallic, 12712 mil 128.800:Nu 114.800:Saab 9-5 Linear SportCombi 2,0t BioPower -07 Silver Metallic, 10869 mil 134.800:Nu 114.800:Saab 9-5 Linear Sedan 2.3t BioPower -07 Chili Röd Metallic, 10575 mil 128.800:Nu 114.800:Saab 9-5 Linear SportCombi 2,0t BioPower -07 Polar Vit, 11564 mil 128.800:Nu 114.800:Saab 9-3 Linear SportSedan 1.8t -07 Fusion Blue Metallic, 9383 mil 124.800:Nu 114.800:Saab 9-3 Vector SportCombi 2.0t -06 Parchment Silver Metallic, 10250 mil 128.800:Nu 118.800:Saab 9-5 Linear Sedan 2,0t BioPower -07 Silver Metallic, 5513 mil 148.800:Nu 128.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 1,8t BioPower -07 Fusion Blue Metallic, 8573 mil 138.800:Nu 128.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 1.9TiDS -07 Svart Metallic, 12843 mil 134.800:Nu 128.800:Toyota Yaris 5D 1.33 Pluspaket Automat -10 Svart Metallic, 2520 mil 134.800:Nu 128.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 1.8t BioPower -07 Polar Vit, 6203 mil 144.800:Nu 134.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 1.8t BioPower -07 Polar Vit, 5566 mil 144.800:Nu 134.800:Toyota Avensis 2.0 Sedan -07 Mörkgrön Metallic, 9150 mil 144.800:Nu 138.800:Saab 9-5 Linear SportCombi 2,3t BioPower -07 Chilli röd Metallic, 8174 mil 148.800:Nu 138.800:Saab 9-5 Vector SportCombi 2.3t BioPower -07 Parchment Silver Metallic, 12597 mil 148.800:Nu 138.800:Saab 9-3 Vector SportSedan 1.8t BioPower -08 Titan Grey Metallic, 12349 mil 144.800:Nu 138.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 1,8t BioPower -08 Ice blue, 9639 mil 148.800:Nu 138.800:Saab 9-5 Linear SportCombi 2,0t BioPower -07 Parchment silver, 6039 mil 154.800:Nu 138.800:Saab 9-5 Linear SportCombi 2,0t BioPower Aut -08 Svart, 10546 mil 158.800:Nu 144.800:Saab 9-5 Vector SportCombi 2,3t BioPower -08 Laser Röd, 12643 mil 148800:Nu 144.800:Mazda 3 MPS 2.3 260hk -07 Silver Metallic, 8040 mil 158.800:Nu 148.800:Saab 9-5 Vector SportCombi 2.3t BioPower -07 Svart, 8926 mil 158.800:Nu 148.800:Saab 9-5 Vector Sedan 2.3t BioPower -07 Titan Grey Metallic, 7676 mil 158.800:Nu 148.800:Saab 9-5 Vector SportCombi 2.3t BioPower -08 Svart, 7896 mil 168.800:Nu 154.800:Honda FR-V Executive 1,8 VTEC 140hk 6-sits -08 Mörkgrå Metallic, 7500 mil 168.800:Nu 158.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 1,8t BioPower -08 Svart, 1605 mil 188.800:Nu 178.800:Saab 9-3 Aero SportSedan 2.8T 250hk -08 Svart, 8082 mil 188.800:Nu 178.800:Saab 9-3 Linear SportSedan 1.8t BioPower -09 Laser Röd, 2549 mil 194.800:Nu 184.800:Saab 9-3 Linear SportSedan 2.0t BioPower -09 Glass Grey Metallic, 2233 mil 194.800:Nu 184.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 1,8t BioPower -09 Snow Silver Metallic, 3070 mil 198.800:Nu 188.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 1,8t BioPower -09 Svart Metallic, 3803 mil 194.800:Nu 188.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 1.8t BioPower -09 Glass Grey Metallic, 1896 mil 198.800:Nu 188.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 1.8t BioPower -09 Laser Röd, 1130 mil 198.800:Nu 188.800:Saab 9-3 Linear SportSedan 1.8t BioPower -09 Titan Grey Metallic, 2926 mil 198.800:Nu 188.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 2.0t BioPower -09 Polar vit, 2340 mil 208.800:Nu 194.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 2.0t BioPower -09 Laser Röd, 1397 mil 208.800:Nu 194.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 2,0t BioPower -09 Laser Röd, 2398 mil 208.800:Nu 194.800:Saab 9-3 Vector SportCombi 1.8t BioPower -09 Glass Grey Metallic, 3551 mil 208.800:Nu 198.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 2,0t BioPower Aut-09 Laser Röd, 1949 mil 208.800:Nu 198.800:Saab 9-3 Vector SportCombi 2.0t BioPower -09 Carbon Grey Metallic, 5036 mil 208.800:Nu 198.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 2.0t BioPower -09 Svart Metallic, 1466 mil 208.800:Nu 198.800:Saab 9-5 Aero SportCombi 2.3t BioPower Aut -09 Svart, 8165 mil 208.800:Nu 198.800:Saab 9-3 Vector SportCombi 1.8t BioPower -09 Svart, 1717 mil 214.800:Nu 204.800:Saab 9-3 Vector SportCombi 1.8t BioPower -09 Carbon Grey Metallic, 3292 mil 218.800:Nu 204.800:Saab 9-3 Vector SportCombi 2.0t BioPower -09 Carbon Grey Metallic, 2390 mil 218.800:Nu 208.800:Saab 9-3 Vector SportCombi 2,0t BioPower -09 Glass Grey Metallic, 4072 mil 228.800:Nu 208.800:Opel Insignia Edition 2,0 Cdti 130hk 4d -09 Metro Metallic, 1518 mil 234.800:Nu 224.800:Saab 9-3 Linear SportCombi 1.8t BioPower -10 Laser Röd 2, mil 238.800:Nu 224.800:Saab 9-3 Aero SportCombi v6 2,8T 280hk XWD -08 Svart, 10549 mil 258.800:Nu 238.800:Mercedes-Benz C 180 Kompressor Avantgarde *AMG* -09 Röd metallic, 4363 mil 278.800:Nu 268.800:Saab 9-3 Aero Convertible TX 2.0t BioPower -10 Nocturne Blue Metallic, 437 mil 378.800:Nu 348.800:- CHEVROLET FIRAR 100 ÅR MED UNIKT ERBJUDANDE! 100 BILAR MED GRATIS LS-PAKET* OMGÅENDE LEVERANS MILJÖBILEN SPARK 1,0 INKL. LS-PAKET 99.900:­ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII · *I LS-paketet (värde 10.000 kr) ingår: Eluppvärmda framstolar, elfönsterhiss, AC, fjärrstyrd centrallås, dimljus, silverfärgad takreling samt 14-tumsfälgar m.m. · Läs och se mer på chevrolet.se FÖRSÄLJNING MÅN­FRE 9­18 LÖR 10­15 SÖN 11­15 VERKSTAD MÅN­FRE 7­18 Garantipaketet omfattar 3 års nybilsgaranti/10.000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 3 års Chevrolet assistans, 6 års rostskyddsgaranti. Bränsleförbrukning blandad körning 5,0 l/100 km, CO² 118 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad. Utsedd till bästa köp i Köpa Bil utg. Teknikens Värld nr. 1 och 2/2010. NY ! HET www.peugeot.se PEUGEOT 308 SW KOMBI. MILJÖBIL MED AUTOMAT. SKATTEFRI 5 ÅR Peugeot 308 SW Kombi 1,6 HDi MCP UTRUSTAD MED bl.a 3 ÅRS FRI SERVICE* 3 ÅRS PEUGEOT ASSISTANCE* Pris fr. 195.990 kr Ord. pris 225.111 kr Se alla våra begagnade bilar på biva.se/uppsala Vi bjuder på korv med bröd i helgen! *I 3 års fri service ingår grundservice, fri lånebil, torkarblad och glödlampor inkl. byte mellan servicetillfällen. Serviceavtalet Easy Service gäller 3 år eller 4.500 mil, det som inträffar först, värde upp till 12.000 kr, kan ej omförhandlas till kontantrabatt på bilen. 3 års Peugeot Assistance gäller dygnet runt ­ året runt och innefattar även bränslestopp, Erbjudandena går inte december 2010, så punktering mm. Erbjudandet gäller Peugeot 308 SW Kombi 1,6 Hdi MCP. ordertecknad senast 31att kombinera med långt lagret och rabatter. Bränsleförbrukning blandad körning: andra avtal och rabatter. Bränsleförbrukning119 g/km. andra avtal räcker. Erbjudandena går inte att kombinera med från 4,5 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: från blandad Bilen på bilden ärl/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: från 119 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. körning: från 4,5 extrautrustad. Försäljning Verkstad Mån­fre 9­18 Mån­fre 7­18 Lör 10­15 Sön 11­15 www.biva.se/uppsala BIVA Stålgatan 8, Fyrislund Tel 018-67 87 00 Med reservation för felskrivningar Kungsgatan 68 Uppsala · Tel 018-10 24 40 · Månd-Fred 09­18 Lörd 10­15 · www.thunbergsbil.se

Sida 32
UPPSALAS NÖJES- OCH EVENEMANGSGUIDE 0 dagar 3 N REBELLEEV OM BL S R FOLKKÄ 4­5 SIDAN 30 dagar EVENEM ANGSGU IDE JUN I 30 dag ar SIDAN 4­5 EVEN EMA NGS GUID E SO MMA R NU M M ER 3, 5 JU LI ­2 9 AU GU ST I 20 10 . ÅR GÅ NG 1 Håkan Nes en mörk ser återvänder me ber d sig i författ ättelse som tilld rar arens gam la hemstad NESSER TILLBAKA I UPPSALA Upps ger d alas nöje s ig de bästaprofiler tipse n . is Joplin cégula Jan Vår blå p vinterns suc ng lni följer up med en ny spe konsert la. i Uppsa Lär kä känn än artis nna Bus stern sterna Busy Sig terna usy Sig n na på på U ignal o RF 201 RF 20 l och de de a 010. andra 10 dra S SI REGG AE FYLprofilernaFESTEN Nöjes LE sommarenR T tipsar om s händO Ielser IDAN IDAN DA 12­13 12­1 3 Mer än 250 ra kan gö vad du tips på i maj FOTO: DANI EL SAHLBERG UTESERVE vantgardDSALONG RING MENykomling 19 BORD · A G SVARTBÄ IN · D 2 BARE 200 PLAT er. CKSGATA H r SER SE N 7­11, MED er bilder av Salongens kundR · ITALIENSK R · SPORTBAR GLASSBAR med GÅ IN NG Boka online Vi tävlar · FRÅN G ÅGATAN ucerat ärprod N b ok ebook Facebo 0/ på st 20 /5 r" a sena s Fr isör " l 00 el. t F isö ts h röst 14 -14 10 Året å t l 018 å in oc Sök på "Å re på tel zone.se. G di tid reative din Boka B k ww w.c d Bergllund David B k U D Make-Up a Yondt o Foto Foto Julian g till s bidra v ögman le 300 MATP Ellen H isör - Årets E LATSER · LUNCH A` Årets Fr NATTKLUB rierna: LA katego om polo.c Restaura Öppnar s ng Fame Pub & Po ista Juli ol 2 SIDAN as Uppsal rofiler nöjesp de bästa ger dig sen tip 320 Tips på vad du kan gör a i juni FOTO: CAROL INE ANDER SSON Tips 250 på va d du kan gö ra i m aj FOTO: OSC Just B · CAFÉ BAR · CARTEtävlar vi i I år · BILJARe · Dam www.m I juli få vår bl r vi in Ny ogg.. . ww heter varje w.mar copo vecka, tit loiup psala ta in på .blog g.se nu R EA i AR SEG ERSTRÖ M butik arc-o- en! Drag ar Telef brunns to on 01 rg 48-13 6 55 00 Öp tan 41 9-13. gatan ungsga 8. Lördag Kungs n-fr n e 9-1 pet : Må Pigga upp dig med något roligt under de mörka januaridagarna! Tips och förslag hittar du i "30 dagar". Finns i våra tidningsställ runt om i sta´n.

Sida 33
41 14 januari­20 januari 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N "Både miljöklassad och urstark ­ nya 9-3 slår ut alla konkurrenter." Citatet kommer från Aftonbladet, som hade mer att säga om nya Saab 9-3 TTiD e EcoPower SportSedan: "180 hästkrafter. På diesel. Saab har lyckats bygga en obegripligt esel. bygga y snabb miljöbil som slår Volvo, BMW och Passat på fingrarna." Saab 9-3 TTiDEcoPower at TTiD EcoPower SportSedan släpper bara ut 119 g CO2/km och drar endast 0,45l/mil. Dieselvärmare h 0,45 l/mil. är standard och du slipper fordonsskatt i fem år. Läs mer på saabsverige.com em NÅGRA UTRUSTNINGSDETALJER: · · · · · · · · · · · Parkeringsvärmare med timer Night Panel-funktion ComSense säkerhetssystem Automatiskt klimatsystem (ACC) Elmanövrerade uppvärmda dörrbackspeglar Elektronisk nyckel med fjärrkontroll Saab Infotainment (radio/CD-spelare) med Premium 70 ljudsystem ReAxs styrning ABS-bromsar TCS för säkrare vägegenskaper 3-ekrad sportratt SAAB 9-3 TTID 130hk ECOPOWER, PRIS: 229.900 kr ord. 260.800 kr AVBETALNING* 2.595 kr/mån *20% kontant 84 mån 4,95% ränta SAAB 9-3 TTID ECOPOWER. BRÄNSLEFÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING (MAN), 4,5 L/100 KM, CO 2 KOLDIOXIDUTSLÄPP RNING K KOLDIOXIDUTSLÄPP 005. P EXTRAUTRUSTA D. T 119 GRAM/KM; (AUT) 5,8 L/100 KM, 153 GRAM CO 2/KM; MILJÖKLASS 2005. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. KAN INTE KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN ELLER AVTAL. Försäljning Mån­fre 9­18 Lör 10­15 Sön 11­15 Verkstad Mån­fre 7­18 BIVA Stålgatan 8, Fyrislund Tel 018-67 87 00 www.biva.se/uppsala Alfa Romeo 159 1,9 JTDM Ti-paket Sportswagon Automat (150hk) Kombi -08 Röd 4.345 mil ....209.900 kr Audi A3 2,0 FSI S-line Kombi -05 Lavagråmet 9.010 mil ....................................................... 139.900 kr Audi A3 SB 1,9 TDI E-Power Halvkombi -08 Ljusblå 8.700 mil ........................................... 179.900 kr Audi A4 1,8T Prosport Sedan -05 Brilliantsvart 7.100 mil ...................................................... 154.900 kr Audi A4 1,8TS 190hk Sedan -04 Denimblå pärl 11.820 mil ......................................................99.900 kr Audi A6 2,0T Avant S-Line Kombi -07 Fantomsvart pärl 14.845 mil ..................................... 179.900 kr Audi A6 2,4 Avant Kombi -03 Grå 12.190 mil ............................................................................89.900 kr Audi A6 2,7 TDI Avant Quattro Tiptronic S-Line Kombi -06 Daytonagrå pärl 15.800 mil ......209.900 kr Audi A6 3,0 TDI Quattro Tiptronic Sedan -07 Fantomsvart pärl 9.960 mil ........................... 269.900 kr Audi A6 3,2 FSI Quattro Tiptronic Sedan -05 Ebonysvart pärl 5.690 mil ............................. 209.900 kr Audi A6 Avant 2,4 Quattro Kombi -07 Grå 7.735 mil............................................................. 199.900 kr Audi A8 4,2 TDI Quattro Tiptronic Sedan -07 Silvergrön metallic 8.155 mil........................ 459.900 kr Audi Allroad 2,7 BT Quattro Tiptronic Kombi -03 Atlasgrå metallic 19.850 mil .................. 134.900 kr Audi Allroad 3,0 TDI Quattro Tiptronic Kombi -07 Lavagrå pärl (hellackad) 15.600 mil ..........269.900 kr Audi Allroad 3,0 TDI Quattro Tiptronic Kombi -07 Brilliantsvart 13.995 mil....................... 339.900 kr BMW 120 d M-sport Halvkombi -08 Svart 4.890 mil ............................................................. 219.900 kr BMW 330 d Touring E46 Kombi -04 Grå metallic 16.545 mil ................................................. 119.900 kr BMW 525 IA Touring Kombi -04 Grå metallic 10.265 mil ....................................................... 169.900 kr BMW 525 i Sedan -05 Grå metallic 11.930 mil ......................................................................... 169.900 kr BMW 550 iA M-Sport E60 367Hk Sedan -07 Blå metallic 12.220 mil .................................. 319.900 kr Citroën C3 1.4i Sx Komf Halvkombi -05 Silver 9.114 mil ........................................................64.900 kr Dodge Durango 4,7 V8 Limited SUV -05 Blå metallic 5.990 mil........................................... 139.900 kr Ford C-Max 1,8 Flexifuel Minibuss -06 Gråmet 8.990 mil ..................109.900 kr (87.920 ex moms) Ford Focus 1,8 FFV Kombi Halvkombi -07 Silvermet 2.750 mil..............................................94.900 kr Ford Focus 1,8 Flexifuel 5 D Halvkombi -08 Vinrödmet 4.775 mil ...................................... 114.900 kr Ford Focus 1,8 Flexifuel Kombi Titanium (125hk) Kombi -09 Koppar metallic 1.455 mil ......129.900 kr Ford Focus 1,8 Flexifuel Kombi Titanium (125hk) Kombi -09 Blå metallic 1.340 mil ......129.900 kr Ford Focus 1,8 Flexifuel Trend (125hk) Halvkombi -09 Silver metallic 1.800 mil......... 124.900 kr Honda Civic 1,3 Hybrid Sedan -06 Svart 5.300 mil ........................................................... 114.900 kr Mercedes-Benz B 170 Automat Halvkombi -07 Vinröd metallic 6.890 mil ...................... 149.900 kr Mercedes-Benz R 500 Lång 4-Matic Kombi -06 Beige metallic 9.450 mil ...................... 299.900 kr Mercedes-Benz S 320 Sedan -99 Silver 29.770 mil ..............................................................79.900 kr Mitsubishi Galant 2,4 GDI Kombi Kombi -03 Silver metallic 14.600 mil ............................59.900 kr Nissan Navara 2,5 DCI 171 Hk Transportbil - Flak -08 Svart/grå 8.455 mil ...224.900 kr (179.920 ex moms) Opel Combo 1,3 CDTI Skåp (75hk) Transportbil - Skåp -07 Vit 6.230 mil .....87.900 kr (70.320 ex moms) Opel Corsa 5d Enjoy 1.4 Halvkombi -07 Ljusblå metallic 3.750 mil ....................................99.900 kr Opel Insignia 1,6 Turbo Sports Tourer (180hk) Kombi -10 Silver metallic 2.900 mil.........179.900 kr Opel Insignia 1,6 Turbo Sports Tourer (180hk) Kombi -10 Silver metallic 1.740 mil.........187.900 kr Opel Insignia 1,6 Turbo Sports Tourer (180hk) Kombi -10 Silver metallic 1.740 mil.........187.900 kr Opel Vectra 1.9 CDTI Kombi -05 Silvermet 24.250 mil .........................................................59.900 kr Peugeot 206 106 5D Halvkombi -01 Blå 11.045 mil .............................................................29.900 kr Peugeot 207 1,6 XS 3-d Halvkombi -06 Silver metallic 8.150 mil .......................................84.900 kr Peugeot 308 CC 2,0 HDI Tiptronic Cab -09 Vit pärleffekt 3.560 mil ................................. 239.900 kr Renault Kangoo Express 1,5 dCi Skåp (80hk) Transportbil -06 Silver metallic 7.535 mil...69.900 kr (55.920 ex moms) Renault Trafic Lång 2,0 dCi Skåp (115hk) Transportbil -07 Vit 10.280 mil .....149.900 kr (119.920 ex moms) Saab 9-3 1,8t BioPower SportCombi Kombi -08 Svart 11.755 mil ..................................... 134.900 kr Saab 9-3 1,9 TiD SportCombi Vector Kombi -07 Silver metallic 10.880 mil ....................... 139.900 kr Saab 9-3 2,0T Sport Edition Halvkombi -02 Silver metallic 8.485 mil ....................................64.900 kr Saab 9-5 2,3T Aero SportCombi Kombi -04 Hasselnötsbrun metallic 11.830 mil...................99.900 kr Seat Alhambra 1,8T 20VT Sport 7-sits Minibuss -06 Sombragrå metallic 14.115 mil....... 129.900 kr Seat Altea FR 2.0 TFSI Halvkombi -07 Magico black met 7.100 mil .. 119.900 kr (95.920 ex moms) Seat Altea XL 2,0 TDI Freetrack Kombi -08 Delhi red met 5.300 mil... 164.900 kr (131.920 ex moms) Seat LEON 2,0 TDI Halvkombi -07 Svart 10.080 mil .........................................................114.900 kr Skoda Fabia 1,2 Combi Ambiente Kombi -06 Flamencoröd metallic 6.030 mil ...............78.900 kr Skoda Fabia 1,2 Combi Compis Kombi -04 Silver metallic 9.785 mil...............................69.900 kr Skoda Fabia 1,2 Combi Elegance Kombi -06 Beige metallic 4.645 mil ............................74.900 kr Skoda Fabia 1,2 kombi Kombi -04 Blå 11.455 mil .............................................................59.900 kr Skoda Fabia Combi 1,4 Kombi -07 Silver metallic 3.285 mil .............................................94.900 kr Skoda Octavia 1,6 Combi Drive Kombi -06 Grafitgrå metallic 14.880 mil.........................79.900 kr Skoda Octavia 2,0 FSI Kombi Kombi -07 Grå 7.930 mil..................................................115.900 kr Skoda Octavia 2,0 TDI Combi Elegance Kombi -10 Antracitgrå metallic 2.885 mil.......194.900 kr Skoda Octavia II 1,6 Elegance Halvkombi -05 Vinrödmet 9.710 mil......................................84.900 kr Skoda Roomster 1,6 Ambiente Kombi -09 Corrida röd 5.500 mil ....................................... 104.900 kr Skoda Superb X 2,0 TDI Sedan -07 Diamant silver met 7.800 mil ......................................... 149.900 kr Subaru Legacy 2,0 R Station Kombi -06 Blå metallic 6.960 mil ........................................... 169.900 kr Toyota Avensis 2,0 Bussines Kombi Kombi -09 Blå metallic 1.305 mil .............................. 192.900 kr Toyota Avensis 2,2 D4-D Touring 177hk D-Cat Kombi -05 Svart 18.900 mil .................... 129.900 kr Toyota Avensis 2,4 Touring Kombi -04 Grå metallic 23.500 mil ..............................................74.900 kr Toyota RAV4 2,2 D-4D SUV -06 Mörkgrå metallic 9.470 mil .................................................. 189.900 kr Volkswagen Golf V 1,6 Trendline 5-d Halvkombi -07 Reflexsilver metallic 7.350 mil........ 114.900 kr Volkswagen Golf V GTI 5-d Halvkombi -06 Blackmagic pärleffekt 7.350 mil........................ 159.900 kr Volkswagen Golf V Tdi 140 Sportline Halvkombi -04 Silver 11.182 mil ............................ 107.900 kr Volkswagen Golf VI 1,6 Multifuel 3-d Halvkombi -10 Tornadoröd 670 mil ....................... 149.900 kr Volkswagen Passat 1,6 Variant Comfortline Kombi -03 Candyvit 6.737 mil .......................74.900 kr Volkswagen Passat 1,8T Highline Sedan -02 Urbangrå metallic 14.240 mil..........................69.900 kr Volkswagen Passat 1,8T Variant Kombi -00 Indigoblå pärl 16.875 mil..................................49.900 kr Volkswagen Passat 2,0 FSI Variant Trendline Kombi -06 Reflexsilver metallic 12.600 mil...127.900 kr Volkswagen Passat TDI 140 Sportline Sedan -08 Shadow blue 3.880 mil ......................... 179.900 kr Volkswagen Polo 1,4 Halvkombi -07 Flashröd 8.780 mil ........................................................74.900 kr Volkswagen Sharan 1,8T Minibuss -07 Svart 4.255 mil ....................................................... 199.900 kr Volkswagen Sharan 1,8T Comfortline Minibuss -04 Tornadoröd 10.800 mil .................... 119.900 kr Volkswagen Sharan 1,8T Comfortline Tiptronic Minibuss -03 Indigoblå pärl 18.000 mil .. 89.900 kr Volkswagen Shuttle 2,5 TDI 130hk Aut (9-sits) Minibuss -06 Candyvit 13.450 mil ........ 179.900 kr Volkswagen Touran 2,0 FSI Trend 7-sits Kombi -06 Svart 7.560 mil ................................. 139.900 kr Volkswagen Transporter Skåp TDI 140hk Transportbil -10 Candyvit 2.190 mil....289.000 kr (231.200 ex moms) Volkswagen Transporter T5 2,5 TDI Skåp 130hk Transportbil -08 Vit 22.960 mil....149.900 kr (119.920 ex moms) Volvo S40 1,8 Flexifuel Sedan -08 Blå metallic 4.050 mil ................................................149.900 kr Volvo S40 2,4i 170hk Sedan -06 Silver metallic 9.750 mil................................................129.900 kr Volvo S60 D5 185HK Sedan -08 Svart metallic 8.300 mil ..................................................194.900 kr Volvo V70 GLT 170Hk Kombi -00 Silver metallic 30.715 mil ...............................................29.900 kr Saab 9-3 1,8T SportCombi Vector-pkt Automat Kombi -07 Silver metallic 9.065 mil....... 134.900 kr Se alla våra bilar på www.autletbil.nu Danmarksgatan 51. Tel 018-65 61 50 Vardagar 10-18. Lördag 11­16. Söndag 12­16.

Sida 34
RESOR STÄDSERVICE ÖVRIGT Villa eller sommarstuga? Pumpar från Översvämning eller torka? VARUMARKNAD Go o glad med kexchoklad! Försäljning · Service · Reservdelar KEXCHOKLAD 100G CLOETTA 3 för FÖRENINGSNYTT Riksorganisationen Haro bjuder in till en presentationsoch diskussionsträff Vi presenterar Haro samt håller föredrag och samtalar utifrån kanadensiska utvecklingspsykologen och författaren Dr. Gordon Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv"! Lörd. 15/1 kl 15.00-17.00 Studieförbundet Vuxenskolan Kungsängsg. 12. Haro bjuder på fika Palmbladsgatan 11 · UPPSALA 018-13 19 02 www.lindareverkstaden.se Se våra övriga annonser i tidningen Tuna Servicecenter Vi skottar snö från tak! Gångar, mindre parkeringar och uppfarter röjer vi med snöslunga. F-skatt finns ÖPPET ALLA DAGAR 9­22 · Heidenstamstorg · Tel 018-194700 Försmak av sommaren! Turkiet 18.440:Turkiet 6.125:Mallorca 5.100:............................. SKÖNHET & HÄLSA Frid i Sinnet Fredagkvällar på ShenDao Eta i Up b.195 psa 2 la Även en liten annons syns! 070-253 06 11 HANTVERK 21/5, 1 vecka. Familjepris. Sunwing Resort Side .................................. Inspirerande föreläsningar, berättarkvällar, filmer och workshops m m. Välkommen! Program se www.shendao.se/frid_program.html 018-444 00 51 21/5, 1 vecka. Sunwing Resort Side Tel 018-122200 Bergsbrunnag. 1 grind C Introduktion av Nordic-Light Solskyddsprodukter nu med 5 års Garanti. info@akespersienner.se · www.akespersienner.se 1 3 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97 100 .................... 17/5, 1 vecka. Sunwing Resort Cala Bona ­ Jasmin Avresa från Arlanda. Priser/person. Del i 2-rumslägenhet. Familjepris 2+2, 2­11 år. Begränsat antal platser. Särskilda regler. Boka senast 25/1 2011. VARUMARKNAD Allpersienner.se Vi säljer: Markiser, persienner ­ plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, balkongskydd, 3 års garanti. Egen tillverkning. Snabb leverans. Strandbodkilen 1, Uppsala Tel 018-12 80 90 TICKET UPPSALA: Ö. Ågatan 33, tel. 018-12 54 10. Gränby Centrum, tel. 018-16 93 70. www.ticket.se Vi testar trycket. kakel · klinker · tillbehör · arbetskläder B BraGOZZ AB, Hållnäsgatan 5. Tel 018-430 03 01 UPPSALA TORG Övrigt Säljes Bernina Industrial 940 symaskin. Tel: 018-42 11 95 25 flyttkartonger säljes 400:-. Tel: 0708-64 07 89 Köpes Bokbinderimaterial: Främst bly- eller mässingstyper för tryckning av ryggtitlar men även annat inom bokbinderi kan vara av intresse. Tel: 018-245986 Resepresentkort: Solresor, Apollo, Fritidsresor, Ving, Ticket eller Resia. Även kort datum. Ring 0760-20 54 54 5 kubikmeter kastved i 1-m längder. Tel: 070-427 79 32 Möbler & Inredning Säljes 3 st våningssängar 400:-/ st, 4 st bokhyllor 50-200:-/ st, 2 st barstolar 50:-/st, 2 st rottingfåtöljer varav en Ikea vilosäng 50-200:-/st. Tel: 073-552 73 53 Resesäng Carena för barn upp till 2-3 år, extra madrass + kudde och påslakanset pris 450:-. Tel: 018-69 25 62 Bostäder/lokaler Bytes Tröttnat på huset? Ö: villa i områden: Storvreta, Gamla U-a, Svartbäcken, m.m. F: central lgh i Uppsala 84 kvm hyra 4 700:- nyren, bör ses. Tel: 070-75 99 773 F: 7 rok 143 kvm U-a city. Ö: 5 rok i U-a city. Tel: 073-552 73 53 Uthyres Etta med dusch + kokvrå Luthagen, uthyres möblerat eller omöblerat. Tel: 073388-11-66, 018-53 61 37 Bilar/biltillbehör Köpes Hämtas skrot och reservdelsbilar, även järn och metallskrot. Hämtas gratis. Allt av intresse. Bet max 5 000:- för reservdelsbil, max 10 000:inbytesb. Tel: 0700-39 42 17 Alla slags bilar i både bättre och i sämre skick t. ex: krockskadade, defekta, långmilare, m.m även husvagnar och mc. Tel: 0700-61 73 96 Musikinstrument Skänkes Piano skänkes mot avhämtning. Tel: 018-20 08 79 Hemelektronik Säljes Data Acer 1 000:-, databord 50:-, trådlös telefon med nrpresentatör 150:-. Tel: 073-552 73 53 Barnartiklar/leksaker Säljes 4 barnvagnar varav 2 st tvillingvagnar 500:- resp 200:-, och 2 st liggvagnar 400:-/st. Tel: 073-552 73 53 Sport & Motion Säljes Längdskidpjäxor. Nya Salomonpjäxor med SNS profil stl 37/38, pris 400:-. Tel: 073-407 37 37 Längdskidor 2,05 x 0,045 m Sundins 6240 fiberglass med stavar 750:-, hockeyrör stl 41, pris 150:-, coppernobs@telia.com Kök & Bad Säljes 4x6 rödvinsglas 50:-/kart, 3x12 champagneglas 70:-/ kart, 20 st glasassietter 2:-/st. Tel: 070-356 60 85 Kolfilterfläkt 70 cm Cylinda lite anv 500:-. Tel: 0768-18 37 45 Annonsera under Uppsala Torg Som privatperson annonserar du under vår köp/sälj/bytesmarknad för 20 kr/ annons. Obs! En vara per annons rekommenderas. Ingen kommersiell verksamhet, byte av tjänster eller annan kontaktförmedling tillåts på denna annonsplats. Kryssa för den rubrik du vill annonsera under: Säljes Köpes Bytes Skänkes (ej sällskapsdjur) Uthyres (endast bostäder/lokaler) Önskas hyra (endast bostäder/lokaler) Barnartiklar/leksaker Båtar Hus & Trädgård Kök & Bad Samlarobjekt Musik/film/litteratur Bilar/biltillbehör Cykel/moped/mc Husvagnar/husbilar Musikinstrument Sport & Motion Övrigt Bostäder/lokaler Hemelektronik Kläder & Skor Möbler & Inredning Sällskapsdjur/tillbeh Annonstext inkl telefonnummer & mellanslag (skriv tydligt - TEXTA!) Rad 1 Rad 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Kupongen tillsammans med 20 kr skall vara oss till handa senast fredag 7 dagar före införingsdagen. Adress: Uppsalatidningen, Uppsala Torg, Box 1541, 751 45 Uppsala Namn ________________________________________________________________ Adress ________________________________________________________________ Postadress_____________________________________________________________ Telefon________________________________________________________________ Gäller t o m torsdag 20/1 eller så långt lagret räcker tel: 018 406 73 33 0707 18 33 15 Grundfos och Wilo Vi har pumpen! JÄTTESTOR

Sida 35
LOPPMARKNADER Birka Retro Birkagatan 22. Fre 11-18, lörsön 11-16. Antikt, byggvård, kuriosa, möbler, UE mm. Tel 0709-16 45 91 PLATSANNONS Antik Loppis Granitvägen 6, Eriksberg Öppet onsd, torsd, fred och lörd kl 10.00­18.00 Även en liten annons syns! PLATSANNONS SKÖNHET & HÄLSA Länge sedan du gjorde en undersökning? Dålig andedräkt? Svårt med tandtråd? En tråkig glugg? Missfärgade tänder? Ilningar? Ont? Vi hjälper dig! Fålhagen Tandvård Tandläkare Anders Eriksson med team Väderkvarnsgatan 32 A (vid Vaksala Torg) Ring 018-13 80 29. Välkommen! Tipsa Uppsalatidningen om nyheter! Skicka ett sms/mms till 0730-120 379 RESOR Rekordmånga bussresor i Europa! Från 1.345:Nu ännu fler med flygande start. Upp till ­ boka senast 24/1! 500 kr rabatt Prag Weekend 4 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.345:- Saalbach 9 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.945:Spreewald Weekend 4 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.845:- Opatija Direkt 9/16 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.945:Berlin Weekend 4 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.045:- Normandie 7 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.095:Tropical Islands Weekend 4 d . . . . . . . . . . . . . fr. 2.045:Landstigningsspecial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 5.395:Rügen Weekend 4 d NYHET! . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.145:- Krk Direkt 9/16 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.145:Schwerin Weekend 4 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.245:- Luganosjön 7 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.195:Potsdam Weekend 4 d NYHET! . . . . . . . . . . . fr. 2.345:- London 7 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.295:Goslar Weekend 4 d NYHET! . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.545:Trädgårdsspecial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.195:Hamburg Weekend 4 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.545:Berlin 5 d NYHET! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.595:Prag Direkt 6 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.795:Costa Brava Direkt 9/16 d . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.145:Budapest 7 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.195:Prag med Berlin och Dresden 7 d. . . . . . . . . fr. 3.195:Paris Direkt 6 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.195:London Direkt 6 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.295:Rhen-Mosel 7 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.495:Vinfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.195:Tysk vin- och ölresa 6 d NYHET!. . . . . . . . . . . fr. 3.495:Tyrolen med Mainau 7/14 d. . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.595:Holland 5 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.595:2011 ÅRS Alsace 7 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.695:KATALOG Paris 7 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.695:UTE NU! Izola 9/16 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.695:64 RESMÅL Disneyland® Paris Direkt 6 d . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.795:Rimini Direkt 9/16 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.895:- I 14 LÄNDER. Tjeckien runt 8 d NYHET! . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.395:Österrikisk vinresa 7 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.495:Gardasjön 9 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.545:Stora Hollandsresan 6 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.495:Wien med Donaukryssning 7 d . . . . . . . . . . . fr. 4.595:Italienska Rivieran 9/16 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.595:Polen runt 8 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.695:Ungern runt 9 d NYHET! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.945:Toscana 9 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 5.145:London-Paris 8 d NYHET! . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 5.195:Rom 9 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 5.445:England 9 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 5.545:Skottland 9 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.145:Whiskyspecial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.045:Edinburgh Tattoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 7.445:- Anslutningar från 120 orter. Priser från Malmö med avdragen boka-tidigt-rabatt. www.olvemarks.se 040-668 05 00 eller närmaste resebyrå Provence 9 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.345:Adriakusten Kombi Flyg+Buss 8 d NYHET! . fr. 6.345:Sydengland Kombi Flyg+Buss 8 d NYHET! . . fr. 6.595:Stora Kroatienresan 13 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.945:Barcelona med Andorra Kombi Flyg+Buss 8 d NYHET! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 7.095:Dubrovnik Kombi Buss+Flyg 9 d NYHET! . . . fr. 7.095:Piemonte med Cinque Terre Kombi Buss+Flyg 8 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 7.295:Italiensk vinresa Kombi Flyg+Buss 8 d NYHET! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 7.395:Valpolicella och Venedig Kombi Buss+Flyg 8 d NYHET! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 7.395:Rom Kombi Flyg+Buss 8 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 7.395:Bretagne och Bordeaux Kombi Buss+Flyg 9 d NYHET! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 7.395:Sorrentohalvön med Capri och Rom Flyg+Buss+Flyg 8 d NYHET! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 8.545:Tyrrenska Rivieran Flyg+Buss+Flyg 8 d NYHET! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 8.545:Stora Italienresan 13 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 8.545:Irland Kombi Buss+Flyg 9 d NYHET! . . . . . . . . fr. 8.595:Skottland Kombi med Edinburgh Tattoo Flyg+Buss 8 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 8.595:Sicilien med Kalabrien Kombi Flyg+Buss 13 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 11.495:-

Sida 36
44 14 januari­20 januari 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N VECKANS TV-TABLÅ Fredag 14/1 06.05 Serier 06.25 Gomorron Sverige 09.30 Repriser 12.00 Rapport 12.05 Repriser 13.50 Alpint: Världscupen 15.00 Engelska antikrundan 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Antikrundan R 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go´kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 På spåret 21.00 Seriestart: Skavlan 22.00 Fredagsbio: Max Manus 23.55 Inför Idrottsgalan 2011 00.05 The Pacific 01.00 Veronica Mars 01.45-06.00 Repriser Lördag 15/1 06.00 Repriser 09.00 Rapport 09.05 Repriser 10.40 Alpint: Världscupen 14.30 Skidor: Världscupen 15.40 Skidskytte: Världscupen 16.50 På spåret R 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Go´kväll lördag 19.00 Seriestart: Sverige! 19.30 Rapport 19.45 Sportnytt 20.00 Stjärnorna på slottet 21.00 Hipp Hipp 21.30 Aftershock. Nyzeeländsk tv-thriller 23.00 Rapport 23.05 Drottningoffret 00.05 Skavlan R 01.05-05.59 Serier Söndag 16/1 06.00 Barnprogram 09.00 Rapport 09.05 Inför Idrottsgalan 2011 R 09.15 Vinterstudion. Alpint, längdskidor, skidskytte, bandy 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Seriestart: Landet runt 19.00 Sportspegeln 19.30 Rapport 19.55 Regionala nyheter 20.00 Minuten 21.00 Morden i Midsomer 22.30 Big Love 23.30 Inför Idrottsgalan 2011 23.40 Hipp Hipp R 00.10-06.00 Repriser Måndag 17/1 06.00 Serier 12.00 Rapport 12.05 Repriser 16.00 Rapport 16.05 Helen Thomas, veteranen i Vita huset 16.45 Pygmeérnas ängel R 16.55 Minuten R 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Säsongstart: Fråga doktorn 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Svenska Idrottsgalan 2011 22.30 Sex på kartan 23.00 Morden i Midsomer R 00.30-06.00 Repriser Tisdag 18/1 06.05 Repriser 12.00 Rapport 12.05 Repriser 16.00 Rapport 16.05 En idiot på resa - prolog 16.30 På spåret R 17.30 Seriestart: Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go´kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Seriestart: Kören 21.00 Monica Zetterlund - Underbart är kort 22.30-06.00 Repriser Onsdag 19/1 06.05 Repriser 06.25 Gomorron Sverige 09.30 Repriser 16.00 Rapport 16.05 Seriestart: Hallå Mumbai 16.30 Stjärnorna på slottet R 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go´kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Säsongstart: Uppdrag granskning 21.00 Bibliotekstjuven. Svensk dramaserie 22.00 Nurse Jackie 22.30-06.00 Repriser Torsdag 20/1 06.05 Serier 06.25 Gomorron Sverige 09.30 Repriser 14.20 Skidskytte: Världscupen 16.00 Rapport 16.05 Repriser 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go´kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 19.55 Regionala nyheter 20.00 Antikrundan 21.00 Säsongstart: Plus 22.00 Säsongstart: Debatt 22.45-06.00 Repriser 13.05 Repriser 14.35 Skidskytte: Världscupen 16.20 Ugandas starka mödrar R 16.50 Hockeykväll 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Konsumtionsvecka: Cityboy 18.45 Historien om kondomen 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 09.00-09.55 Disneydags 10.30 Repriser 16.40 Famna livet R 17.25 En lysande framtid 19.30 Harg! Platsens musik 20.00 Veckans föreställning: Siddhart 21.40 Filmklubben: Brända av solen. Rysk långfilm 00.10 Psychoville. Skruvad brittisk skräckkomedi 00.40-01.30 Sopranos R 08.00-09.55 Barnprogram 10.00-10.45 Gudstjänst 11.05 Repriser 13.05 Alpint: Världscupen Wengen 14.10 Vem vet mest? Flera avsnitt 16.40 Flytten till Italien R 17.25 En lysande framtid R 19.30 Piren R 20.00 Randy utvärderar Sverige 21.00 Aktuellt 21.15 Säsongstart: Agenda 22.00 Dokument utifrån 22.25 Rapport 23.05 Vargmannen. Brittisk dokumentär 09.30-15.32 Repriser 16.32 Gudstjänst R 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Skogselefanter 18.50 Barnens plantskola 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Trädgårdsapoteket 20.00 I Nansens fotspår 20.55 Freden gav Elaine ett hem 21.00 Aktuellt 21.30 Seriestart: Nordkalotten 365 09.30 Repriser 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Den stora flykten 18.50 Balladen om Brobeck 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Nordkalotten 365 20.00 Säsongstart: Sverker rakt på 20.30 La comadre 21.00 Aktuellt 21.25 Regionala nyheter 21.30 Seriestart: Jakten på lycka 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 09.00 Repriser 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Bebisarna vetskap 18.50 Freden gav Elaine ett hem 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Seriestart: Jakten på lyckan 20.00 Seriestart: Mat så in i Norden 20.30 Seriestart: Hotellpraktikanterna 21.00 Aktuellt 09.30 Repriser 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Jag hatar mamma 18.50 Den blå skon 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Korrespondenterna 20.00 Hemliga prinsessor 21.00 Aktuellt 21.30 Hockeykväll 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.35 Kulturnyheterna 22.45 Dear Wendy 00.25-00.55 Piren R ©2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved EXEMPEL: 2 FÖR 1, 1795 kr 2 FÖR 1 MÄRKESBÅGAR EXEMPEL: 2 FÖR 1, 1995 kr INKL ENKELSLIPADE STANDARDGLAS FRÅN PENTAX UPPSALA Dragarbrunnsgatan 37, 018-14 42 20 Vaksalagatan 30, 14 11 10. 19.30 Klubbland 20.00 Nils Petter Sundgren ett liv med film 21.00 Aktuellt 21.30 Trädgårdsapoteket 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.35 Kulturnyheterna 22.45 Seriestart: Psychoville 23.15 Sopranos 00.05-02.30 Ingen bor i skogen R 06.15 Serier mm 16.55 Navy CIS 17.55 My Big Fat Diet Show 18.55 Keno 19.00 It Only Hurts When I Laugh 19.20 Mumien. Amerikansk actionfilm 22.00 Red Dragon. Amerikanskt kriminaldrama 00.40 Love don´t cost a thing 02.35-06.15 Serier 07.58 Nyhetsmorgon 11.20 Serier mm 19.00 Nyheterna 19.30 Postkodmiljonären 20.00 Let´s dance 22.00 Nyheterna, Vädret och Sporten 22.25 Let´s dance 23.25 Samantha 23.55 Boston legal 00.50-06.45 Serier 06.00 Serier mm 19.00 Konferansresan 20.00 CSI klassiker: CSI NY 21.00 Criminal Minds 22.00 Hotet inifrån 00.15 Fringe 01.15-05.55 Serier 07.35 Serier mm 18.00 Cops 18.30 Simpsons 19.30 Family Guy 20.00 The legend of the seekers 21.00 Stargate Universe 22.00 Hollow man 00.10 The loop 01.10-06.00 Serier . 2 för 1 gäller samma recept, när du köper bågar från 795 kr/märkesbågar från 1595 kr inklusive enkelslipade standardglas eller med progressiva standardglas från 1000 kr extra. Vid val av andra glas eller ytbehandlingar, tillkommer kostnad för båda glasögonen, enligt ordinarie prislista. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 06.15 Serier mm 12.25 Mercy 13.15 The Librarian: Return to King Solomon´s Mines 15.10 Perfect Strangers. Amerikansk romantisk komedi 16.55 Simpsons 17.25 Scrubs 17.55 2 1/2 män 18.55 Keno 19.00 It only Hurts When I Laugh 19.45 Uptown Girls. Amerikansk komedi. 21.30 Supersugen. Amerikansk komedi 23.50 Flight of the Phoenix 02.00 Murder of Princess Diana 03.40 Runaway 04.30 Murder 05.30-06.10 Melrose Place 23.55-00.55 Fotboll: VM-krönika 2010 R 06.15 Serier mm 15.55 My Big Fat Diet Show 16.50 Gordon´s Great Escape 17.55 24 timmar 18.55 Keno 19.00 Top Model 15 20.00 Bones 21.00 Kingdom 23.10 2 1/2 män 00.10 Besatt 02.30 Serenity 04.35-05.25 Serier 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.35 Kulturnyheterna 22.45 Säsongstart: Agenda 23.30-00.00 Leva livet R 22.25 Rapport 22.35 Kulturnyheterna 22.45 Nils Petter Sundgren - ett liv med film 23.45-00.15 Trädgårdsapoteket 21.30 Säsongstart: Korrespondenterna 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.35 Kulturnyheterna 22.45 Världen 23.40-00.15 Repriser 07.58 Nyhetsmorgon 11.30 Serier mm 15.00 Agent Cody Banks 2 17.05 Vinnarna: V75 18.00 Handbolls-VM 19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten 20.05 Fångarna på fortet 21.30 My best friend´s girl. Amerikansk romantisk komedi 22.00 Nyheterna, Vädret och Sporten 22.15 Filmen fortsätter 23.55 Bad Boys. Amerikansk actionkomedi 02.15-06.50 Serier 06.55 Barnprogram 07.58 Nyhetsmorgon 11.30 Repriser 17.05 Vinnare: V65 17.55 Sverigelotteriet 18.00 Livräddarna på Bondi Beach - Bali 18.30 Postkodmiljonären 19.00 Nyheterna, Vädret 19.30 Sporten söndag 20.00 Solsidan 20.30 Time out 21.00 Rush hour 3 22.00 Nyheterna 22.15 Filmen fortsätter 23.00-05.50 Serier 06.15 Serier mm 15.50 Fab 5 16.50 Lyxfällan 18.00 2 1/2 män 18.55 Keno 19.00 Masterchef USA 20.00 Top Model 15 21.00 Rum för en stjärna. Svenskt inredningsprogram 22.00 Thintervention 23.00 Seinfeld 00.00-06.15 Serier 06.15 Serier mm 15.55 Masterschef USA 16.55 Lyxfällan 17.55 2 1/2 män 18.55 Keno 19.00 Masterchef USA 20.00 The Mentalist 21.00 Sommar i Sverige 22.00 The Andromeda Strain 23.00 Seinfeld 00.00 2 1/2 män 01.00 Jims Värld 01.30 The Unit 02.20-06.15 Serier 06.15 Serier mm 14.55 Top Model 10 15.55 Masterchef USA 16.50 Lyxfällan 17.55 2 1/2 män 18.55 Keno 19.00 Masterchef USA 20.00 Mauro & Pluras kök 21.00 Morden i Midsomer 23.15-06.15 Serier 06.15 Serier mm 16.55 Lyxfällan 17.55 2 1/2 män 18.55 Keno 19.00 Masterchef USA 21.00 Firewall. Amerikansk thriller 23.05 Seinfeld 00.05 2 1/2 män 01.05 Jim´s värld 01.35-06.15 Serier 05.50 Nyhetsmorgon 10.05 Efter tio 11.55 Serier mm 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Handbolls-VM 22.00 Nyheterna, Vädret och Sporten 22.40 VM After dark 23.05 Kvinnor som mördar R 23.40 Polisstyrkan R 00.05-06.00 Serier 06.00 Serier mm 18.20 Polisskolan 3 20.00 America´s Funniest Home Videos 21.00 Mr Bean 21.30 Ödets makt 23.40 Beerfest 02.00 Justice 03.00 Reaper 03.55 McLeods döttrar 04.40 Gamla snutar, nya spår 05.35-06.00 Vänner 06.00 Serier mm 16.05 Restaurang i vårt vardagsrum R 17.05 Greek 18.00 One Tree Hill 19.00 Shear Genius 20.00 No Ordinary Family 21.00 Huset vid sjön 23.00 CSI 23.55 CSI Miami 00.50 Cops With Cameras 01.50-06.00 Serier 06.00 Serier mm 17.30 The Big Bang Theory 18.00 Christine 18.30 Vänner 19.00 Biggest Loser 20.00 Konferansresan 21.00 CSI NY 22.00 Cops With Cameras 23.00-05.55 Serier 05.50 Nyhetsmorgon 10.05 Efter tio 11.55 Serier mm 18.30 Lokala nyheter 18.35 Lokalt väder 18.38 Vädret 18.45 Ekonominyheterna 19.00 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Handbolls-VM 22.00 Nyheterna, Vädret och Sporten 22.40 VM After dark 23.05-06.00 Serier 05.50 Nyhetsmorgon 10.05 Efter tio 11.55 Serier mm 19.00 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Sveriges mästerkock. Svensk underhållningsserie 21.00 Fuskbyggarna 22.00 Nyheterna, Vädret och Sporten 22.40 Kvällsöppet med Ekdal 23.40 Polisstyrkan 00.05-06.00 Serier 05.50 Nyhetsmorgon 11.50 Serier mm 15.00 Plastikkirurgerna R 16.00 Bygglov R 17.00 Såld på hus 17.30 Halv åtta hos mig R 18.00 Vad blir det för mat 18.30 Lokala nyheter 18.35 Lokalt väder 18.38 Vädret 18.45 Ekonominyheterna 19.00 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Handbolls-VM 22.00 Nyheterna, Vädret och Sporten 22.40-06.00 Serier 06.00 Serier mm 18.55 Biggest Loser 19.30 Vänner 20.00 Losing It With Jillian 21.00 Kommisarie Lewis 22.55 Criminal Minds 23.55-06.50 Serier 08.25 Serier mm 17.00 Erik & Mackan 18.00 The legend of the seekers 19.00 Simpsons 20.00 Family Guy 21.00 Windtalkers 23.50 Fire down below 01.55-06.00 Serier 08.35 Serier mm 16.35 Fear Factory 18.00 LA Link 19.00 Amazing race 20.00 How I met your mother 21.00 2 1/2 män 22.00 Slackers 23.45 Chuck 00.45-06.00 Serier 07.35 Serier mm 18.30 How I met your mother 19.30 Family Guy 20.00 Chuck 21.00 2 1/2 män 22.00 My name is Earl 23.00 Scrubs 00.00 How I met your Mother 00.30-06.00 Serier 06.00 Serier mm 16.00 America´s Funniest Home Videos 16.35 Las Vegas 17.30 The Big Bang Theory 18.00 Christine 18.30 Vänner 19.00 Biggest Loser 20.00 Föräldrarfritt 21.00 Bringing down the house. 23.05-06.05 Serier 06.00 Serier mm 19.25 Vänner 20.00 Restaurang i vårt vardagsrum 21.00 CSI Miami 22.00 Rizzoli & Isles 22.55 Criminal Minds 23.50 The Big Bang Theory 00.25 CSI NY 01.20 Cold Case 02.15-06.05 Serier mm 07.35 Serier mm 19.30 Simpsons 21.00 Ghost rider 23.10 Scrubs 00.05 How I met your Mother 00.35 Spin city 01.05 Seinfeld 01.35 Skål 02.05 Simpsons 02.35 Våra värsta år 03.30-06.00 Serier 07.35 Serier mm 20.30 Family Guy 21.00 Härmed förklarar jag... 23.15 Scrubs 00.35 Spin City 01.10-06.00 Serier 07.35 Serier mm 17.30 Scrubs 18.30 How I met your Mother 19.00 Cops 19.30 Simpsons 20.30 Family Guy 21.00 Shanghai knights 23.05 Scrubs 23.50 How I met your Mother 00.20 Spin City 00.50 Seinfeld 01.20-06.00 Serier

Sida 37

Sida 38
46 14 januari­20 januari 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N Lycka INSÄNDARE & DEBATT SKRIV TILL OSS! Insändare: insandare@uppsalatidningen.se Debatt: debatt@uppsalatidningen.se . . . ATT HA HITTAT DEN RÄTTA! Lös trafikproblemen vid Bärbyleden Jag är en 17-årig elev som S:t Olofsgatan 30, Uppsala Tel 018-13 02 76 www.smyckeboden.se www.uppsalatidningen.se varje dag trafikerar Enköpingsvägen, som är överfull med bilar. Jag får sitta i bussen i 15 minuter och vänta på att alla bilar har åkt förbi innan det är fritt fram. Uppsala kommun inte Jag mejlade om detta problem till Vägverket för någgkan fixa pengar åt ra månader sedan och a att bygga en fick svaret att de har ett väg som kan Håller slags konsult som ska korsa Bärbym ud? du ra påeppsala- leden till dem lösa detta problem. Har Diskute e tidningen.s detta lösts än? Nej. som ska hem, Jag förstår inte varför så slipper de vänta i kön i flera timmar, vilket leder till att koldioxidutsläppen ökar i luften och växthuseffekten blir ännu värre. Skärpning, Uppsala kommun! Millie Global uppvärming bara skrämselpropaganda I Uppsalatidningen den 23 de- Katolikerna bränner inga svenska flaggor Kommentar till "Danielssons" insändare om Lars Vilks konst i Uppsalatidningen nummer 52, 2010. I ett nummer av SSU:s tidning hånar man Aros Begravningsbyrå Uppsala Maria Gréen Kyrkogårdsgatan 8B 018-51 13 13 mariasbegravningsbyra@live.se 20 års erfarenhet cember fanns en insändare om en glädjelös jul på grund av rädsla. Jag vill haka på ordet rädsla. Rädsla är många gånger livsavgörande genom att den håller oss borta från situationer vi inte känner oss kapabla att hantera. Men rädsla leder också till stress och för mycket stress sänker livskvaliteten. Ett stressmoment som vi borde kunna slippa är det högljudda talet om global uppvärmning. Förr skrämde man människor till lydnad med tal om skärseld. Nu hotar man med att jordens undergång är nära om vi inte lyder några miljögruppers uppmaningar och mins- kar våra koldioxidutsläpp. Vill dessa grupper känna makt eller tror de verkligen på budskapet? Många av förkunnarna upprepar vad andra har sagt utan att reflektera och utan sakkunskap. Massmedier och politiker som utnyttjar rädsla för att få makt borde fråga sig om skräckpropagandan är rimlig. Kanske borde de granska data och då inte tillrättalagda texter skrivna med syftet att få inflytande genom skrämsel. Granskas relevanta data omfattande en lång period är det svårt att hitta indikationer på en global uppvärmning. Wibjörn Karlén katolicismen genom att publicera en teckning som visar upp en bild av påven som pedofil ­ allt för att anspela på de sexövergrepp som en del katolska präster begått mot barn. Bilden har funnits ute på nätet länge nu. Har någon hört proteststormar i mediernas alla kanaler? Har någon sett världsomfattande demonstrationer? Har ni sett den svenska flaggan brännas i Rom? Har någon svensk ambassad brunnit upp? Är konstnärens liv i fara? Kommer SSU att utsättas för repressalier, hot och trakasserier? Är det själva provokationen som är skillnaden, eller ligger skillnaden i vilka människor det är som blir provocerade? Mats Johansson Värdens godaste! Webbfrågan Gäller t o m torsdag 20/1 eller så långt lagret räcker på uppsalatidningen.se FÖRRA VECKAN: Var finns Uppsalas bästa skidspår? Fjällnora, utan tvekan! Elspåret i Sommarro. Flemming Stridh Hillevi Zingmark Janson SAMKÖPS GRILLADE "HEMGJORDA" NÖTBURGARE VARMA OCH KALLA /kg /k Se våra övriga annonser i tidningen "När blev BLOGGARE mer statusbetingat än författare?" Ur Joakim Carlsons blogg på uppsalatidningen.se Som trogen Storvretabo röstar jag på Skogsvallen som också har blivit min populäraste träningsplats de senaste vintrarna ... Joakim Ramqvist Hallin Storvreta, där svenska eliten ofta varit och tävlat just av den anledningen! Birgitta Peterson Finns i Stabbyskogen och på fälten i närheten. Det är roligt att se åkare av alla slag! E B Carlsson ÖPPET ALLA DAGAR 9­22 · Heidenstamstorg · Tel 018-194700 Gratis buss sparar både pengar och miljö I Kiruna ska kommunen SKADESERVICE · INDUSTRISERVICE · FASTIGHETSJOUR Vi utför... · Snöskottning · Sugning av snö på svåråtkomliga ställen · Istappborttagning med skylift · Borstning av snö och istappar med kranbil WWW.RELITA.SE Svara på veckans webbfråga och vinn prinsesstårta www.uppsalatidningen.se JOUR DYGNET RUNT avskaffa avgifterna på bussarna från och med sommaren. Många bussar går i dag tomma och att slippa betala kan öka resandet. Inte bara därför att det är rätt dyrt med 38 kronor tur och retur när man valt det klimatsmartaste sättet att resa, utan också för att allt krångel med växel, kontroll och biljetter avskräcker. Men även i större städer skulle avgiftsfri kollektivtrafik vara en god affär. Ineffektiva bilköer kostar miljonbelopp, och buller- och/eller miljöproblem kostar miljarder. Här skulle det behövas lite Kirunaanda! Christian Tengblad Planka.nu Jag tror att det är Hågadalen och Nåsten med en väl blandad terräng. Lina Ebert Jumkil har både 2,5 km och ett som är ca 5 km jättefina spår. Mot Hammarskog från Hågahögen. Rebecca Andersson Annelie Johnson För mig är det Edenhof som är bäst, bra prepare Spåret i Björklinge pasrat, lagom svårt. Toppen. sar alla, liten som stor. Ulla Pettersson Owe Söderlund Vågar du vinterbada? Varje vecka lottar vi ut en tårta från Savoy. Tårtvinnare och fler svar finns på webben. Fler svar på up tidningen psala.se Webben 018 - 57 27 00 HÖR AV DIG! Skicka dina synpunkter eller bildbidrag till insandare@ uppsalatidningen.se eller Uppsalatidningen, Box 1541, 751 45 Uppsala. Om du använder signatur måste du uppge ditt riktiga namn för redaktionen. SERIERUTAN Insändare får vara 1 000 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material.

Get Adobe Flash Player Du måste installera flash för att kunna se tidningen korrekt.