Uppsalatidningen 2011 - nr 17


ALLA

Sida 1
VALBORGSFEST MED STORT TIVOLI Cirkusplatsen, Gränby LÖRDAG Valborgsmässoafton MILJONREGNET 13.00 Vi öser ut godis, trisslotter, nallar och fribiljetter till karusellerna. Torsdag: Fredag: Lördag: Söndag: Öppettider: 15.00-24.00 15.00-24.00 11.00-24.00 11.00-19.00 att stänga tidigare Söndag STOR MASKERADTÄVLING Stor maskeradtävling där de 3 bäst utklädda barnen vinner 2 kilo choklad och en JÄTTENALLE! OBS! Alla utklädda deltagare får 2 fribiljetter till karusellerna! Anmälan mellan kl 14.00-14.30 vid Lilla Priserhjulet. Uppvisning 14.30, Final 15.00 Vi förbehåller oss rätten 22.00 STORT FYRVERKERI Vi firar in våren! MILJONREGNET KL. 13.00! MILJONREGN Massvis av karuseller! Vi öser ut godis, trisslotter, nallar och fribiljetter till karusellerna. Torsdag & Fredag kl. 18.00 F RI É ENTRla på he t område

Sida 2
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 47 REPLIK. Det räcker inte att som miljöpartiet kräva en omprövning av kärnkraften. All energiproduktion borde i stället få en översyn. Det skriver debattören Leif Hägg. "Hur kan miljöpartiet tillåta torv?" iljöpartisterna Lise Nordin och Helena Leander skriver i Uppsalatidningen nr 16 att kärnkraftsfrågan måste omprövas. Men det borde i stället vara en total prövning av all energiproduktions miljöoch hälsoeffekter, samt deras klimatpåverkan. Ökar vi förbränningen av fossil- och biobränslen ökar också utsläppen av fint stoft och transporterna till våra värmeverk. På basis av studier (Fineparticle emissions and human health ) har WHO gjort den försiktiga uppskattningen att en koncentrationsökning med 10 ug/m3 luft ökar dödligheten med fem procent. www.rentatent.se Boka tält och möbler till festen! Rent a Tent Uppsala 018-244 799 M "Dödsfallen på grund av dålig luft i Sverige är större än från kärnkraften i hela världen." Leif Hägg Småskalig vedeldning ger 100 ton/år i utsläpp ­ dubbelt så mycket som från trafik och arbetsmaskiner. Polycykliska aromatiska kolvä- Lars Ehrenberg och Margareta Törnqvist, radiobiologiska institutionen vid Stockholms Universitet, har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en undersökning av cancerrisken vid småskalig vedeldning Att vedeldning leder till utsläpp av cancerframkallande luftföroreningar framhålls också i den miljöhälsoutredning som ingick i beslutsunderlaget till omställningen av energisystemet 1996. De ämnen som är cancerframkallande är både partikelbundna ämnen som polyaromatiska kolväten (PAH) och gasformiga kolväten som eten, butadien och bensen som kan ge leukemi. ten (PAH) är den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till i dag. Gruppen PAH utgörs av flera hundra enskilda kemiska ämnen. Ämnena bildas när kol eller kolväten, exempelvis oljor, upphettas utan att det samtidigt finns tillräckligt mycket syre för att ge en fullständig förbränning till koldioxid. De flesta organismer kan omvandla PAH, men de nedbrytningsprodukter som då bildas kan många gånger vara farligare än ursprungsämnet. I djurförsök har många föreningar visat sig vara cancerframkallande och orsakat skador på arvsmassan. Eftersom den svenska undersökningen har data för cancer men inte för skador på andningsorganen är det troligen ett större hälsoproblem än vad som framgår av utredningen. Att Tyskland stänger av kärn- kraft och ökar användningen av kol är katastrofalt för miljön och klimatet ­ dessutom blåser skiten till Sverige. Hur kan miljöpartiet tilllåta att vi använder torv i våra värmeverk, de påverkar miljön lika mycket som brunkol. Uppsalas problem med utsläpp på Kungsgatan beror till stor del på ryckig trafik, partikelfiltren i bilarna funkar inte på tomgång. Hur påverkas klimatet av alla extra mil som krävs för bilar som kryssar genom stan? Dödsfallen på grund av dålig luft i Sverige är större Med kännedom om hur mycket än från kärnkraften i hela energi som behövs för upp- världen. Tre tusen personer värmning av bostäder och om året dör av dålig luft i med utgångspunkt vårt land, det är fakta s från Naturvårdssom också ska bedöverkets studie kan mas när beslut om Håller man beräkna att du med? energiproduktionen Diskutera på antalet dödsfall i ska fattas. uppsal tidningen.se acancer blir 2,1 Leif Hägg per TWh värme. Alunda Är du nyföretagare* och vill träffa nya kunder? Då ska du vara med på UPPMÄSSAN Fyrishov 30/9-1/10 2011 Förra årets mässa blev en succé, därför flyttar vi nu in på Fyrishov. Det finns plats för ca 75 utställare i alla branscher. *Du ska vara registrerad 2006 eller senare, eller i en ny bransch DEBATTERA! Vill du debattera eller replikera? Skicka ditt inlägg till debatt@uppsalatidningen.se eller till Uppsalatidningen Box 1541, 751 45 Uppsala. Debattartiklar får vara max 3 000 tecken. Bifoga gärna porträttbild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Anmäl dig nu för en plats på mässan i höst! Laila Sjöstrand, 0702-81 52 82 eller info@uppmassan.se För mer information www.uppmassan.se MELODIKRYSSET 17 y 1 2 p 3 4 5 6 7 8 9 Melodikrysset sänds lördag kl 10.03 i P 4. Därefter kan man lyssna på programmet i 30-dagarsarkivet på www.sr.se. Lösningen ska vara inne senast onsdag nästa vecka och skickas till Melodikrysset nr 17, Sveriges Radio P 4, 109 12 Stockholm. Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... Postadress: . . . . . . . . . . . . . . . ­ väldigt nära dig Arrangeras av: Uppmässan Ekonomisk förening - Vi vill att Uppsala ska växa I samarbete med: 10 11 12 ..........................

Sida 3
UPPSALAS EGEN NÖJES- & EVENEMANGSGUIDE J 2011 MA . 30 dagar MYCKET NÖJE VARJE DAG! ARS UIDE M NGSG NEMA EVE NU FE BR 2, 28 M M ER UA RI AR ­2 7 M S 20 11 . ÅR GÅ NG 2. agar 30 d r und ta ld är Westerl David mens fantasiv barndo rsitetsaulan. ve till Uni 4­5 D JUN SI INTERV 30 dagar "JAG ÄLSKAR MÖRK HUMOR" EVENEMANGSGUIDE FEBRUARI NUMMER 1, 31 JANUARI­27 FEBRUARI 2011. ÅRGÅNG 2. IKEN LSMUS USIK" E "TV-SP TIDS M ÄR VÅR pper tt pa Ny mat t for ­ nyt Humorstjärnan Cecilia Forss valde ett dataspel på Uppsala stadsteater framför INTERVJUN SID 4 ännu ett tv-jobb. Missa jes inte nö as rn profile tips la Uppsa Uppsalas nöjesprofiler ger dig de bästa tipsen DEL FOTO: MA EINE EKB ERG 220 göra du kan Saker i mars 180 Tips på vad du kan göra å öra ra uari i februari FOTO: SCANPIX 2 P k Parkera gratis i city ti it söndagar kl 11­17 i garage i City (se kupongens baksida!) söndagar 23/1­20/11 2011 kl 11­17 med denna kupong fullt synlig i bilens framruta Vaksala torg 1 ofs ta ga n n Ku n n ta ta ga ga gs ns un br ar n ag ta Dr ga ks äc tb ar Sv 9 VIK HÄR polo.co torg 6 brunns Dragar ppsala U 753 20 00 8-13 55 Tel 01 PARKERA GRATIS Butiker söndagsöppna kl 12­16 Kupongen gäller även helgdagarna 22/4, 25/4, 1/5, 6/6 och 5/11. V Välkommen till Uppsala City! Hämta din kupong i butiker eller på hemsidan www.uppsalacity.se 8 Sivia torg Gamla torget Stora Torget 3 ta ga ala ks Va n 4 5 6sgatan Ba ård ng a at sg 7 tio ta als ntr Ce n ne n rä sg ed Sm arc-o- n ta ga ng Här parkerar du gratis söndagar 11-17 1. City 2. Kvarnengaraget 3. Badhusgaraget 4. Smeden 5. Plus 6. Svava 7. Centralgaraget m d Lågprisparkering 10:-/timme: 8. Svalan 9. S:t Per 10. Grimhild ng Ku ng sä www.m g rns ve Bä rän 10 d Nytt nummer i v å ra t i d n i n g s s t äll f r. o . m m å n d a g 2/5 ! n

Sida 4
46 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N Delta kalkfilter platsar överallt 100% friskt vatten INSÄNDARE & DEBATT SKRIV TILL OSS! Insändare: insandare@uppsalatidningen.se Debatt: debatt@uppsalatidningen.se Litet, driftsnålt och lättplacerat. Pris 11 200 kr. Ge blod. Rädda liv. Geblod.nu Lektorerna behandlas styvmoderligt I Uppsalatidningen nr 15 Solskydd - design och funktion! Allt inom vattenrening. Analys, installation, service Persienner · Markiser Gardiner 0771-99 77 20 · callidus.se www.nibo.se intervjuas Christoffer Lagerquist (M) om kommunens lektorssatsning. Vet han hur anslagen till lektoraten disponerats av rektorerna? Känner han till vilken stor arbetsbörda och vilken marginellt högre lön en lektor har? Det är glädjande att Uppsala kommun satsar på höjd kvalitet inom gymnasieskolan genom att anställa lektorer. Emellertid måste ansvariga politiker genom tydliga riktlinjer och uppföljning ma mängd arbetsuppgifter säkra att lektorerna har möj- som sina kollegor utan rimlig lighet att arbeta med sitt möjlighet att utföra det utuppdrag. vidgade kvalificerade uppLärarnas Riksförbund har draget. Och att forska inom i en egen uppföljning klarlagt angivna ramar är uteslutet. att det finns lektorer som har Rektorerna har hanterat obetydligt högre lön än en det lilla bidraget för lektorsvanlig gymnasielärare och att satsningen styvmoderligt och tid för anknytning ng lek lektorernas arbetsbörda blir därmed allmed forskningen Håller och universiteten deles för stor. m ud? saknas. Om inte resurdu ra påeppsalaLektorn har i serna säkras kan Diskute e tidningen.s princip kvar samuppdraget som lek- tor inte genomföras och den relativt dyra satsningen på lektoraten blir ett slag i luften. När resultaten uteblir riskerar lektorerna som yrkesgrupp återigen att dö ut. Lärarnas Riksförbund rekommenderar därför att kommunen fastslår lönepåslagets storlek för ett lektorat och att man avsätter en exakt tidsåtgång för uppdraget. Katarina Reineck ordförande Lärarnas Riksförbund Uppsala Fästingar kan sprida hjärninflammation-TBE - Du kan vaccinera dig i Vaccinbussen! Vaccinbussen erbjuder drop in utanför: Vaccinbussen stannar vid Grekisk rättssäkerhet vid svensk mobbning "Jag vet ... såååå 2009! Men jag älskar fortfarande min spikmatta." Ur Ellen Hedström blogg på uppsalatidningen.se 04-maj 05-maj Östhammar 15-19 ICA Supermarket Östbybruk 15-19 ICA Supermarket Brukskanonen Vaccinatör Hälsojouren Den som gör polisanmälan Ett fästingbett kan räcka. Turlista på www.fasting.nu FSME-IMMUN Vuxen (Junior) injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, 0,5 ml innehåller 2,4 mg inaktiverat TBE-virus (0,25 ml innehåller 1,2 mg). För ytterligare information se www.fass.se www.baxter.se "Riktig frihet styrs inte av pengar!" Om man som jag har fattiga om våldtäkt i Grekland kan själv bli misstänkliggjord och anklagad för förtal. Det är ju en förfärande brist på rättssäkerhet. Men samma sak kan drabba den som anmäler mobbning i Sverige. Då talas det alltför gärna om att "det är inte ens fel om två träter", "ingen rök utan eld" eller "något måste du väl ha gjort". Orsaken till dessa reaktioner är kanske att det handlar om brott, som är så blamerande för den officiella självbilden i respektive land, att man vägrar inse eller erkänna att de finns. Mats Jonsson ordförande i Organisation Mot Mobbning föräldrar och haft en jobbig uppväxt glöms man ofta bort i dagens samhälle, där pengar verkar gå före allt. Pengarna har styrt mitt liv, utan att jag kunnat påverka det. För det första har mina föräldrar dåliga löner och är inte så karriärsdrivna, vilket gjort att jag behövt uppleva allt tjatande om vad man kan köpa eller inte köpa, eller vad man kan göra och inte göra. Jag har även varit hos myndigheter som socialen, där de gjort allt för att inte lägga ut en enda krona, trots flera anmälningar. Även nu när jag snart är myndig styr pengarna mig ofrivilligt. Jag måste betala saker, som en dator eller en lunch, både för min familj och mig själv. När jag inte heller klarade att gå gymnasiet på grund av att min situation hemma gjort mig deprimerad fick jag inget stöd av socialen att försöka flytta från min otrygga miljö för att gå i en folkhögskola. För att ha råd måste jag ta först från mina sparpengar, sedan från studiebidraget och inackorderingsbidraget. Detta räcker dock inte utan jag måste också skaffa extrajobb och leva utan fickpengar. Av detta så får jag den uppfattningen att om man ska lyckas i samhället måste man ha pengar från början. Pengarna borde inte gå före människorna utan tvärtom. Först i ett mer rättvist samhälle byggt på allas lika rätt till ett liv kan man få frihet att styra själv! Riktig frihet styrs inte av pengar! Oscar Ung Vänster Webbfrågan på uppsalatidningen.se FÖRRA VECKAN: Vad vill du inte vara utan på valborg? Brasan och goda vänner sedan äta gott och umgås och god mat. med familj och vänner. Nina Jansson Catharina Stenlund Valborg är inte lika viktigt längre. Minnena från förr vill jag inte vara utan, dock! Numera nöjer jag mig med att vara ledig, grilla, dricka ett glas rosé och mysa med barnen. Hanna Fornhem Lyssna på en manskör som sjunger in våren och Forsränningen och OD i Aulan klockan 15. Aagot Heidrich Trevliga kamrater, forsränningen och lite uteliv i Uppsala. Viktoria Eriksson Första grillkvällen med familj och vänner. Matte Pettersson Tycker du att man ska demonstrera? Varje vecka lottar vi ut en tårta från Savoy. Tårtvinnare och fler svar finns på webben. Fler svar på up tidningen psala.se Webben TAMARIS 599:- HÖR AV DIG! Skicka dina synpunkter till insandare@uppsalatidningen.se eller Uppsalatidningen, Box 1541, 751 45 Uppsala. ti Om du använder signatur måste du uppge ditt riktiga namn för redaktionen. Insändare får vara 1 000 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. VECKANS OLLE BERG S VA R T B ÄC KS G ATA N 1, S :T P E R G A L L E R I A N & G R Ä N BY, U P P S A L A . W W W. N I L S O N S H O E S .C O M

Sida 5
44 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N VECKANS TV-TABLÅ Fredag 29/4 06.05 Serier 06.25 Gomorron Sverige 11.15 Repriser 16.00 Rapport 16.05 Konståkning: VM 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Go´kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Så ska det låta 21.00 Fredagsbio: Spy Game. Amerikansk långfilm 23.05 Streaplers och evigheten R 00.05 Nattfilm: Lust och fägring stor 02.10-06.00 Repriser Lördag 30/4 06.00 Repriser 09.00 Rapport 09.05 Repriser 14.00 Konståkning: VM 16.00 Rapport 16.05 Handboll: Elitserien 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Go´kväll lördag 19.00 Sverige! 19.30 Rapport 19.45 Sportnytt 20.00 Valborg 21.45 The Kennedys. Kanadensisk dramaserie 23.10 Rapport 23.15 The Big C 23.45 Speedway-VM 00.45 Rapport 00.50 The Event 01.35-06.10 Serier Söndag 1/5 06.05 Repriser 09.50 Repriser 16.00 Rapport 16.05 Handboll: Elitserien 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Landet Runt 19.00 Sportspegeln 19.30 Rapport 19.55 Regionala nyheter 20.00 Mästarnas mästare 21.00 Brottet och straffet 22.30 Hung 23.00 Familjen Kennedy 00.40 Rapport 00.45 The Big C 01.15 Censuren - en thriller 02.15-05.10 Repriser Måndag 2/5 06.00 Serier 10.30 Repriser 16.05 Rapport 16.05 Jakten på de kungliga 16.55 Mästarnas mästare R 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Fråga doktorn 19.00 Kulturnyheterna 19.30 Rapport 20.00 Djursjukhuset 20.30 Det söta livet 21.00 Himmelblå 21.45 Väsen 22.00 Hej Litteraturen! 22.30 Ett evigt berättande 23.00 Damages 23.45 The Kennedys 01.10 Rapport 01.15-06.00 Repriser Tisdag 3/5 06.05 Repriser 12.00 Rapport 12.05 Repriser 16.00 Rapport 16.05 Hollywoodredaktionen 16.30 Så ska det låta R 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go´kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Huset fullt av hundar 21.00 Inför Eurovision Song Contest 2011 22.00 Dox: Big River man 23.40 Brottet och straffet 01.10 Rapport 01.15 Nattfilm: Lemming 03.20-06.00 Repriser Onsdag 4/5 06.05 Repriser 06.25 Gomorron Sverige 09.30 Repriser 16.00 Rapport 16.05 Grön glädje 16.30 Smartare än en femteklassare R 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go´kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Uppdrag granskning 21.00 Krig för fred 21.30 Livräddarna 22.00-06.00 Repriser Torsdag 5/5 06.05 Serier 06.25 Gomorron Sverige 11.15 Repriser 16.30 Inför Eurovision Song Contest 2011 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go´kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 19.55 Regionala nyheter 20.00 Mitt i naturen Australien 20.30 Landgång Australien 21.00 Inför Eurovision Song Contest 2011 22.00 Debatt 22.45 Två kockar i samma soppa 23.35-06.00 Repriser 13.05 Repriser 14.30 Hemlös R 15.00-15.30 Hej Litteraturen R 16.20 Så nära R 16.50 Fashion R 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Så fungerar människan 18.45 Martin och Janne 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Resebyrån 20.00 När Beatles väckte den ryska björnen 21.00 Aktuellt 21.30 Trädgårdsfredag 09.00-09.55 Disneydags 10.00 Repriser 15.15 Från Sverige till himlen 15.45 Resebyrån 16.15 Kobra 16.45 Jag är sån här 17.45 Magnus och Petski 18.15 Merlin 19.00 Körernas kör 21.00 Veckans föreställning: McGregors magi 1: Infra 22.15 Filmklubben: The Wrestler 00.00 Funny or Die 08.00-09.55 Barnprogram 10.00 Gudstjänst 10.45 Repriser 17.00 Türkish für anfänger 17.25 Filmklubben 17.30 Världens språk R 18.00 Babel 19.00 Sista chansen 20.00 Den nya tiden. Svensk dokumentär 21.00 Aktuellt 22.00 Dokument inifrån 23.00 Rapport 23.10 Världens händelser R 23.40-00.55 Repriser 09.30 Repriser 15.55-15.30 Filmklubben 15.35 Gudstjänst 16.20 Från Sverige till himlen 16.50 Sapmi sessions 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Till minne av Rapa 18.15 Radioaktiva vargar 19.00 Vem vet mest? 19.30 Trädgårdsfredag 20.00 Vetenskapens värld 21.00 Aktuellt 21.30 Fotbollskväll 22.00 Sportnytt 09.30 Repriser 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Seriestart: Världens undergång 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Fashion 20.00 Hemlös 20.30 Nyhetsbyrån 21.00 Aktuellt 21.30 Kobra 22.00 Sportnytt 09.00 Repriser 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Världens byggstenar 18.50 Fjärilspark i Sundnes 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Kobra 20.00 Resebyrån 20.30 Från Sverige till himlen 21.00 Aktuellt 21.30 Världens händelse 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.35 Kulturnyheterna 09.30 Repriser 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Så fungerar människan 18.45 Vykort från Europa 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Magnus och Petski 20.00 Babel 21.00 Aktuellt 21.30 Sapmi sessions 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.35 Kulturnyheterna 22.45 Funny or Die 23.15-03.20 Nyhetsbyrån 00.30 Sopranos 01.20-02.15 Vetenskapens historia 06.15 Serier mm 17.25 Mr Sunhine 17.55 2 1/2 män 18.55 Keno 19.00 Äntligen fredag. Svensk underhålning 20.00 101 sät att åka ur en gameshow 21.00 Varning för barn 21.30 Dumpad. Amerikansk komedidrama 23.50-05.35 Repriser 06.15 Serier mm 16.25 Outsourced 16.55 2 1/2 män 17.55 Äntligen fredag R 18.55 Keno 19.00 101 sätt att åka ur en gameshow 19.30 2 1/2 män 20.00 Ishockey-VM: Norge Sverige 23.00 Laddat vapen 1 00.45-06.10 Serier 06.15 Serier mm 15.55 Bachelorette Sverige R 16.55 Project Runway R 17.55 Lyxfällan R 18.55 Keno 19.00 Världens bästa hotell 20.00 Bones 21.00 Det blir bättre 22.00 Cliffhanger. Amerikansk action 00.15 Stopp! Annars skjuter morsan skarpt 02.00-05.25 Serier 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.45 Körernas kör 23.45 Agenda 00.30-01.00 Sapmi sessions 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.35 Kulturnyheterna 22.45 När Beatles väckte den ryska björnen 23.45-01.45 Repriser 22.45 Världen 00.10-00.15 Repriser 22.25 Rapport 22.35 Kulturnyheterna 22.45 Födelsedagen 00.25-00.55 Länge leve gruvan! 07.58 Nyhetsmorgon 11.20 Serier mm 16.55 That ´70s show 17.25 Fyra bröllop R 17.55 V75 klubben 18.00 Vad blir det för mat? 18.30 Parlamentet R 19.00 Nyheterna 19.30 Postkodmiljonären 20.00 Talang 2011 21.30 Mr Woodcock. Amerikansk komedi 22.00 Nyheterna 22.15 Filmen fortsätter 23.25 En djävulsk romans 01.25-06.45 Serier 07.58 Nyhetsmorgon 11.30 Serier mm 14.00 Get a clue. Amerikansk komedi 15.45 Last holiday 18.00 Vinnarfesten 19.00 Nyheterna, Vädret 19.30 Postkodmiljonären 20.00 Virus i bataljonen. Svenskt fars 22.00 Nyheterna 22.15 Farsen fortsätter 22.50 Jurassic Park III. Amerikansk actionfilm 00.35 Striking distance. Amerikansk actionfilm. 02.40-06.50 Serier 06.55 Barnprogram 07.58 Nyhetsmorgon 11.30 Repriser 16.00 Tvillingarna som delar hjärna 17.05 Vinnare söndag 17.55 Sverigelotteriet 18.05 Lunds studentsångare hälsar våren 19.00 Nyheterna, vädret 19.30 Sporten söndag 20.00 Humorgalan - för varenda unge 22.00 Nyheterna 22.15 Heartbreak Hotel. Svensk dramakomedi 00.30 William och Kate - en mordern kärlekshistoria 01.00 Mayday 02.10 Dirty dancing 2 03.50-05.50 Serier 06.15 Serier mm 15.00 Top Model 2 15.55 The Fashion Show 16.55 Hell´s kitchen 17.50 Lyxfällan 18.55 Keno 19.00 2 1/2 män 20.00 Ishockey-VM: SverigeÖsterrike 23.00 Superstylisten Jonas 23.30 Navy CIS 00.30-06.15 Serier 06.15 Serier mm 15.55 The Fashion Show 16.50 Hell´s Kitchen USA 17.45 Lyxfällan 18.55 Keno 19.00 2 1/2 män 20.00 Champions League 23.00 Navy CIS 00.00 2 1/2 män 01.00 Spin City 01.30-06.15 Serier 06.15 Serier mm 14.00 Supersize VS: Superskinny 15.00 Top Model 3 15.55 Project Runway 16.55 Hell´s Kitchen USA 17.45 Nytt läge 18.55 Keno 19.00 2 1/2 män 20.00 Ishockey-VM: SverigeUSA 23.00 Navy CIS 00.00-06.15 Serier 06.15 Serier mm 16.50 Hell´s Kitchen USA 17.45 Lyxfällan 18.55 Keno 19.00 2 1/2 män 20.00 Semesterduellen 21.00 Lyxfällan 22.00 Two and a Half Men 23.00-05.00 Serier 05.50 Nyhetsmorgon 10.05 Efter tio 11.50 Serier mm 18.30 Parlamentet 19.00 Nyheterna 19.25 Fyra Bröllop 20.00 Mamma byter bo 21.30 En unge i minuten 22.00 Nyheterna, Vädret och Sporten 23.00 Fotbollsmåndag 23.30-06.00 Serier 05.50 Nyhetsmorgon 10.05 Efter tio 11.55 Serier mm 18.00 Vad blir det för mat 18.30 Lokala nyheter 18.35 Lokalt väder 18.38 Vädret 18.45 Ekonominyheter 19.00 Nyheterna 19.25 Fyra bröllop 20.00 Äntligen hemma 21.00 House 22.00 Nyheterna, Sporten & Vädret 23.00-06.00 Serier 05.50 Nyhetsmorgon 10.05 Efter tio 11.55 Serier mm 18.30 Parlamentet 19.00 Nyheterna 19.25 Fyra bröllop 20.00 Klockan åtta hos stjärnorna 21.00 Blue bloods 22.00 Nyheterna, Vädret och Sporten 23.00 America´s got talent 00.00 Messiah 01.00 Boston legal 02.00-06.00 Serier 05.50 Nyhetsmorgon 11.50 Serier mm 17.00 That ´70s show 17.30 Fyra bröllop 18.00 Vad blir det för mat 18.30 Parlamentet 19.00 Nyheterna 19.25 Fyra bröllop 20.00 Herr och fru 21.00 William och Kates bröllop - bakom kulisserna 22.00 Nyheterna 23.00 Överlevarna 00.05 Herr och fru 01.00 Boston legal 02.00-06.00 Repriser 06.00 Serier mm 19.00 Total Blackout 20.00 Arga snickaren 21.00 Criminal Minds 22.00 Stulna år 00.35-05.55 Serier 06.00 Serier mm 20.00 America´s Funniest home videos 21.00 Pensionärsjävlar på semester 21.30 Red Eye 23.00 NittiLeaks 00.05-06.00 Serier 06.00 Serier mm 14.45 Off the map 15.40 Grey´s Anatomy 16.35 Cougar Town 17.05 Tabatha´s Salon Takeover 18.05 Hellcats 19.00 Gossip Girl 20.00 Fenomen 21.30 Pensionärsjävlar på semester 22.00-06.00 Serier 06.00 Serier mm 16.00 Shear Genius 17.00 America´s Funniest Home videos 17.30 Christine 18.00 Vänner 18.30 Big Bang Theory 19.00 Biggest Loser 20.00 Total Blackout 21.00 CSI 21.55 NittiLeaks 23.00-06.05 Serier 06.00 Serier mm 18.00 Vänner 18.30 The Big Bang Theory 19.00 Biggest Loser 20.00 Plastikturisterna 21.00 Desperate Housewives 21.55 Cougar Town 22.25 The Middle 22.55-06.50 Serier 06.00 Serier mm 17.30 Christine 18.00 Vänner 18.30 The Big bang theory 19.00 Biggest Loser 20.00 Arga snickaren 21.00 Grey´s Anatomy 21.55 Off the map 22.55-06.05 Serier 06.00 Serier mm 18.00 Vänner 18.30 The Big Bang Theory 19.00 Biggest Loser 19.30 Vänner 20.00 Jobbjägaren 21.00 Criminal Minds 22.55-06.05 Serier mm 07.35 Serier mm 18.30 Simpsons 19.30 Family Guy 20.00 Ishockey 22.30 The cave 00.35 V 01.30-06.00 Serier 08.25 Serier mm 18.30 Community 19.00 Simpsons 20.00 Family Guy 21.00 Supersugen 23.15 Slackers 00.55-06.00 Serier 08.35 Serier mm 19.00 Amazing race 20.00 How I met your mother 21.00 2 1/2 män 22.00 NCIS: Los Angeles 23.00 Entourage 23.35-06.00 Simpsons 07.35 Serier mm 19.30 Family Guy 20.00 Chuck 21.00 2 1/2 män 22.00 Nu blåser vi Sverige 22.30-06.00 Serier 07.35 Serier mm 19.30 Family Guy 20.00 Ishockey 23.00 Scrubs 00.00 How I met your mother 00.30 Spin city 01.00-06.00 Serier 07.35 Serier mm 18.00 Cops 18.30 Simpsons 20.00 Family Guy 21.00 Not another teen movie 23.00 Scrubs 00.00 How I met your Mother 00.40-06.00 Serier 07.35 Serier mm 17.30 How I met your Mother 19.00 Simpsons 19.30 Family Guy 20.00 Ishockey 22.30 Scrubs 22.30 How I met your Mother 00.00 Spin City 01.00-06.00 Serier

Sida 6
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 41 Tre års problemfritt bilägande. NYA M{ZD{ 2 SMIDIGARE, SNÅLARE, ROLIGARE · Elektrisk klimatanläggning · Dieselvärmare med fjärrkontroll · Farthållare + färddator · AC · Dieselvärmare med tidur · Farthållare + färddator Nya Opel Movano Från Opel Vivaro /mån ex. moms Miljöbil /mån ex. moms 3 008 kr Från ca 2 554 kr Fri från fordonsskatt i 5 år M{ZD{ 2 1.3 Bensin 84 hk NU FRÅN: 134.900:M{ZD{.SE Bränsleförbrukning vid blandad körning: 5,1-6,3 l/100 km, CO2-värde 119-146 g/km. Alla nya Mazda personbilar säljs med 3 år/ 100 000 km nybilsgaranti, 12 års rostskyddsgaranti, 3 års vägassistans samt 3 års vagnskadegaranti. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller tom. 30/6 2011. 25% första förhöjd 40 % restvärde 4.95% ränta Vi vet att din företagsbil är till för att hålla din verksamhet rullande. Därför nöjer vi oss inte med att sälja en fullutrustad transportbil till dig. Opel Movano och Vivaro omfattas av en trygghetslösning för tre års problemfritt ägande med tre års garanti, fri service och vägassistans. Det lönar sig alltid att välja Opel. Välkommen in! www.opel.se Försäljning Mån­fre 9­18 Lör 10­15 Sön 11­15 Valborg 10­15 1:a Maj Verkstad Mån­fre 7­18 BIVA Stålgatan 8, Fyrislund Tel 018-67 87 00 www.biva.se/uppsala Kungsgatan 68 Uppsala. Tel 018-10 24 40 Mån­fre 9­18, lör 10­15, sön 12­15 Valborg 10­14, 1:a maj stängt www.thunbergsbil.se Öppettider: Mån -Tors: 09.00-18.00 Fre: 09.00-17.00 Lör: 10.00-14.00 Bilarna på bilden är extrautrustade. Opel Försäkring kan tecknas från 145 kr/mån. Läs mer om våra villkor på opel.se Flexibla Golf Plus. MASTERSPAKET 8.900 kr, 12.500 kr (MultiFuel) 01 02 03 03 04 04 MASTERSPAKET med bl a: 01 02 Golf Plus erbjuder högre kaross med större innerutrymmen, högre sitthöjd, bättre sikt och större bagageutrymme. Du får ett flexibelt baksäte som är delbart 1/3 och 2/3 samt möjlighet att välja mellan generöst knäutrymme eller tillfälligt större bagageutrymme. Golf Plus ger mer av allt. Om du väljer MultiFuel, som du kan köra på etanol eller bensin, eller vår snålaste dieselmotor TDI 105, som bara drar 0,43 liter/mil, klassas den som miljöbil vilket ger 5 års fri fordonsskatt. Välj till ett Serviceavtal för bara 99 kr/månad. GOLF PLUS FRÅN Bränsleförbrukning blandad körning 4,3­7,6 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 114­178 g/km. Uppfyller EU5. * 36 månader, 30 % kontant, 42 % restskuld, rörlig ränta baserad på STIBOR (effektiv ränta 5,37 %). Bilen på bilden är extrautrustad. 179.900 kr PRISLÅN FRÅN 1.799 kr/mån* Välkommen in och provkör! Kungsgatan 103 Tfn 018-17 17 70 Månd-fred 9­18 lörd 30/4 stängt mollerbil.se, m.mollerbil.se Patrik Hellberg 018-17 17 27 Försäljningschef Jan Olsson 018-17 17 25 Säljare Roger Ericsson 018-17 17 35 Säljare Håkan Skogsberg Thomas Ekstedt 018-17 17 67 018-17 17 10 Säljare Företagssäljare

Sida 7
42 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N På www.uppsalatidningen.se hittar du TV-TABLÅ med 32 kanaler ­ väldigt nära dig

Sida 8
U P P S A L AT I D N I N G E N MOTOR DÄCK 29 april­5 maj 2011 43 STÄDSERVICE M Martins Fönsterputs & Hemtjänst tel: 018 406 73 33 0707 18 33 15 Bra priser! V Välkomna och ring för kostnadsförslag. Mobil 070-925 17 05 Däck till bra priser. · Drop in! · Däckbyte från 200kr · Däckförvaring SWE WE M MEC Öppettider: BOS Företags-& Hemservice P R I VAT Städ Fönsterputs Flyttstäd Trädgårdsskötsel Pensionärsrabatt Bo Andersson 0707-494 247 bo7557@hotmail.com Kamremsbyte fr. 700:- Bromsbyte fr. 300:Service fr. 490:- Dragkroksmontering fr. 600:Vi servar och reparerar alla bilmärken Öppettider Månd-fred 08.00-18.00 Stångjärnsgatan 9 753 23 Uppsala 018-15 55 66 Mån-fre 07.30­17.00 Extraöppet start v.14: Tors: 07.30­20.00, Lör: 09.30­14.00 Vid frågor och prisuppgifter, ring eller maila! 018-51 51 72 info @ nelinsdack.com Rubanksgatan 1E (mitt emot Statoil Knivsta) Kontorsstäd Trappstäd Sanering Fastighetsskötsel Välkommen till Svederusgatan 5 ­ 754 50 UPPSALA 018-69 30 30 UTHYRES ÖVRIGT Vi tar emot alla märken även husbilar och lätta lastbilar Service ­ reparationer ­ AC-reparationer hjulinställningar ­ besiktningsservice etc. Vi har lång erfarenhet av fyrhjulsdrivet. Auktoriserad service, reservdelar och tillbehör Komsäcken Hemleverans av: planteringsjord naturgrus & sand krossat bergmaterial klyven ved kullersten täckbark www.beosbil.se VARUMARKNAD Allpersienner.se Vi säljer: Markiser, persienner ­ plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, balkongskydd, 3 års garanti. Egen tillverkning. Snabb leverans. Strandbodkilen 1, Uppsala Tel 018-12 80 90 www.komsacken.se 070-303 07 17 BEGAGNADE HUSBILAR Dethleffs VD14 -89................. 79.900:Eura 565 -92.........................124.900:Burstner A532 -97.................199.000:LMC 451 -03 .........................259.900:Burstner 541 -04............ NU 279.900:Burstner 532-2 -02................329.900:Burstner 1572 -99.................329.900:LMC 532-2 -02......................329.900:Hymer camp 524 -02 ............369.900:Sharky L2 -08 .......................389.900:Adria 590S -08......................398.700:Dethleffs A5881 -07..............429.000:Burstner T625 -04. ......... NU 429.900:Hobby Siesta T555 AK -08 .....439.000:Hobby Van 500 -08 ...............439.000:Hobby 555 -08......................449.000:Burstner T640 -08 .................459.000:Dethleffs I5841 -06...............459.900:Burstner T640 -05 .......... NU 474.900:Dethleffs A5881 -07....... NU 479.900:Hobby 650 -08......................479.000:Burstner T700 -05 .......... NU 509.900:Hobby Van L -09....................524.900:Dethleffs A5881 -08..............529.900:Dethleffs RT7014 -06 ............539.900:Dethleffs RT6844 -07 ............549.900:-Hobby Van L -10 ..................558.800:Dethleffs RT6844 -07 ...........559.900:Dethleffs RT7014 -07 ...........574.900:Hobby Van L -10....................589.800:Hobby 600FC -09 ..................598.000:Dethleffs I6501 -07...............598.000:Dethleffs RT7014 -08 ..... NU 598.000:Rapido I986 -06....................599.800:Dethleffs I6501 -07...............656.800:Rapido 9048dF -07................674.900:Solifer 631 -09......................698.800:Rapido 9090DF -08. ..............719.900:Dethleffs T7010 -10 .......NU 739.000:Eriba Jet 673 -10 ...........NU 899.900:- HANTVERK Eta i Up b.195 psa 2 la KUNGÖRELSE Tel 018-122200 Bergsbrunnag. 1 grind C Introduktion av Nordic-Light Solskyddsprodukter nu med 5 års Garanti. info@akespersienner.se · www.akespersienner.se Vägarbete Väg 288 korsning vid Eke Vi bygger om korsningen mellan väg 288 och väg 676, Vittulsbergsvägen, vid Vaksala­Eke. Arbetet startar vecka 18 och beräknas ta cirka två månader. Mer information Rolf Rudman, projektledare, 016-15 71 19, eller www.trafikverket.se/projekt, Uppsala. www.trafikverket.se Letar du efter en EKEBY TAPETSERARE Stoppning Ny klädsel Renovering Möbeltyger Ytbehandling Expert på alla typer av möbler Välj mellan 70 husbilar. Skärtorsdag 10-16, Långfredag och Påskafton stängt, Påskdagen och Annandag Påsk 12-16 Ord. öppettider: mån-tor 10-18, fre 10-17, lör 10-14, sön 12-16 GAMMAL ARTIKEL? Sök i samtliga nummer av Uppsalatidningen på www.uppsalatidningen.se · ÄVEN AV SKINN · EKEBY BRUK, INGÅNG 34 ­ medtag annonsen 018-50 70 25 50 års erfarenhet 10% RABATT PLATSANNONS www.uppsala.se STADSBYGGNADSKONTORET Begränsat öppethållande Onsdag 4 maj är Stadsbyggnadskontoret öppet bara på Etablerade sedan 1942. I dag utför vi allt inom målning och golvläggning i hela Uppland. 1 3 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97 100 förmiddagen 9.00-12.00. Vi beklagar de eventuella olägenheter som det begränsade öppethållandet kan komma att orsaka. Målning Tapetsering Golvläggning Våtrum Plattsättning Kontakta oss för kostnadsfri och korrekt offert. Välkommen! Uppsala: 018-35 90 26 Östervåla: 0292-710 72 www.wahlstedts.se Vi testar trycket.

Sida 9
Välkommen in! Audi A3 2,0 FSI S-line Kombi -05 Lavagråmet 9.010 mil......................................................................139.900 kr Audi A3 Sportback 1,9 TDI E-Power Halvkombi -08 Brilliantröd 8.590 mil ......................................................................................................... 157.900 kr Audi A3 Sportback 1,9 TDI E-Power Halvkombi -08 Ljusblå 8.700 mil ................................................................................................................ 157.900 kr Audi A4 1,8 T Avant Kombi -01 Silver metallic 15.023 mil................................................................................................... 69.900 kr Audi A4 1,8T Kombi -02 Grå 13.730 mil ....................................................................................................................... 89.900 kr Audi A4 1,8T Sedan -07 Kvartsgrå metalli 4.173 mil .............................................................................................. 169.900 kr Audi A4 1,8T Avant Prosport Multitronic (Automat) Kombi -05 Liquidblå metallic 6.300 mil ............................................................................................ 169.900 kr Håkan Peter Volvo V50 2,4 170hk Kombi 2004 VW Touran 2,0 Ecofuel Highline Kombi 2008 Pris 99.900:- Pris 159.900:- Audi A4 1,8T Prosport Sedan -05 Brilliantsvart 7.100 mil ...................................................................................................... 154.900 kr Audi A4 2,0 TFSI Sedan -05 Fantomsvart pärl 8.840 mil ...................................................................................................... 149.900 kr Audi A4 2.0 TFSI 180 HK Proline Multitronic (Automat) Sedan -09 Silver metallic 4.615 mil ..................................................................... 259.000 kr (207.200 ex moms) Audi A4 Quattro 2.0 TDI Kombi -09 Kvartsgrå metallic 4.800 mil..................................................................................................... 287.900 kr Audi A5 Cabriolet 3,2 Fsi Multitronic (Automat) Cab -10 Kvartsgrå metallic 4.714 mil..................................................................................................... 499.900 kr Audi A6 2,0T Sedan -06 Nordicblå pärl 10.245 mil ........................................................................................................ 149.900 kr Audi A6 2,0T Avant S-Line Kombi -07 Fantomsvart pärl 14.845 mil .................................................................................................... 179.900 kr Audi A6 3,0 TDI Quattro Tiptronic Sportpaket (Automat) Sedan -07 Fantomsvart pärl 9.960 mil ...................................................................................................... 269.900 kr Audi A6 Quattro 3.2 FSI Tiptronic (Automat) Sedan -08 Dakarbeige metallic 14.500 mil ........................................................... 199.900 kr (159.920 ex moms) Audi A8 3.0 TDI QUATTRO Sedan -07 Kvartsgrå metallic 18.283 mil................................................................................................... 299.000 kr Audi Allroad 2,7 BT Quattro Tiptronic (Automat) Kombi -03 Atlasgrå metallic 19.850 mil..................................................................................................... 134.900 kr Audi Allroad 3,0 TDI Quattro Tiptronic Kombi -07 Brilliantsvart 13.995 mil ........................................................................................................... 299.900 kr Audi Allroad 3,0 TDI Quattro Tiptronic (Automat) Kombi -07 Lavagrå pärl (hellackad) 15.600 mil ......................................................................................... 269.900 kr BMW 320 i Touring (Automat) Kombi -04 Grå 18.222 mil ........................................................................................................................... 84.900 kr BMW 525 i Sedan -05 Grå metallic 11.930 mil ............................................................................................................ 169.900 kr BMW 550 iA M-Sport E60 367Hk (Automat) Sedan -07 Blå metallic 12.220 mil ............................................................................................................ 319.900 kr BMW X5 3.0SD (Automat) SUV -09 Vit 3.990 mil ....................................................................................... 569.900 kr (455.920 ex moms) Citroën C5 II 3,0 V6 Exclusive Kombi (Automat) Kombi -05 Silver metallic 6.950 mil ............................................................................................................ 89.900 kr Ford C-Max 1,8 Flexifuel Minibuss -06 Gråmet 8.990 mil .................................................................................. 109.900 kr (87.920 ex moms) Ford Focus 1,8 Flexifuel Trend (125hk) Halvkombi -08 Vinröd metallic 4.775 mil ......................................................................................................... 114.900 kr Ford Focus 1,8 Flexifuel Trend (125hk) Halvkombi -09 Silver metallic 1.800 mil .......................................................................................................... 124.900 kr Honda Civic 1,8 Sport Halvkombi -06 Grå metallic 10.660 mil ............................................................................................................ 114.900 kr Kia Cee´d 1.6 CRDI Halvkombi -08 Silvermet 5.008 mil .................................................................................................................. 117.900 kr Lexus GS 300 Sedan -00 Silver metallic 15.480 mil .......................................................................................................... 94.900 kr Mercedes-Benz A 150 Classic (Automat) Halvkombi -08 Svart 7.606 mil......................................................................................................................... 139.900 kr Mercedes-Benz C 200 CDI Kombi (Automat) Kombi -08 Cubanitsilver 11.650 mil ..................................................................... 199.900 kr (159.920 ex moms) Mercedes-Benz R 500 Lång 4-Matic (Automat) Kombi -06 Beige metallic 9.450 mil........................................................................................................... 299.900 kr Mitsubishi Galant 2,4 GDI Kombi Kombi -03 Silver metallic 14.600 mil .......................................................................................................... 59.900 kr Mitsubishi Lancer 2,0 Kombi Sport Kombi -06 Grå metallic 5.450 mil ................................................................................................................ 84.900 kr Nissan Navara 2,5 DCI 171 Hk Transportbil - Flak -08 Svart/grå 8.455 mil ............................................................................. 224.900 kr (179.920 ex moms) Opel Combo 1.3 CDTI Skåp Transportbil - Skåp -06 Vit 10.410 mil ..........................................................................................59.900 kr (47.920 ex moms) Opel Corsa 5d Enjoy 1.4 Halvkombi -07 Ljusblå metallic 3.750 mil .......................................................................................................... 99.900 kr Peugeot 206 1.4 5d Halvkombi -07 6.000 mil.................................................................................................................................... 69.900 kr Peugeot 206 CC 1.6 Griffe Cab -05 Svart 5.400 mil........................................................................................................................... 89.900 kr Peugeot 207 1,4 Active Halvkombi -10 Silver 2.830 mil........................................................................................................................ 109.900 kr Peugeot 308 CC 2,0 HDI Tiptronic Cab -09 Vit pärleffekt 3.560 mil ............................................................................................................. 239.900 kr Peugeot 407 SW 2,2 Kombi (Automat) Kombi -05 Champange metallic 5.100 mil................................................................................................. 109.900 kr Peugeot Expert Expert 2.0 HD Transportbil - Skåp -09 Lj grå 4.857 mil .................................................................................. 199.000 kr (159.200 ex moms) Peugeot EXPERT SK 2,0 HD Transportbil - Skåp -07 Vit 5.383 mil ....................................................................................... 159.000 kr (127.200 ex moms) Peugeot PARTNER 1,6 HDI Transportbil - Skåp -07 Ljusgrå 6.800 mil ....................................................................................................................... 83.000 kr Porsche Cayenne 4,5 Turbo V8 SVENSKSÅLD SUV -05 Silver metallic 13.215 mil ........................................................................................................ 329.900 kr Renault Megane Halvkombi -00 Vit 13.209 mil ............................................................................................................................ 29.900 kr Saab 9-5 2,0T Biopower Linear Drag (Automat) Kombi -07 Grön 4.837 mil ......................................................................................................................... 174.900 kr Saab 9-5 Linear Sport Combi Kombi -02 Lj grå 17.200 mil........................................................................................................................ 49.900 kr Seat Alhambra 1.8T Minibuss -03 Silver 12.800 mil........................................................................................................................ 79.900 kr Seat Cordoba 1.6 Sp 105hk Halvkombi -07 Magico black metallic 4.707 mil ................................................................................................ 89.900 kr Skoda Fabia II 1,4 Ambiente 5-d Halvkombi -08 Black magic pärl 7.155 mil......................................................................................................... 89.900 kr Skoda Octavia 1,6 FSI Elegance Halvkombi -05 Corrida röd 6.000 mil................................................................................................................. 94.900 kr Skoda Octavia 1,8 TSI 160 Combi Elegance Kombi -10 Brilliantsilver metallic 2.800 mil.......................................................... Extrapris: 159.900 kr(127.920) Skoda Octavia 1,8TSI Combi Elegance Kombi -10 Beige metallic 3.950 mil............................................................ Extrapris: 159.900 krAutlet, Uppsala Skoda Octavia 1,8TSI Combi Elegance Kombi -10 Anthracite grå metallic 3.300 mil........................................................................... Extrapris: 159.900 kr Skoda Octavia 2,0 FSI Elegance Edition 100 Halvkombi -06 Blackmagic pärleffekt 6.260 mil ............................................................................................... 129.900 kr Skoda Octavia 2,0 TDI DPF Elegance Kombi -10 Brilliantsilver metallic 3.719 mil.......................................................... 169.900 kr (135.920 ex moms) Skoda Octavia 2,0TDI Elegance Kombi -10 Grå 5.600 mil ........................................................................................................ Extrapris: 169.900 kr Skoda Octavia Combi 1,8 TSI Elegance Kombi -10 Antracitgrå metallic 2.900 mil ............................................................. 159.900 kr (127.920 ex moms) Skoda Octavia Combi 1,8 TSI Elegance Kombi -10 Aquablå metallic 2.200 mil.................................................................. 159.900 kr (127.920 ex moms) Skoda Octavia II 1,6 Elegance Halvkombi -05 Vinrödmet 9.710 mil .................................................................................................................. 84.900 kr Mercedez-Benz E 200 Kmpressor Sedan 2003 Mazda 323 f Active Halvkombi 2000 Pris 129.900:- Pris 44.900:- Skoda Superb X 1,8T Sedan -05 Lj brun 10.200 mil ..................................................................................................................... 94.900 kr Subaru Legacy 2,0 R Station Kombi -06 Blå metallic 6.960 mil .............................................................................................................. 169.900 kr Toyota Auris 2,0 D-4 Halvkombi -08 Grå 6.700 mil ........................................................................................................................... 134.900 kr Toyota Avensis 2,0 Kombi -08 Grå 4.034 mil ........................................................................................................................... 162.900 kr Toyota Avensis 2,2 D4-D Touring 177hk D-Cat Kombi -05 Svart 18.900 mil....................................................................................................................... 129.900 kr Toyota Avensis 2.0 Business Kombi -06 Se alla våra bilar på www.autletbil.nu Danmarksgatan 51. Tel 018-65 61 50 Vardagar 10-18. Lördag 30/4 & söndag 1/5 stängt.

Sida 10
VISSA HAR DET. ANDRA INTE. Tr ygghetspak et som ger dig upp till 3,5 m ånaders fri fö rsäkring, bytesrätt inom 10 dagar från leverans, upp till 6 mån aders garanti liksom 15 procent ra batt på verkst adsarbeten och reservdela r i 1 år. Audi A3 1,6 E-Power 2010, Vita 184.900 kr Extrapris 179.900 kr 2 Zonsklimat, ESP, CD/Radio org, Läderratt, Elhissar, Elspeglar, Fjärrstyrt centrallås, Mittarmstöd, Larm, rrstyrt Alufälgar, Motorvärmare, Nybilsgaranti till 2012-02, värmare, Vagnskadegaranti till 2013-02, Skattebefriad, Audi nti Approved Garanti Audi A4 2,0 TDI 136 E-Power X-Edition Sedan Audi A6 Avant 3,0 TDI Quattro Sport Kombi Audi A6 Avant 2,0 TFSI Sport Business Kombi Audi A4 Avant 2,0 TDI X-Edition Kombi Audi A6 Avant 2,0 TFSI 170 Multitronic Kombi Audi A6 Avant 2.4 Quattro Sport Kombi Audi A4 Avant 1,8 TFSI X-Edition Kombi Audi A4 Avant 2,0 TDI X-Edition Kombi Audi A4 Avant 2,0 TDI X-Edition Kombi Audi A4 Avant 1,8 TFSI X-Edition Kombi Audi A4 Avant 1,8 TFSI X-Edition Kombi Seat Altea XL 2,0 TDI Freetrack Kombi Seat Altea XL 2,0 TDI Freetrack Kombi 2007 2011 2010 2010 2009 2010 2010 2008 2007 2010 2008 2010 2009 2008 2011 2011 2011 2010 2011 2010 2007 2010 2010 2010 2008 2010 179.900:579.900:429.900:379.900:199.900:269.900:474.400:249.900:469.900:144.900:187.900:449.900:284.900:267.900:859.900:599.000:409.000:365.000:395.000:235.000:277.900:447.900:264.900:264.900:274.900:219.900:479.900:VW Polo 1,4 Trendline Halvkombi VW Passat Variant 2,0 FSI Comfortline Kombi VW Passat Variant TDI 105 Blue motion Sport Kombi VW Polo TDI 90 Masters Halvkombi VW Golf 1.6 MULTIFUEL MASTERS Halvkombi VW Passat Variant TSI 150 Ecofuel Kombi Skoda Octavia 1,8 TSI 160 Elegance Kombi 2010 2008 2010 2010 2010 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2008 2008 2008 2010 2010 2007 2010 2010 2010 2010 249.900:299.900:297.900:277.900:369.900:219.900:254.900:277.900:269.900:239.900:254.900:159.900:159.900:179.900:239.900:219.900:159.900:169.900:169.900:187.900:149.900:- MÖLLERPRIS LERPRIS Audi A4 2,0T Quattro Tiptronic Sedan Audi A7 Sportback 2,8 FSI S-Tronic S-Line Sedan Audi A6 3.0 TDI Q Tiptronic S Line Sedan Audi A4 Allroad TDI 170 Sport Kombi Audi A3 Sportback 2,0 TDI 140 Sport Halvkombi Audi A4 Avant 1.8 TFSI X-Edition Sport Kombi Audi A3 Sportback 1.8 TFSI Q Sport Halvkombi Audi S5 Coupe 4,2 Quattro Sportkupé Audi A3 Sportback 1,6 Attraction Halvkombi Audi A3 Sportback 1,6 E-Power Halvkombi Audi Q7 3,6 FSI Tiptronic S-Line Sport SUV Audi A4 Avant 2,0 TDI 170 X-Edition Kombi Audi A4 Avant 2,0 TDI Quattro Sport Kombi Audi R8 4,2 R-tronic Sportkupé Audi A7 3,0 Tdi 245hk S-tronic Halvkombi Audi A4 2,0 Tdi 170hk Sedan Audi A6 2,0 Tdi 170hk Sedan Audi A5 Sportback 2.0 TDI 170HK Halvkombi Audi A1 1,4 Tfsi 122hk S-tronic Halvkombi Audi A6 Avant 2,0 TDI E-Power *Dragkrok* Kombi Audi A8 4.2 TDI Quattro Tiptronic Sedan Audi A4 Avant 2,0 TDI E X-Edition Kombi Audi A4 Avant 2.0 TDIE 136hk E-power Kombi Audi A6 Avant 2,0 TDI Proline *Dragkrok* Kombi Audi A4 1.8 TFSI Proline *Xenon Sedan Audi A4 Allroad 3,0 TDI S-Tronic Sport Kombi Med reservation för slutförsäljning Seat Alhambra 2,0 TDI Sport Minibuss Seat Leon 2,0 TSI Cupra R Halvkombi Seat Leon 2.0 TSI Cupra Halvkombi Skoda Octavia Combi RS 2,0 TDI DPF Kombi Skoda Octavia Combi 2,0 TDI DPF Elegance Kombi Skoda Octavia Combi 2,0 TDI Elegance Kombi Skoda Octavia Combi 2,0 TDI DPF Elegance Kombi Skoda Octavia Combi 1,6 Elegance Multifuel Kombi Audi A5 Sportback 2.0 TFSI quattro S-tronic Halvkombi 2011 Pris 159.900 kr Avdragbar moms, 2 Zons Klimatanläggning, ESP, CD/ SP, Radio org Mp3, Mittarmstöd, Läderratt, Farthållare, thållare, Färddator, Elhissar, Elspeglar, Fjärrstyrt centrallås, entrallås, Eluppvärmt baksäte, Larm, Alufälgar, Regnsensor, PDC sor, bak, Dimljus, Nybilsgaranti till 2011-12, Vagnskadegakadegaranti till 2012-12 2006 2006 2010 2010 2009 2010 84.900:114.900:259.900:149.900:139.900:229.900:- Öppettider Mån­fre 9­18, lörd 30/4 stängt Kungsgatan 103, Uppsala, Tel 17 17 20 mollerbil.se Nu finns vi i mobilen! m.mollerbil.se

Sida 11
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 39 " Hos oss får ga du alltid skriftli MRFs köpeavtal och leveransvillkor" Vid privata affärer är det nog snarare regel än undantag att det inte upprättas några skriftliga köpeavtal. I bästa fall kanske man får ett kvitto. Hur vet man då vad som är sagt vid en eventuell tvist? MRF-handlarna, www.mrf.se MRF-handlare i Uppsala NYA PEUGEOT 508 Kungsgatan 68 Uppsala. Tel 018-10 24 40 Mån­fre 9­18, lör 10­15, sön 12­15 Valborg 10­14, 1:a maj stängt. www.thunbergsbil.se Motorbranschens Riksförbund, www.mrf.se Grrrrrrriffin. BIVA KAMPANJPRIS SAAB 9-3 GRIFFIN SPORTSEDAN TTID 130HK: 229.900 kr ORD PRIS: 250.300 kr/mån INKL. ACTIVEPAKET: · Farthållare · Färddator · Elmanövrerad förarstol Tillägg SportCombi: 9.000 kr Nya Saab Griffin TTiD är nu skattebefriad även som SportCombi SAAB 9-3 GRIFFIN BRÄNSLEFÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING (MAN TTiD), 4,5 L/100 KM, CO2 KOLDIOXIDUTSLÄPP 119 GRAM/KM; (AUT TURBO4, 220 HK) 8,2 L/100 KM, 209 GRAM CO2/KM; MILJÖKLASS 2005. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. * GÄLLER VID 50% MARGINALSKATT. Försäljning Mån­fre 9­18 Lör 10­15 Sön 11­15 Verkstad Mån­fre 7­18 www.biva.se/uppsala BIVA Stålgatan 8, Fyrislund Tel 018-67 87 00 Valborg 10­15 1:a Maj stängt

Sida 12
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 35 www.peugeot.se KÖR HÅRT! NU 3 ÅRS FRI SERVICE OCH 5 ÅRS DRIVLINEGARANTI S å hi tt Se vå ar du oss . r zep pelin are ! Vi önskar alla en riktigt trevlig Valborg och 1 1a Maj! V Valborg 11-15 1a Maj stängt 1 Se alla våra bilar på www.biltreanoutlet.se Peugeot Partner 1,6 HDi 90 hk L1H1 Lastvolym 3,3 m3 . UTRUSTAD MED bl.a. 3 ÅRS EASY SERVICE 5 ÅRS DRIVLINEGARANTI MED PEUGEOT ASSISTANCE fr. kr/mån. Spara upp till 24.320 kr! Fördelaktig Leasing genom Peugeot Finans: 1:a förhöjd hyra 20%.Restvärde 40% av nybilspriset efter 36 månader. Uppläggnings- och aviavgift tillkommer. Serviceavtalet gäller samtliga nya Peugeot transportbilar i 3 år eller max 45.000 km, det som inträffar först. Alla priser är exklusive moms. Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t o m 30 april 2011. Peugeot Sverige förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer och villkor. Bilen på bilden är extrautrustad. 1.984 Kungsgatan 68 Uppsala. Tel 018-10 24 40 Mån­fre 9­18, lör 10­15, sön 12­15 Valborg 10­14, 1:a maj stängt. www.thunbergsbil.se Öppettider Måndag-fredag 10-18 Lördag 11-16 Söndag 12-16 Säbygatan 3 Uppsala ­ 018-660 735 ** * Erbjudande! Bl.a. farthållare, aut. klimatanläggning, aluminiumfälgar, eluppvärmd vindruta. Rek. kampanjpris 4 900:Du sparar 8 000:- Erbjudande! Titaniumpaket. Bl.a. alu.fälgar, aut. klimatanläggning, eluppvärmd vind-ruta, farthållare med hastighetsbegr. Baklampor med LED, Ford POWER startknapp, svankstöd på förarstol, stämningsbelysning och backstartshjälp. Rek. kampanjpris 14 900:- Du sparar 8 600:- NYA FORD FOCUS 95 hk TDCi NYA FORD FOCUS. Nu är den här! Med högteknologiska säkerhetssystem som redan rosats av pressen och med det avancerade bromssystemet Torque Vectoring Control som ger dig unikt väggrepp. Nya Focus erbjuder hög kvalitet och moderna motoralternativ ­ flera av dem är miljöbilsklassade. Upplev något mer än en bil ­ välkommen in och provkör. från 179 900:- ord. 191 400:- Bränsledeklaration: Nya Focus 95 hk TDCi 0,42-0,6 l/mil blandad körning, 109-139 g CO2/km. *5 års garanti/10.000 mil, vilket som inträffar först. Gäller vid köp av ny Ford Focus. ** Miljöbilar befrias från fordonsskatt under 5 år från 1/1 2010. Gäller miljöbilar enligt Transport-styrelsens definition, som tas i trafik för första gången i Sverige och den gäller för alla, oavsett om man köper bilen som privatperson, juridisk person eller i ett företag. Mån­fre 9­18 Lör 10­15 www.modinsbil.se ford.se

Sida 13
36 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N Cruze Cruze LS 4-dörrar 1.6 KTE 208 Pewter Grey Metallic ord pris 159 800kr NU 133 900kr 1457kr/mån* Cruze LS 4-dörrar 1.6 KXN 933 Pewter Grey Metallic ord pris 159 800kr NU 133 900kr 1457kr/mån* Cruze LS 4-dörrar 1.6 NSL 255 Poly Silver Metallic ord pris 159 800kr NU 133 900kr 1457kr/mån* Cruze LS 4-dörrar 1.6 TJR 761 Super Red Solid ord pris 154 900kr NU 129 900kr 1413kr/mån* Cruze LS 4-dörrar 1.6 UND 146 Super Red Solid ord pris 154 900kr NU 129 900kr 1413kr/mån* Cruze LS 4-dörrar 2.0 Diesel JTU 510 Super Red Solid ord pris 174 900kr NU 144 900kr 1577kr/mån* LAGERRENSNING HOS BIVA PÅ CHEVROLETS ÅRSMODELL 2010 3,95% RÄNTA Captiva Captiva 2.0 Diesel LT AWD 7-sits Automat KYH 849 Switchblade Silver Metallic ord pris 315 800kr NU 249 900kr 2719kr/mån* Spark Spark LT 5-dörrar 1.2 CJW 550 Misty Lake Metallic ord pris 121 900kr NU 109 900kr 1196kr/mån* Spark LS 5-dörrar 1.0 KTE 086 Carbon Flash Metallic ord pris 113 900kr NU 99 900kr 1087kr/mån* Spark LS 5-dörrar 1.0 KTE 124 Green Coctail Metallic ord pris 113 900kr NU 99 900kr 1087kr/mån* *3,95%ränta 20% kontant 84 mån. Med reservation för felskrivning och slutförsäljning. Bilarna på bilden är extrautrustade Försäljning Mån­fre 9­18 Lör 10­15 Sön 11­15 Verkstad Mån­fre 7­18 BIVA www.biva.se/uppsala Valborg 10­15 1:a Maj stängt Välkommen till vår nya anläggning ! Köp din nya Toyota till invigningspriser. Kumlagatan 8, Uppsala ­ Tel. 018-660 880 ­ www.toyotauppsala.se Måndag­fredag 9­18, lör­sön 11­15. 1:a maj stängt!

Sida 14
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 37 Välj din egen himmel. Ex. A3 1.6 TDI Cabriolet S line*: Proline S line exteriör-paket S line Sport-paket Tyg Sprint/läder med S line-prägling · Xenon plus Pris fr 314.800 kr (ord pris 349.200 kr) Kom till oss och prova en välutrustad Audi-cabriolet. Vissa finns hemma, och på beställning kan du välja mellan t ex designikonen Audi TT Roadster, formsköna Audi A5 Cabriolet eller miljögodkända Audi A3 Cabriolet 1.6 TDI. Dessutom har vi just nu specialpriser på mycket intressanta utrustningspaket från S line till vissa modeller. Välkommen in ­ och ut. · Audi A5 Cabriolet från 356.800 kr. S line Edition-tillägg 23.900 kr (ord. 56.400 kr). · Audi A3 Cabriolet från 225.900 kr. S line Edition-tillägg 24.900 kr (ord. 59.300 kr). · Audi TT Roadster från 329.000 kr. · · · · BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 4,3-9,7 L/100 KM. CO 2 UTSL. 114-224 G/KM. MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 50% RESTV. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING. * FÖR AUDI A3 CABRIOLET MED S LINE-PAKET KRÄVS GRUNDUTF. "SPORT". BILARNA PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTADE. Mån-fre 9-18 . lör 30/4 stängt Tel 018-17 17 40 . Kungsgatan 103, Uppsala mollerbil.se . m.mollerbil.se Branko Jovanovic Mauritz Bülow Henrik Skottheim Fredrik Reuterby Finansiera din nya Opel till 1,95% fast ränta i 3 år Opel Insignia Från 1 972 kr Från Köp till Företagspaket* 98 kr/mån m Insignia Edition Sedan 1,8 ECOTEC 140hk Köp till företagspaket* för 4 900 kr. Klassledande bixenonstrålkastare med kurvljus, dimljus, ergonomiska sportsäten, infällbara och uppvärmda elbackspeglar, 2 zons klimatanläggning, regnsensor och parkeringsassistans fram och bak värde 34 400 kr. Bilen på bilden är extrutrustad. ÅRS NYBILSGARANTI 219 900 kr Valborg 10­15 1:a Maj stängt www.opel.se Försäljning Mån­fre 9­18 Lör 10­15 Sön 11­15 Verkstad Mån­fre 7­18 BIVA Stålgatan 8, Fyrislund Tel 018-67 87 00 1,95% fast ränta. Kredittid 36 månader. 30% kontantinsats. Restskuld max 41%. Avgifter: Uppläggningsavgift 500 kr, aviavgift 50kr, autogiro 0 kr www.biva.se/uppsala

Sida 15
34 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N SIMPLY CLEVER Två Supererbjudanden Skoda Yeti VÄLUTRUSTAD REDAN FRÅN BÖRJAN · 9 airbags & regnsensor · VARIOFLEX (unikt flexibelt baksäte) · WOKS Whiplashskydd · 5 stjärnor i EuroNcap · ESP - Antisladd · Färddator med Maxi-Dot infodisplay · Offroadsystem/program · Cd-stereo med 8 högtalare samt · Kurvdimljus fram stöd för mp3 & AUX-ingång · Bluetooth handsfree · 2-zons helaut. klimatanläggning · Parkeringssensor bak · 3-ekrad multifunktionsratt · Karossunderdel med · Automatisk fickparkering extra stenskottsskydd · Touchscreen · Bi-Xenon strålkastare · Pedaler i rostfritt stål med kurv & AFS funktion · TPM-Däcktrycksmonitor · Sunset + Mycket mer! Skoda Möller Bil Edition. Antal Möller Bil Editionbilar är begränsat Först till kvarn! VÄLUTRUSTAD REDAN FRÅN BÖRJAN · CD-Radio, 8 högtalare, komp. med mp3 & AUX-ingång · Maxi-Dot Infodisplay/ färddator inkl. farthållare · Halogenstrålkastare med DE lins · 2-zons hel.aut klimatanläggning · Aut. avbl. innerbackspegel inkl. regnsensor (intervallautomatik) · 8 airbags samt wiplashskydd · Störst bagageutrymme i klassen · Eljusterbara & uppvärmda ytterbackpeglar · ESP -antisladd · Fjärrstyrt centrallås · Ratt, handbroms och växelspak i skinn + Mycket mer Möller Bil Edition Yeti Experience 160hk Tsi 4x4 · Svart metallic · Aluminiumpaket (fram, bak, på sidan och backspeglar) · Columbus navigation · Spitzburg 17 tum · Blank takreling · Sportinredning · Soundsystem · Specialdekal Skoda Octavia Möller Bil Edition Octavia Elegance 102hk MPI · Silver metallic · Larm · Backsensor, · Kurvdimljus · Värme i baksätet · Silver rails · Proxima 16 tum · Specialdekal SkodaYeti Möller Bil Edition fr. 259.900:Ord. pris 282.500:Erbjudandet kan ej kombineras med andra avtal och rabatter. Bränsleförbrukning blandad körning från 8,0l/100km CO2 från 169g/km. Miljöklass EU5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller färgerna Matobrun och Black Magic. Skoda Möller Bil Edition fr. 167.900:Ord. pris 184.000:Kungsgsatan 103, Uppsala Tel 018-17 17 50 Månd­fred 9­18 lörd 30/4 stängt mollerbil.se · m.mollerbil.se Combitillägg 5.000:- Bränsleförbrukning blandad körning 7,4l/100km CO2 från 176g/km. Miljöklass EU5. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Alla borde köra Skoda. Tomas Fagerlund 018-17 17 16 Mats Olsson 018-17 17 51 Jakob Cavallin 018-17 17 28 Vi levererar REN körglädje. Nya BMW 5-serie Sedan från BMW X3 från BMW 5-serie Touring från 349.900:­ 378.900:­ 368.800:­ Bränsleförbrukning blandad körning från 5,0 l/100 km. CO2 från 132 g/km. Bränsleförbrukning blandad körning från 5,6 l/100 km. CO2 från 149 g/km. Bränsleförbrukning blandad körning från 5,1 l/100 km. CO2 från 135 g/km. BMW 320d ED Sedan 163hk ­ 109 g/km från BMW X5 från BMW 3-serie Touring från 535.000:­ 259.000:­ 309.500:­ Bränsleförbrukning blandad körning från 4,1 l/100 km. CO2 från 109 g/km. Bränsleförbrukning blandad körning från 7,4 l/100 km. CO2 från 195 g/km. Bränsleförbrukning blandad körning från 4,5 l/100 km. CO2 från 119 g/km. BMW X1 från 269.900:­ Bränsleförbrukning blandad körning från 5,2 l/100 km. CO2 från 136 g/km. BMW Z4 från 369.000:­ BMW 1-serie från BMW 3-serie Cab från Bränsleförbrukning blandad körning från 8,5 l/100 km. CO2 från 199 g/km. 199.000:­ 385.000:­ Bränsleförbrukning blandad körning från 4,4 l/100 km. CO2 från 118 g/km. Bränsleförbrukning blandad körning från 5,1 l/100 km. CO2 från 135 g/km. ­ När du älskar att köra ­ Novation AB Fyrislundsgatan 75, Uppsala · Tel 018-69 42 40 · www.novation.se Mån­tors 9­18 Fre 9­17 Lör 10­14 www.bmw.se

Sida 16
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 31 Proteslagningar Tandteknikerna på Hamnesplanaden 4B lagar din protes medan du väntar! Ring 018-12 05 05 eller 070-763 12 55 för tidsbokning. Välkommen önskar Silverline Dental Äntligen är det dags för årets skräpplockar dag! Clean Upsala firar 10 år Välkomna att delta i Clean Upsala 2011, Uppsalas medverkan i Håll Sverige Rents skräpplockardagar! Fredagen den 6 maj städar vi gemensamt Uppsala för 10:e året i rad! Lördag den 7 maj på Stora Torget kl 10-16 träffar du de ansvariga för Clean Upsala och tar naturligtvis del av det som händer kring och på scenen, diplomutdelning, lotteri, prickkastning med skräp. Missa inte Stadsdirektör Kenneth Holmstedts invigning lördag den 7 maj kl 13.00, därefter inspirerande presentationer och naturligtvis skräpplockning. Mer info och anmälan på www.hsr.se/skrapplockardagarna Vår Sorti ­ väldigt nära dig

Sida 17
Uppsalatidningens röda sidor 29 april ­ 5 maj 2011 EXTRA! JUST NU! EXTRA! är... Sommaren är snart h DBS Street Dam- o Herrcykel 7-vxl Inkl försäkring, lyse och lås. Finns i svart. Ord pris 6.995:Gå till Viktors cykla hem JUST NU FRÅN DBS City Damcykel 7-vxl Inkl försäkring, navdynamo, lås och korg. Finns i röd eller svart. Ord pris 6.495:- 595:NORMALT FRÅN 795:- NU: 4.995:DBS Street Dam- o Herrcykel 24-vxl Inkl försäkring, lyse och lås. Finns i vit och brun. Ord pris 6.995:- NU: 5.195:DBS Urban Damcykel Inkl försäkring, navdynamo, lås och korg. Finns i röd eller svart. Ord pris 4.995:- NU: 4.995:Barnsits OK-BABY NU: 4.295:- 20 ­ 40% rabatt på 2010 cyklar Svart med beige dyna. Godkänd enl EUstandard. Reflex på ryggen. Styv plast med 3-punktbälte. Justerbar i 7 st olika lägen/ vinklar och fotstöd. Max 22 kg, med kodlås på ramfästet. Ord pris barnsits 950:Ord pris hjälm 399:Enbart barnsits Å! G PASSA P 8 AST TILL LER END ÄL MAJ. MTB o Hybrid Gary Fisher, Merida NU: 799:- NU: 999:inkl hjälm bra erb jud and en! I but ike n fin ner ni fle r Cykel- VIKTOR Vi säljer inga "billiga" cyklar. Vi säljer cyklar billigt! Svartbäcksg. 25 · Vard 8­17 · Tel 018-10 10 19 Vi välkomnar äntligen våren med KANON-erbjudanden! FLER ERBJUDANDEN I BUTIKEN Köp Raider så ingår 75 liter Aspen miljöbränsle Vid köp av en ny Klippo så bjuder vi på 10 liter Aspen miljöbensin! Otroliga priser Släpvagnar för alla ändamål. Marknadens bredaste sortiment. Köp Raider så ingår 75 liter Aspen miljöbränsle NU Aspen på PUMP!! Tanka hos oss så blir både DU och MILJÖN en vinnare. Boka din snöslunga nu så garanterar vi leverans. Köp åktraktor så ingår 50 liter Aspen 6.695:- inkl moms Obromsad EU-vagn 80 km/h Flakmått 204x116 cm Last 380 kg Skebogatan 2 B/ Bärbyleden· Tel 018-12 19 91 www.trailercenter.se Vardagar 08.00-18.00 · Lördagar 10.00-14.00 FÖRSÄLJNING · UTHYRNING · EGEN VERKSTAD

Sida 18
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 33 BIL & TRAFIK Det rockar om Genesis Genesis ­ visst låter namnet bekant? Kanske inte på en bil, men på den rockgrupp som förgyllde våra öron under flera decennier. De rockade lika hårt som bilen vi provkör: Hyundai Genesis ­ en läcker sportcoupé med starka motorer, hederlig bakhjulsdrift och en knapp som stänger av alla antispinn- och stabiliseringssystem. SVÄNGER. En snål småbil med riktigt bra utrymmen och hög säkherhet. Det tycker testkörarna om Honda Jazz. FOTO: CNP Sättningen är klassisk med gitarristen Anthony Phillips, basisten Mike Rutherford, keyboardspelaren Tony Banks samt mannen, myten, legenden Phil Collins på trummor och sång. I begynnelsen stod Peter Gabriel bakom micken. Sättningen i nya Hyundai Genesis är lika klassisk med en lång motorhuv som i testbilen döljer en längsmonterad sexa, den har en två+tvåsitsig kupé och bakhjulsdrift. Den yttre designen är kaxig med ett nosparti med kraftiga käkmuskler och snedställda strålkastare. Sidoprofilen har är kraftfull och även baken är uppkäftig med stora avgasutsläpp på varje sida. Mycket extrautrustning TÖRSTIG. Testkörarna ger Hyundai Genesis plus för Bra pris och garantier, men minus för bränsleförbrukningen och den hårda fjädringen. FOTO: CNP Ny Jazz ger grönt samvete Det säljs miljöbilar som aldrig förr och nu lanseras världens första hybrid i småbilsklassen. Nya Honda Jazz Hybrid briljerar med en förbrukning på 0,45 liter, men är testbilen med på noterna? TEKNISKA DATA Hyundai Genesis Coupé 3,8 V6 GT MOTOR: 6-cyl bensinmotor med dubbla överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 303 hk vid 6 300 varv/minut. Max vridmoment: 361 Nm vid 4 700 varv/minut. KRAFTÖVERFÖRING: Motorn fram, bakhjulsdrift. 6-stegad automat. FJÄDRING: Fjädring: Skruvfjädring och krängningshämmare. Fram: McPhersonfjäderben. Bak: multilänkaxel. STYRNING: Kuggstång med hydraulisk servo. Vändcirkel 11,4 meter. BROMSAR: Skivbromsar fram och bak. ABS. ESP. MÅTT/VIKT: (cm/kg) Axelavstånd 282, längd 463, bredd 187, höjd 139. Tjänstevikt 1 615. Bränsletank 65 liter. PRESTANDA: Toppfart 240 km/tim. Acceleration 0­100 km/tim 6,3 sek. FÖRBRUKNING/MILJÖ: 9,9 liter per 100 km under blandad körning. CO2: 235 g/km. PRIS: 349 900 kronor. Den första versionen av japanen dök upp 2001 och har sedan sålts i 3,5 miljoner exemplar världen över. Nu ska siffran öka tack vare marknadens billigaste hybrid. Magisk interiör Kupén imponerar stort med sin genomtänkta konstruktion och tack vare placeringen av bränsletanken ­ mitt under bilen ­ är fältet öppet för en magisk interiör. Det är nästan som trolleri när man fäller baksätet och vips har ett plant lastgolv. Sittkomforten är även den alldeles förträfflig. Remjohan tillbaka Vi öppnar förardörren och riktigt glider ner i det omslutande sätet. Sportstolarna är rejäla med stora inställningsmöjligheter och om baksätet inte används kan ryggstöden fällas, vilket ger ett väl tilltaget bagageutrymme. Bakom ratten är cockpitkänslan påtaglig och instrumenten lyser mysigt blått. Utrustningsnivån är skyhög och i modellen 2,0T Sport får man klimatanläggning, ljudanläggning, farthållare, backvarnare, nyckellöst låssystem med startknapp, elfällbara ytterbackspeglar och elmanövrerad förarstol. Utöver detta har toppmodellen, V6 GT, svart skinnklädsel och en sexstegad automatlåda som även kan växlas med paddlar bakom ratten. SÄTTER STOPP. Fram sitter Brembobromsar. Den yttre designen har lyfts, men väldigt diskret ­ Jazz Hybrid har fått andra strålkastare och en annorlunda grill. Inuti har det tillkommit en liten färddator. En kul finess är att instrumentpanelen lyser grön när föraren kör ekonomiskt och när man står på gasen blir den ilsket blå. Bilen kan inte starta på enbart eldrift, men som kompensation finns ett start/ stopp-system och vid exempelvis rödljus dör bensinmotorn för att sedan starta i samma ögonblick som föraren nuddar gaspedalen. Miljöbilen Honda Jazz Hybrid kommer att göra konkurrenterna gröna av avund! Staffan Swedenborg Johannes Gardelöf CNP COCKPIT. Instrumenten lyser blått och man sitter skönt i Genesis sportstolar. Under huven erbjuds två motoralternativ: en turbofyra på 213 hästkrafter (309 900 kr) eller en skönsjungande V6:a på 303 (349 900 kr). Okej, det skiljer fyrtio tusen i pris ­ men vad skiljer i prestanda? Noll till hundra rullar på 8,0 respektive 6,3 sekunder och toppfarten är 223 respek- tive 240 km/tim. Men oj vad törstiga maskinerna är: lillen drar 0,95 liter milen medan storebror sörplar i sig 0,99. Koreansk muskelbil Roligast har man bakom ratten i sexan: äntligen har vi en koreansk sportcoupé som verkligen bjuder på körglädje. Efter- som Hyundai Genesis Coupé är bakhjulsdriven finns en diffbroms som portionerar ut kraften så att bakhjulet som har bäst fäste får mest kraft. Bromsarna är också värda att nämnas. Fram har vi knallröda fyrkolvsok från Brembo som ser till att bromskraften når ner i backen genom 19-tumsfälgarna som är skodda med 225:or fram och 245:or bak. Visst rockar det om Genesis ­ även i rullande form. Staffan Swedenborg Johannes Gardelöf CNP TEKNISKA DATA Honda Jazz Hybrid 1,3 Comfort MOTOR: 4-cyl bensinmotor. Max effekt: 88 hk vid 5 800 varv/minut. Max vridmoment: 121 Nm vid 4 500 varv/minut. ELMOTOR: Max effekt: 14 hk. Max vridmoment: 78 Nm. Kombinerad maxeffekt: 98 hk. KRAFTÖVERFÖRING: Framhjulsdrift. Steglös automatlåda. BROMSAR: Skivbromsar fram och bak. ABS. VSA. MÅTT/VIKT: (cm/kg) Axelavstånd 250, längd 390, bredd 170, höjd 153. Tjänstevikt 1 258. Bränsletank 40 liter. Vändcirkel 10,8 m. PRESTANDA: Toppfart 175 km/tim. Acceleration 0­100 km/tim 12,1 sek. FÖRBRUKNING/MILJÖ: 4,5 liter/100 km under blandad körning. CO2: 104 g/km. PRIS: 189 900 kronor. seat.se VÅRERBJUDANDE PÅ VÄLUTRUSTADE IBIZA! · 5 dörrar · 5 stjärnor i Euro NCAP · ABS, TCS, ESP, EBA · Luftkonditionering/AC · Radio/CD/MP3 · Larm med övervakning · Farthållare · Dim/kurvljus · Hill Hold Control · 15 lättmetallfälgar Finns även som kombi + 6.000:- iPad INGÅR! när du köper en 5-dörrars SEAT IBIZA 1,4 (lagerbilar) före 31/5 -11 Värde ca 4.600:- SEAT IBIZA 1,4 STYLE 5-d. FRÅN 129.900:- (ord pris 147.900:-) MARCUS MÅLLBERG TEL: 018-17 17 52 BILEN PÅ BILDEN KAN VARA EXTRAUTRUSTAD. GÄLLER LAGERBILAR TOM 31/5 MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING. IPAD MODELL WIFI 16 GIGABYTE. BLANDAD KÖRNING SEAT IBIZA 1,4 5,9 L/100 KM, CO2 139 G/KM. SEAT FINANSIERING WWW.SEAT.SE. 2 ÅRS NYBILSGARANTI, 3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI, 3 ÅRS LACKGARANTI, 12 ÅRS GARANTI MOT GENOMROSTNING UTAN KRAV PÅ EFTERBEHANDLING SAMT SEAT SERVICE®MOBILITY I TVÅ ÅR. Kungsgatan 103, Uppsala mollerbil.se Möller Bil Uppsala, Tel 018-17 17 00 m.mollerbil.se Kungsgatan 103, Uppsala Mån-fre 9-18, lör 30/4 stängt MEMBER OF THE VOLKSWAGEN GROUP

Sida 19
U P P S A L AT I D N I N G E N DU VET VÄL ATT ... det finns evenemangstips för hela månaden i vår nöjestidning 30 dagar? Hämta den i närmaste tidningsställ! 29 april­5 maj 2011 RESTAURANG 29 Den orientaliska succérestaurangen med smakfull miljö och service erbjuder: Grekisk restaurang i genuin miljö Kinesisk/Japansk och Thailändsk buffé för endast Valborg med dans Valborgsmässoafton med dans är ny tradition. Kom och njut av en helkväll med god mat, musik och mycket dans! Restaurang Odinsborg, lör kl 19. Mer valborg För tips på valborgsmässofiranden med brasor se sidan 21 och för tips på nöjen och fester se sidan 26. Barn upp till 10 år: 59:­ Gäller alla dagar. 115:- Njut av en äkta grekisk smakupplevelse eller en utsökt à la carte 15 olika rätter ­ ät så mycket du orkar! Vi serverar även à la carte ­ alla tider. Även mat för avhämtning. (ej buffé) Kungsg. 55 vid Stadsteatern tel 018-69 38 88, 018-14 57 30 Välkommen! Tel/fax 12 06 15 Väderkvarnsgatan 14 B Grekiska specialiteter. À la carte. Avhämtning. Fullständiga rättigheter. FÖRSTA MAJ Revolutionär frukostbuffé Kulturföreningen Projektil bjuder in till frukostbuffé. Om man skrikit sig hes redan dagen innan kan man behöva uppladdning för att kunna göra det igen. Kom direkt från valborgskaoset till dukat frukostbord! Vi kommer att hålla öppet även efter demonstrationerna för fika och häng. Ungdomens Hus, sön kl 9­12. Mer första maj För tips på demonstrationer på 1:a maj se sidan 10. Öppet: Mån-fre 17-23, lör 14-23, sön 13-22 www.akropolisuppsala.se Öppet mån-tors 11-22, fre 11-23 lör 12-23, sön 12-22 Odinsborg GAMLA UPPSALA Sista april! Dansbandet RESAR! Boka bord för middagen kl 19.00 (eftersläpp kl 21.00) Söndagar kl 11.30-15.00 Ring och boka bord restaurang.odinsborg@tele2.se Varmt välkommen önskar Catarina med personal Brunch FÖREDRAG Kvällsföreläsning i Gamla Uppsala Museum Fil dr John Ljungkvist, Uppsala Universitet, berättar om forskningsgrävningen i Kungsgårdsområdet sommaren 2010. Gamla Uppsala Museum, tors kl 19. 018-32 35 25 CAFET ÄR ÖPPET ALLA DAGAR mesta i Uppsala just nu ­ men det bjuds även på annat i nöjesväg i veckan. På torsdag spelar folkupp till höger) kör också i gång sin årliga show. Redan på fredag firas Dansens dag i Slottsbacken. FOTO: EVA ASPLING/STAFFAN WESTERLUND/COLOURBOX Vårfin! Vå rfin! BARN Pojken som inte kunde gå hem Billy bor i en vanlig lägenhet i ett vanligt hus, på en vanlig gata i ett vanligt samhälle. Men pappa Sture och mamma Iris är inga vanliga föräldrar. De är krokodiler! Dockföreställning för barn 6­10 år med Teater Spektaklet. Den lilla teatern, mån­tors kl 9.30 och 10.45. Musiklek Musiklek med Maria Reldin, för barn i alla åldrar. Uppsala stadsbibliotek, lör kl 14. Ro, ro barnet Sångstunder för små barn 0­2 år med Ingrid Hjortsjö. Uppsala stadsbibliotek, mån kl 14 och tors kl 10. VALBORG Sillunch Samla dina vänner från studentåren och återupplev Uppsala och sista april! Du som inte är gammal Uppsalastudent men gillar sill är också välkommen. För tredje året i rad dukar vi upp med allt som hör till en äkta sillunch ­ långbord, mat och dryck, sånganförare, vårsånger och underhållning. Klockan 14 slutar lunchen för avmarsch till Carolinabacken och mösspåtagningen. Uppsala konsert och kongress, lör kl 11.45. ÖVRIGT Viksta veteranmarknad Viksta veteranmarknad. Bil-, MC-, traktor-, moped- samt kuriosamarknad. Viksta, lör kl 8­15. TA K FR E-A ÅN W 60 AY :- Med reservation för eventuella ändringar. Giltigt t o m 29/5 Ansiktsbehandling Rengöring, peeling, vattenånga, porrengöring, massage, mask, frans- och brynfärgning. (Ord pris 795 kr) I samarbete med Mer evenemang hittar du på uppsala.com/evenemang Tips om evenemang lämnas på uppsala.com/evenemangstips NU 595:- IM SUM T P R O VA D AT K O N S I AT I S K M ­ AS VI STRÄVAR EFTER ATT VARA UPPSALAS BÄSTA ASIATISKA RESTAURANG Drottningg 1 B, 4 tr. Tel 10 17 78 tis­sön kl 11­16. Pågår till 28 augusti. A Glocal View ­ Korean Contemporary Art Uppsala konstmuseum, tis kl 12­16, ons kl 12­20, tors­ fre kl 12­16 och lör­sön kl 12­16.30. Pågår till 5 juni. Waste Collection ­ Att leva på Kairos sopor Utställningen handlar om ett globalt miljöproblem med växande sopberg i världens storstäder, men visar också hur sopor kan tas till vara och få nya användningsområden. Upplandsmuseet, tis­ sön kl 12­17. Pågår till 5 maj. MIDDAGS28­29/4 12.00­19.00 30/4 10.00­17.00 Övrig tid ring 070-60 81 200 Rubanksgatan 1 (röda ladan mitt emot Statoil Knivsta, direkt vid E4 avfart Knivsta) Vi tar k-kort. Välkomna. THAI·SUSHI·DIM SUM SALLAD·DESSERT MARKNAD Hemproducerat på torget Lokalproducerade varor som blommor, potatis, frukt, saft och kransar. Fyristorg, helgfria lördagar året runt, kl 6­15. Loppmarknad på Vaksala torg Lördagsloppis på torget från tidig morgon till sen eftermiddag. Vaksala torg, lör. Loppmarknad i Fyris Park Traditionell loppmarknad. Fyris Park, sön kl 12­15. BUFFÉ Vi serverar även a´la carte alla tider. 139:­ UTESERVERINGEN ÖPPEN! 018-12 13 14 · Smedsgränd 9 (Forumgallerian) ÖPPET: Mån­fre 11­22, lör 12­22, sön 12­21. FIRMAFEST · SHOPPINGMIDDAG FAMILJETRÄF F · HÖGTID SARRANGEMANG

Sida 20
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 27 MAT & DRYCK Vårlig risotto med sparris Snart är vårens läckraste primör här ­ sparrisen! Dietist Lina Gebäck på Linas matkasse presenterar ett förslag där sparrisen får spela huvudrollen i en len risotto serverad med parmaskinka. MATRÄTT Sparrisrisotto med parmasnurror FÖR 4 PORTIONER BEHÖVER DU: 3 dl avorioris 2 schalottenlökar 1 vitlöksklyfta 2 msk olivolja 560 g grön sparris 2 tärningar grönsaksbuljong 8 dl vatten 1½ dl vitt vin 1 dl parmesanost 250 g parmaskinka salt och svartpeppar GÖR SÅ HÄR: Koka upp grönsaksbuljong i en kastrull. Finhacka schalottenlök och fräs den med pressad vitlök i upphettad olivolja. Skär hälften av sparrisen i mindre bitar och fräs även dem. Tillsätt avorioriset. Häll på det vita vinet och låt riset suga upp det. Späd sedan riset med buljong, lite i taget. Låt risotton koka på svag värme i ca 20 min och rör om emellanåt. Rör ner parmesanosten i risotton strax innan servering. Sjud resterande mängd sparris i saltat vatten ca 3­5 min. Rulla skivor av parmaskinka till snurror. Servera risotton med parmasnurrorna och kokt sparris. LINA TIPSAR Förvara rätt. Sparris trivs i kylen, inlindad i fuktigt hushållspapper. Fräscha upp den före tillagning genom att skära bort en bit längst ner och ställa den i kallt vatten! PRIMÖR. Sparris är en av säsongens läckerheter. FOTO: LINAS MATKASSE Nystart för Uppsalas första crêperie! Nu har Creperie Lemoni äntligen slagit upp sina portar, vi finns nu inne på gården i korsningen Svartbäcksgatan, S:t Olofsgatan. Vårt crêperie erbjuder en unik smakupplevelse med franska galetter fyllda med allt ifrån skinka och ost, chevre och ägg till rejälare varianter med kyckling och fetaoströra, lax och kräftstjärtar, fläskfilé, parmaskinka och mycket mer. Vi serverar även traditionella dessertcrêpes med citron, jordgubbar, glass, maränger, choklad, ananas och sockerstekta äppelskivor toppade med calvados. Utöver detta komponerar vi fräscha sallader och hälsotallrikar med halloumi och kyckling. s Till maten serverar vi dig gärna ett glas vin, en öl eller en torr fransk cider. Tiden går fort. Nu har vi haft öppet i 1 år, kom in och fira med oss! Boka bord på 018-12 34 50. Välkommen in på gården vid Svartbäcksgatan 19 eller besök oss på www.creperielemoni.se. S:t Persgatan 22 · 018-12 34 50 · www.restaurantlafleur.se Öppet Mån­tor, 11­22, fre 11­23, lör 11­23, sön 12­19

Sida 21
28 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N GUIDEN Biblioteken i Uppsala Valborgsmässoafton 30 april Stadsbiblioteket stängt Brantingsbiblioteket 11­14 Bälingebiblioteket stängt Gottsundabiblioteket 10­15 Stenhagenbiblioteket 10­15 Storvretabiblioteket stängt 29 APRIL­5 MAJ I samarbete med uppsala.com Evenemangstips från uppsala.com, i urval. Har du synpunkter eller egna tips, mejla till info@uppsala.com. MUSIK Kebnekajse Kebnekajse tar folkrocken till nya höjder. Fyrtio år efter debuten har 70-talets folkrockpionjärer inte alls låtit mossan växa över sig. Katalin, fre kl 21. Stone River Boys Direkt från Austin Texas till Uppsala ­ Stone River Boys! Katalin, lör kl 20. New Places Orchestra med Tommy Körberg Storbandet New Places Orchestra kommer till Katalin tillsammans med ingen mindre än Tommy Körberg. Katalin, tis kl 20. Lunchmusik Daylight. Uppsala missionskyrka, ons kl 12. Samzons Dans i Fyris Park, tors kl 13. Jorn Kärlekssagan mellan den norska sångargiganten Jörn Lande och den svenska publiken tycks aldrig ta slut. Katalin, tors kl 20. Folkrockbandet Hoven Droven Som en del av V-Dala Spelmanslags 50-årsjubileum bjuder föreningen in till en riktig folkfest med folkmusikrockarna Hoven Droven på scen! Inga ålderseller studerandekrav, alla är välkomna! V-dala nation, tors kl 18. TEATER/SHOW Elake Måns Måns är Kattstans tuffaste katt. Men allting förändras när han blir kär. Förklädd smyger Måns i väg till den förbjudna Hundstan för att träffa henne ­ Daisy. En Romeo och Julia i djurkostym för hela familjen. Från 7 år. Uppsala stadsteater, fre kl 18 och tis kl 14. Bränn när du läst! En brevpjäs, en deckare, en thriller ... Två högstadiekompisar återupptar kontakten efter 15 år. Gäller fortfarande de hierarkier och spelregler som befästes i skolornas korridorer? Och vad händer med den svartsjuka och de hämndbegär som trycks ner under ett halvt liv? Reginateatern, fre kl 19. Elsie Johansson 80 år Skådespelare från Uppsala stadsteater läser dikter ur Elsie Johansson purfärska diktsamling "Då nu är jag". Vi får lyssna till ett samtal mellan Elsie Johansson och Erik Sidenbladh, fd reporter på SVD, och om du är nyfiken på vilken musik Elsie helst lyssnar på så utlovas exempel under kvällen! Uppsala stadsteater, mån kl 19­21. Låt den rätte komma in Skräck för nervstarka ­ En frostbiten vinterkväll möter Oskar sin nya granne, Eli. Han är en ensam och utsatt 12-åring. Hon är vampyren 1 maj är alla bibliotek stängda www.uppsala.se/bibliotek LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN SKRÄCK FÖR NERVSTARKA NYINSATTA FÖRESTÄLLNINGAR: 16/5 23/5 24/5 25/5 MER ÄN VALBORG. Firandena under sista april överskuggar förstås det rockbandet Hoven Droven (stora bilden) och Phontrattarne (högst U PPSALA>>>> S TADSTEATER BIL J: WWW. UPPS ALA STAD STE ATER .SE 018 -14 62 00 som levt i 200 år. En blodbestänkt saga om förbjuden kärlek, ondska och otyglad lust. Men också om mod och vänskap. Uppsala stadsteater, tis kl 19 och ons kl 19. Älskaren På en färja över Mekongfloden får de syn på varandra, en elegant kinesisk affärsman i limousin och den blott 15-åriga Marguerite Duras. Redan vid den första blicken anar man att detta är början på ett mycket speciellt förhållande. Ulla Tylén gestaltar den åldrade författaren Marguerite Duras som minns den intensiva histori- en som vibrerade av outtalade känslor. Uppsala stadsteater, ons kl 12. UTSTÄLLNING Vad är en människa värd En interaktiv utställning om etik och värderingar. Fredsmuseum, ons kl 14­18, lör­ sön kl 12­16. Uppsalakemisterna Uppsalakemisterna är ett av Uppsala universitets bidrag till kemiåret 2011. Utställningen berättar om kemiämnets etablering och utveckling inom universitetet. Museum Gustavianum, 27 MAJ TIMMAR LÄTTAR VI ANKAR ÅRETS ROLIGASTE KRYSSNING MAGNUS BETNÉR ÖZZ NUJEN // AL PITCHER (NZL) MÅNS MÖLLER // PHIL NICHOL (CAN) SORAN ISMAIL // MÅRTEN ANDERSSON // MARIKA CARLSSON 25 KOMIKER Just nu Rabatt på alla nysilverbestick, kaffeskedar & tårtspadar i äkta silver från Mema/GAB. 23 HUMOR OCH FEST MED SEAN BANAN OCH DJ:S KNAPPEN & HAKIM FRÅN NRJ MER INFO OCH BILJETTKÖP PÅ 08-440 59 90 WWW.RAWCOMEDY.SE 20% Erbjudandet gäller t o m 31/5 FRÅN: 495KR WWW.SEASKYTRAVEL.SE // WWW.TALLINKSILJA.SE S:t Olofsgatan 30, Uppsala Tel 018-13 02 76 www.smyckeboden.se

Sida 22
26 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N KULTUR & NÖJE TIPSA FREDRIK DAHLSTRÖM Telefon: 018-418 11 04 E-post: fredrik@uppsalatidningen.se GNUCCI BANANA NA THOSE DANCING DAYS. LOOPTROOP ROCKERS. REBECCA & FIONA. Rebecca Scheja och Fiona Fitzpatrick gjorde succé med egna tv-serien på SVT-Play, nu kommer de till V-Dala nation. KARLSSON & WINNBERG OF MIIKE SNOW. Duon som även är känd som Bloodshy & Avant kommer till Saluhallen. Valborg ­ här hittar du festerna Kvalborg och valborg by night är ett gytter av fester och förlustelse. Vi guidar till det bästa som Uppsala har att erbjuda alla som inte nöjer sig med sill, mösspåtagning och forsränning. 29 april, Kvalborg SMÅLANDS NATION, KL 19­02 (NATIONSKORT) Looptroop Rockers. SmåSALUHALLEN, KL 20­03 Karlsson & Winnberg of Miike Snow. Dicore och Natt @ Sa- Those Dancing Days bildades 2005. Debutalbumet In Our Space Hero Suits kom i oktober 2008 och våren 2011 är de tillbaka med uppföljaren Daydreams & Nightmares. 18-åriga Maria Nyström från Göteborg gör under namnet The Naima Train musik som framförs med hjälp av loopstation, elgitarr och kroppsljud. SMÅLANDS NATION, KL 21­02 (NATIONSKORT) Style of Eye (Linus Eklöw) AGAVE TEQUILA BAR, KL 22 OCH FRAMÅT Klubb med DJ Leafytree KALMAR NATION, KL 16­02 Klubb Själen med Karl X Johan. Pop & soul från Själens klubbar som Pacha, Ibiza och Berghain/Panorama Bar i Berlin. VG NATION, KL 21­02 (NATIONSKORT) Trance night med två golv, lues. Tropiska rytmer och pop! V-DALA NATION, KL 19­01 (NATIONSKORT) Rebecca & Fiona, Gnucci Banana och Mash Up International. Rebecca Scheja och residenter tillsammans med Enkla-E (Discotheque ála Carte), First Klas & MC Carl Laurence (FUNKIT, Linköping) på två dansgolv. GRAND, KL 19­23 ChibiUppCon. Mini-Japan- det ena inriktat på trance och det andra på house och techno. UPPLANDS NATION, LÖ 18­01 Pub och jazzbar 30 april, Valborg ORANGE, KL 20­03 Valpurgis. Tre av Uppsalas lands Live får besök av skivaktuella Looptroop Rockers som den 9 mars släppte sitt nya album Professional Dreamers, där rapparen Cosmic efter två års uppehåll återförenas med sitt skäggiga brödraskap. Vid skivspelarna på stora golvet står DJ Akilles, på lilla golvet underhåller Kalle Kryp och Jonas Kiros och utomhus kör Club New Kid. luhallen dj-gästas av Christian Karlsson och Pontus Winnberg, mer kända som Bloodshy & Avant eller de svenska två tredjedelarna av gruppen Miike Snow. V-DALA NATION, KL 20­03 (NATIONSKORT) I festsalen spelar Those Dancing Days och The Naima Train konvent med pyssel, tv-spel och manga. FLUSTRET. KL 17­03 Restaurang och nattklubb GH NATION, KL 20­02 (NATIONSKORT) Samlingen tillsammans med under kvällen. Två dansgolv och fyra barer. har remixat Robyn, The Knife och Empire of the Sun. Dessutom syns han ofta i samarbeten med Maskinen, Slagsmålsklubben och Magnus Filthy Lidehäll. Vid skivspelarna står även Dance Kill Move,deji dbl v och mattesé. Maya Lourenco aka Lemieux. Kl 23 spelar Riva Starr som spelat på världsberömda mest framstående klubbar gör gemensam sak och fixar fest på Orange. Klubbarna HYPE, Mash Up International och Grow up går samman. Med sig har de hajpade Gnucci Banana, som tillsammans med Mash Up International är singelaktuell med en cover på Animal av Miike Snow. Dessutom livebandet Family Va- Fiona Fitzpatrick har turnerat med Robyn och blivit SVT Plays största succé hittills med tc-programmet som följde den vilda dj-duons öden och äventyr. V-Dala kryddar anrättningen med ännu mera Gnucci Banana på micken och Mash Up International i dj-båset. Dessutom Festa med killar feat. Jinder, Kalle Kryp & Naima. BIRGER JARL, KL 13­19 OCH 21­03 AfterBacke-party på dagen med dansgolv och dj:s. Kylarna fylls på igen och på kvällen öppnas nattklubben upp på nytt.

Sida 23
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 25 FAMILJENYTT Födelsedagar Nathalie 18 år 3/5 Grattis på födelsedagen! Önskar Farmor, Farfar, Rose-Mari, Anette, Ulf, kusinerna Danny, Mattias och Sandra Julia Jirhede 1 år 19/4 Nicolas 1 år 23/4 Grattis Nicolas som fyllde 1år 23/4! Många pussar och kramar från familjen Pelle 4 år 3/5 Peller fyller 4 år 3 maj! Grattiskramar från Farfar och Farmor Oliver 2 år Grattis på 2-årsdagen Oliver! Önskar Mamma, Pappa och storasyster Hipp hipp hurra för vår Julia på hennes 1-årsdag! Vi älskar dig, kramar och pussar från Mamma, Pappa och storasyster Emelie San Asadi 3 år 2/5 Grattis vår lilla solstråle! Pussar och kramar Mamma och Pappa Vi delar ut en tårta från Landings till någon på vår familjesida som fyller år! Vinnartårtan ska hämtas ut på Landings, Kungsängsgatan 5A inom en månad från tidningens utgivningsdatum. Födda Den här veckan blev Victoria 2 år veckans tårtvinnare. Grattis! Victoria 2 år 29/4 Grattis lilla prinsessan på din 2-årsdag. Vi älskar dig! Kram från Mor och Far Kusinerna 30 år Det måste vi fira! T.v Kristoffer Strid 24/4, mitten Joakim Brunzell Strid 29/5, t.h Niklas Blomdahl "Strid" 27/4. Ett stort grattis till er alla tre. Hipp hipp hurra! Önskar stora tjocka släkten Välkommen Vanessa Bernt 56 år Grattis Bernt! Önskar Marika, Tuss och Sigge. Puss och kram Välkommen Vanessa, Isabellas lillasyster, vår dotter UAS 22 mars 2011 Jenny Eklund och Sebastian Okupski EN DEL AV FRÄLSNINGSARMÉN WWW.MYRORNA.SE Fira våren. Släpp prylarna fria. De gör större nytta hos oss än i ditt förråd. Välkommen med din gåva. För hämtning ring 020-140 00 44. Bröllop Förlovade Veckans ris In Memoriam Veckans ros Examen Jubileum Födda Adoption Födelsedag Uppvaktning (Kryssa för vilken rubrik din annons ska placeras under) Publiceringsdag: fredag den ­­­­­­­ /­­­­­­- Så här gör du: Skriv din annonstext på ett löst papper. Skicka med ev. bild som ska vara med i annonsen. Om du vill ha bilden i retur bifogar du ett frankerat och adresserat kuvert. Du kan även skicka digital bild med e-post: annons@uppsalatidningen.se. Annonskostnaden, 50 kr/annons, bifogar du kontant i kuvertet till oss. Din annons samt annonskostnad ska vara oss till handa senast fredag 7 dagar före publicering till Uppsalatidningen, Familjenytt, Box 1541, 751 45 Uppsala. Jag som har skickat in annonsen heter: Namn­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­------Adress­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-------Postadress­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-------Telefon, dagtid­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­------ Examen Veckans ris Påkörd katt Du som körde ihjäl en katt 2/4 kl 20.30 på Årstag 12-22. Du smet från ditt ansvar och stannade inte för att kolla hur det gick för katten. Det finns en lag på att man är skyldig att stanna och kontrollera djur som man har skadat! Katten var någons husdjur/vän som låg mitt i gatan och led. Han dog sedan i våra armar. Vi som stannade fick ta hand om katten, ringa polisen och kattens ägare och tala om vad Du gjort! Ägaren blev väldigt ledsen, men tacksam för att vi tagit hand om hennes katt Vi som såg dig! Gunnar Bäckstrand Grattis till din filosofie doktorsexamen. Önskar Morfar och Mamma Loughborough University 15 juni 2010 ÄLSKA ÅTERANVÄNDNING

Sida 24
24 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N Nyheter från Högsta Möbler! Nu har Högsta fått in vårens hetaste möbler! Aten Modulsoffa i konstrotting Modulsoffa i 345 x 268 cm Brun borstad konstrotting. Inkl,bord och dynor. Ord.pris 19.995:- Molly Matgrupp i Alu/Teak 170/230x100cm Svart Bonn Bord + 4 st pos/stolar. Ord.pris 8.175:- Loungegrupp KonstrottingSvart med vitt dynset 14.995:- 6.995:MÖBLER & TRÄDGÅRDSMÖBLER 2.995:HÖGST A Möbler & T rädgårdsmöbler Högsta (G:a E4:an) norr Uppsala T 018-36 75 40 el. grupp. Soffa, 2 fåtöljer och bord. Dynset ingår. Ord.pris 4.995:- HÖGST A Möbler & T rädgårdsmöbler Vårfrugatan 2B, Enköping T 0171-44 75 00 el. www.hogsta.nu ÖPPETTIDER: Vard: 10-19 Lörd: 10-16 Sönd: 11-16 UPPSALA TORG Musikinstrument Säljes Antik fiol mkt fint skick med stråke, brunt unikt träslag 6 000:-, barnfiol med stråke 1 000:- Ring Sonja 073-786 84 09 Samlaribjekt Säljes Musselmalet 6 st små koppar, kanna, sockerskål, brödfat, gräddsnäcka, 2 ljusstakar, 6 st assietter 10 000:-. Tel: 070-400 24 00 Bilar/biltillbehör Köpes Hämtas skrot och reservdelsbilar, även järn och metallskrot. Hämtas gratis. Allt av intresse. Bet max 5 000:- för reservdelsbil, max 10 000:inbytesb. Tel: 0700-39 42 17 Bilar köpes i både bättre och sämre skick ex: krockskadade , defekta, även husvagnar och mc av intresse, kontakta Stefan. Tel: 0700-61-73-96 Bil köpes 96 och nyare, alla märken och skick, defekt, långmil, obes ej hinder. Även husbil, husvagn. Tel: 0739-30 33 95 Sällskapsdjur Sökes Svart katt försvann fr Ulva Kvarn-omr i början av mars. Skulle du se katten ring så hämtar vi honom. Hittelön! Tel: 070-633 33 56 Övrigt Säljes Flyttkartonger 10 st 100:-. Tel: 0709-599 553 Herrc Crescent 28" svart 3-vxl 1 000:-, damc 28" svart 0-vxl 800:- båda i mkt bra skick, toastol Gustavsb vit tryckknappssp 300:-. Tel: 072-304 20 24 Damcykel 28" 3-vxl fin 600:-, ryamatta 120x220 ren ull bra skick 500:-, flera tält fr 2-5mans pris 100-300:-. Tel: 070-789 13 70 Planteringsredskap: planteringsrör, korg, bälte, bärram, röjsele. Runt bord diam 130 cm, 200:-. T: 070-789 13 70 Herrcykel 28" 6-vxl i navet, broms fam och bak fin 700:-, datorskärm 19" ej platt fin 400:-. Tel: 018-22 78 00 Sjuksköterske litteratur boken människorkroppen m.m 500:, cykel svart 26" 400:-. Ring Sonja 073-78 684 09 Kamera Kodak Easy Share DX 7630 6,1 Mega Pixels 300:-. Tel: 018-25 62 01 Jordfräs 7 hk mkt tillbehör, kedjesåg, bandslip, klyvsåg, gasolkök, frysskåp. Tel: 01851 27 57, 070-366 33 99 Ytterdörrar m karm + lås, några m glasruta 200-450:-/ st, hörnskåp olika färger o modeller 250-450:-/st. Finns i U-a. Tel: 070-512 24 85 Köpes Ek-skål diam 15 cm samlar äppelskaft 100:-. Tel: 073-567 08 94 Hemelektronik Säljes Skärm till dator o tv, kopplas via dator el box 42" silver, hängs på vägg alla sladdar tillk 500:-. Tel: 018-13 10 31 Hus & Trädgård Säljes El-aggregat 2 takt lite anv 500:-. Tel: 070-512 24 85 Möbler & Inredning Säljes Hörnskåp i vitt trä gammaldags modell fint skick 500:-. Tel: 018-36 64 30 Ekbord 100x60 med 2 extra skivor 40, + 6 st ekstolar med klädd rygg och sits 3 500:-. Tel: 018-35 53 04 Soffbord folie/kakel mahogny 1,33x0.73 höjd 0.53, pris 500:-. Tel: 018-25 60 61 Köpes Garderober, behöver ej vara fina. Tel: 018-36 63 65 Cykel/moped/mc Säljes Mc Kymco 125cc (vespa) med toppbox och vindruta uttagen 08, ca 250 mil svart/ silver med lås nyp 20 000:Nu 10 000:-. 070-371 12 21 Kläder & Skor Säljes Trenchcoat man XXL ljusbeige lång modell fodrad sv.tillv, som ny 450:- (1 850:-). Tel: 073-84 54 297 Chriss sandal stl 37, sv o lite beige, Fot & Skospec anv 1 gg (1 125:-) Nu 500:-. Tel: 018-25 47 21 Bostäder/lokaler Bytes F: hr 7 rok m låg hyra. Ö: 5 rok. Tel: 073-552 73 53 Annonsera under Uppsala Torg Som privatperson annonserar du under vår köp/sälj/bytesmarknad för 20 kr/ annons. Obs! En vara per annons rekommenderas. Ingen kommersiell verksamhet, byte av tjänster eller annan kontaktförmedling tillåts på denna annonsplats. Kryssa för den rubrik du vill annonsera under: Säljes Köpes Bytes Skänkes (ej sällskapsdjur) Uthyres (endast bostäder/lokaler) Önskas hyra (endast bostäder/lokaler) Barnartiklar/leksaker Båtar Hus & Trädgård Kök & Bad Samlarobjekt Musik/film/litteratur Bilar/biltillbehör Cykel/moped/mc Husvagnar/husbilar Musikinstrument Sport & Motion Övrigt Bostäder/lokaler Hemelektronik Kläder & Skor Möbler & Inredning Sällskapsdjur/tillbeh Annonstext inkl telefonnummer & mellanslag (skriv tydligt - TEXTA!) Rad 1 Rad 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Kupongen tillsammans med 20 kr skall vara oss till handa senast fredag 7 dagar före införingsdagen. Adress: Uppsalatidningen, Uppsala Torg, Box 1541, 751 45 Uppsala Namn ________________________________________________________________ Adress ________________________________________________________________ Postadress_____________________________________________________________ Telefon________________________________________________________________

Sida 25
22 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N REPORTAGET "Att göra känslokallt Uppsalas egen superstar Veronica Maggio är tillbaka med nytt album. Satan i Gatan är den utlämnande berättelsen om ett sprucket förhållande och en nystart. eronica Maggio är hemma på Söder och umgås med bebisen Bosse under en lugn dag i en annars hektisk tid av "lite kaos" ­ repetitioner, en stegrande mängd intervjuer och en turné som startar med en utsåld spelning på Katalin i Uppsala samtidigt som albumet Satan i gatan släpps. Borta ur bilden är den före detta producenten/pojkvännen Oskar Linnros, något som präglar albumet både musikaliskt och textmässigt. V Hur skulle du säga att ditt låtskrivande utvecklats? ­ Jag tror att jag har blivit lite bättre på att få fram kärnan i mina texter. När jag väl bestämt mig för vad jag vill skriva om så går det snabbare. Tidigare kunde jag bli osäker, nu hittar jag in i känslan utan att behöva vänta på inspiration, säger hon. Var det en känslomässig process för dig att skriva texterna? ­ Den här skivan har verkligen varit personlig. Inte varje låt, jag sitter inte och gråter när jag skriver. En låt som Jag kommer är till exempel inte så känslig att skriva, men många andra på skivan ... ­ Förut kunde jag vara rädd när jag skrev en textrad, att någon skulle förstå vad jag syftade på. Nu tänker jag att den som lyssnar tänker att det är fint att man utgått ifrån sina egna erfarenheter. Och jag vet också att man inte lämnar ut sig helt, det går inte att säga allt i en låttext. På sistone har många som lyssnat gjort väldigt biografiska tolkningar av låttexter av artister som Oskar Linnros och Daniel VERONICA MAGGIO OM ... ... CHRISTIAN WALZ SOM PRODUCENT: "Det var svårt att ersätta Oskar eftersom det var så speciellt på något sätt. Valet föll på Christian för att jag ville ha någon visionär, och jag gillar att jobba med någon som också är artist och brukar stå på scen så att den tänker på hur det låter live. I stället för någon låtskrivare som bara sitter och deppar."

Sida 26
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 23 något platt eller ­ det är fienden" Adams-Ray, typ i långa trådar på Flashback. Hur ser du på det? ­ Det kan bli lite tjatigt på något sätt. Det har kommit mycket musik på svenska på sistone och då lyssnar folk extra mycket på texterna. Det är väl visserligen en del av själva grejen också, men det kan bli tjatigt att lyssna och gå in på atomnivå, så där "var verkligen exakt det här hänt?". Då blir det också att färre kan relatera till texterna. Samtidigt bjuder du verkligen in till det Nu är sommaren snart här! På restaurangens uteservering kan du redan nu äta en god middag från 169:- i kvällssolen. Nu har vi öppnat Framfickan så att man soliga dagar kan slå sig ner i en skön fåtölj intill Islandsfallet och bara njuta. Du är varmt välkommen! Valborg@Framfickan Sista april kryper närmare för varje dag och på Framfickan firar man den som bäst. På dagen 11-16 får vi besök av den suveräna houseklubben We Love House. På kvällen 20-02 njuter vi av latin vibes med Club Caramba. Boka bord på 018-69 66 53 försöker ju ta vara på all energi, och göra något av den. Mardrömmen är att göra något som är platt eller känslokallt. Det är fienden. Du sa i Nöjesguiden att du kanske kom- nu. När man lyssnar på ditt album är det nästan omöjligt att inte se det nästan som en dagbok över ditt och Oskar Linnros förhållande som tar slut och att du träffar någon ny och får en nystart? ­ Ja, det blir lite så. Man använder sitt eget liv. Men vad ska man göra åt saken? Folk får tycka och tänka vad de vill. Det blir vad man gör det till. hörde på vägen in till stan fast ingen fattat fattar jag ­ en Woody Allen-tragedi, där du är krossad och jag går fri det handlar om dig, det handlar om mig du borde ta dina ord tillbaks, för alla glömmer men inte jag Ur Alla mina låtar av Veronica Maggio Skivan innehåller tydliga referenser till mer att ångra något du skrivit om "nära och kära" på nya skivan, är du nervös för det? ­ Jag sa det lite på skämt, med ett leende. Jag är inte nervös för vad någon ska tycka om texterna, eller för att ha lämnat ut någon annan eller så. Jag är däremot töntigt nervös och rädd för skivrecensioner och sånt, för överstrukna getingar och andra överstrukna djur. Och så är jag lite rädd för att jag kommer att bli trött om alla journalister frågar om Oskar Linnros. Det kommer de att göra. ­ Haha, skönt att du är en av de första då. Det tycker jag också. Varför började du Riverside/Framfickan Sommarklubb - Hamnplan 5, Islandsfallet - riversidegrill.se turnén i Uppsala? ­ Det kändes kul för att jag är från Uppsala och det är mysigt på Katalin. Jag funderade på att ha premiären i Stockholm men det kan bli så stelt här. Uppsala är hemtrevligt och hemmaplan. Många i Uppsala gillar dig och tycker att den relationen, till exempel att du sjunger om någon som gör en låt om en Woody Allen-tragedi och Oskar Linnros gjorde låten "Annie Hall" , och man får intryck av att ni hade ett bittert uppbrott ... ­ Ja. ... varför ville du skriva om det? ­ Att den handlar om det är din tolkning. Det är egentligen inte något som jag vill prata om. Jag förstår att jag har bjudit in till frågor om det här men jag känner lite att det jag bjuder på är det som står i texterna, inte i intervjusammanhang. Resten får man klura själva på. Kan man skriva av sig känsliga minnen? det är kul att det går bra för dig, har du märkt det? ­ Nä, vad fint! På spelningar, särskilt när jag sjunger 17 år (om uppväxen i Uppsala, reds anm) kan jag känna mig lite extra välkommen. Det blir väl lite så när någon kommer från en stad. Det är som att man blir lite stolt som svensk när det går bra för Robyn, eller till och med Roxette, ute i världen. Blir det något valborgskaos för dig i år? ­ Ja, kanske ... nej förresten! Jag har en spelning då, annars är det en grym trend med valborg. Min mamma brukar alltid ha en stor fest. Hon har så himla mycket vänner, det brukar vara minst 60 pers där. Jag vet inte hur många kilo potatis jag har skalat på valborg genom åren. Det är det tråkiga, att jag alltid har missat forsränningen för att jag har skalat potatis. Fredrik Dahlström 018-418 11 04 fredrik@uppsalatidningen.se SKJORTTVÄTT! PASSA PÅ! 1 skjorta = 10% rabatt ­ Självklart, det blir ju så. Det man funderar på, vare sig det är jobbigt eller kul. Man 2 skjortor = 20% 3 skjortor = 30% ... BEBISEN BOSSE SOM INTE NÄMNS PÅ SKIVAN: "Han har påverkat mitt liv oerhört mycket, men inte musikaliskt ännu. Jag hade börjat med skivan innan han föddes så inga av texterna är färgade av att jag har fått barn. Han är ju bara sju månader stackarn. Det kanske kommer." ... ATT JOBBA MUSIKALISKT MED NYA POJKVÄNNEN NILS "MELO" TULL: "Han är inte med alls på skivan och jag tror att jag har lärt mig att försöka hålla business och privatliv separade. Vi är båda så känsliga för kritik. Men vi sjunger tillsammans hemma ibland." 4 skjortor = 40% 5 skjortor = 50% Gäller t o m 27/5 -2011 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. (elle r) r fle Svartbäcksg. 25 · Öppet 9-18 (lunch 13-14), lörd stängt

Sida 27
20 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N AKTUELLT DINA NYA GRANNAR Hur ser huspriserna ut i ditt område? Här kan du läsa ett urval av aktuella fastighetsaffärer i Uppsala och Knivsta kommuner perioden 13­26 april. Överlåtelserna gäller vanliga köp av småhusenheter, helårsbostäder för 1­2 familjer samt fritidshus. K/T-köp = förhållandet mellan taxeringsvärdet och priset. Bibacken 86 FRÅGA ELISABETH HEDMARK OM Apoteksvägen 14 Särsta PRIVATEKONOMI Pris: 2 775 000 kr Har du frågor som rör privatekonomi? Skriv ett mejl till redaktion@uppsalatidningen.se så kan du få dem besvarade av privatekonom Elisabeth Hedmark. Knivsta Taxvärde: 2 641 000 kr K/T-köp: 01,70 Förvärvare: Yabandeh Överlåtare: Blom K/T-köp: 00,82 Förvärvare: Mählberg Överlåtare: Jm Ab Jumkil 9 Löt Pris: 1 950 000 kr Taxvärde: 1 354 000 kr K/T-köp: 01,44 Förvärvare: Villems Överlåtare: Erlman Domherrevägen 9B Taxvärde: 2 120 000 kr K/T-köp: 01,31 Förvärvare: Anderzén Överlåtare: Ahlgren Moselag 329 Uppsala Malma ringväg 27 Deklarera för året då kontraktet skrevs Fråga: Vi har sålt vårt hus och Vid bankkonkurs har man rätt till ränta Fråga: Gäller bankgarantin undrar vad som gäller vid deklarationen ­ att kontraktet skrevs i november 2010 eller att vi fick betalt och skrev köpebrevet i februari 2011. Frågan är alltså om vi ska deklarera för försäljningen i år eller nästa? M & M Andersson Svar: Det är alltid det inkomst- också för den ränta man inte fått ut än? Om jag sätter in 200 000 kr på ett sparkonto i januari och banken går i konkurs i november, får jag då ut 200 000 plus den ränta som löper från januari till november? Svar: Ja, ränta ska du få om ditt Moselag Pris: 1 400 000 kr Taxvärde: 785 000 kr K/T-köp: 01,78 Förvärvare: Liljelyck Överlåtare: Frölén Kapellvägen 9 Norby Pris: 3 375 000 kr Taxvärde: 2 403 000 kr K/T-köp: 01,40 Förvärvare: Fall Överlåtare: Pederby Herrhagens byväg 89 Jumkil Pris: 1 475 000 kr Taxvärde: 884 000 kr K/T-köp: 01,67 Förvärvare: Ljungdahl Överlåtare: Johansson Bredgården 42 Sunnersta Pris: 3 750 000 kr Taxvärde: 2 583 000 kr K/T-köp: 01,45 Förvärvare: Redander Överlåtare: Anestål Svensson Rönnbärsbacken 10 år då ett bindande köpekontrakt har skrivits som gäller. I ert fall ska ni deklarera försäljningen i årets deklaration. Det finns en bra broschyr hos Skatteverket som heter "Försäljning av småhus och ägarlägenhet", med nummer SKV 379. Den finns att ladda ner på deras hemsida, www. skatteverket.se. Där finns mer information om hur ni ska deklarera försäljningen. sparande omfattas av garantin. Då har du rätt till ersättning motsvarande det belopp du har satt in plus ränta fram till konkursbeslutet. Från och med januari i år har dessutom insättningsgarantin höjts till motsvarande 100 000 euro per person och bank. Numera ingår också alla typer av konton oavsett bindningstid. Hälsningar Elisabeth Hedmark Ängby Pris: 3 575 000 kr Taxvärde: 2 527 000 kr K/T-köp: 01,41 Förvärvare: Sandman Överlåtare: Kardell Högåsvägen 125 Berthåga Pris: 2 650 000 kr Taxvärde: 1 466 000 kr K/T-köp: 01,81 Förvärvare: Jonsson Överlåtare: Candell Linvägen 8 Bredgården Pris: 329 000 kr Taxvärde: 506 000 kr K/T-köp: 00,65 Förvärvare: Teraudkalna Överlåtare: Mattsson Bysmedsvägen 24 Kvicksätra Pris: 420 000 kr Taxvärde: 282 000 kr K/T-köp: 01,49 Förvärvare: Björkholm Överlåtare: Johansson Helgesta 69 Gredelby Pris: 1 780 000 kr Taxvärde: 1 311 000 kr K/T-köp: 01,36 Förvärvare: Vasenius Överlåtare: Andersson Åsgatan 26 Sävja Pris: 1 625 000 kr Taxvärde: 1 204 000 kr K/T-köp: Redovisas ej Förvärvare: Westin Överlåtare:Uppsala Kommun Uttervägen 3 Aspvik Pris: 2 470 000 kr Taxvärde: 1 623 000 kr K/T-köp: 01,52 Förvärvare: Karlsson Överlåtare: Åstrand Spjutvägen 33 Helgesta Pris: 1 950 000 kr Taxvärde: 1 402 000 kr K/T-köp: 01,39 Förvärvare: Ahlberg Överlåtare: saknas Svedja 28 Vrå Pris: 4 500 000 kr Vreta Pris: 1 050 000 kr Taxvärde: 1 277 000 kr Snugga Pris:1 900 000 kr Taxvärde: 1 246 000 kr K/T-köp: 01,52 Förvärvare: Karlsson Överlåtare: Larsson Svedja Pris: 1 775 000 kr Taxvärde: 940 000 kr K/T-köp: 01,89 Förvärvare: Eilertsen Överlåtare: Nordqvist KARLHOLMSBRUK Adress: Rum: Yta (m ): Hyra: Våning: Infly ning: Karlitplan 2 B 2 rok 53,5 kvm 2 700:-/mån Ungbo Plan 2 1/7-2011 KARLHOLMSBRUK Adress: Rum: Yta (m ): Hyra: Våning: Infly ning: Värdshusvägen 2 C 4 rok 96 kvm 6 788:-/mån Plan 1 1/5-2011 HÅLLNÄS Adress: Rum: Yta (m ): Hyra: Våning: Infly ning: Edvallavägen 8 E, 55 + 2 rok 54 kvm 4 183:-/mån Bo enplan 1/5-2011 KARLHOLMSBRUK Adress: CRum: Yta (m ): Hyra: Våning: Infly ning: Karlitplan 6 2 rok 61 kvm 4 597:-/mån Bo enplan 1/7-2011 KARLHOLMSBRUK Adress: Rum: Yta (m ): Hyra: Våning: Infly ning: Norrgatan 19 A 1 rok 45 kvm 3 355:-/mån, Kallhyra Bo enplan 1/5-2011 HÅLLNÄS Adress: Rum: Yta (m ): Hyra: Våning: Infly ning: Edvallavägen 6 D, 55 + 1 rok 44 kvm 3 523:-/mån Bo enplan 1/6-2011

Sida 28
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 21 AKTUELLT Här brinner Uppsalas majbrasor Ett 30-tal majbrasor lyser upp Uppsala på valborgsmässoafton. De första tänds kl 19 och de sista kl 21. alborgsmässofirandet vid kungshögarna i Gamla Uppsala brukar locka stora mängder besökare. Här inleds firandet med fackeltåg kl 20.45 från Sockenmuseet till brasan. På programmet står tal, körsång samt ett avslutande fyrverkeri kl 21.30. Ska du gifta dig? Gå på vårbal eller ta examen. Vi har underkläderna som får din klänning att sitta perfekt. Hos oss får du personlig service och det lilla extra. Boka gärna tid för utprovning av underkläder till din outfit, så att vi kan göra detta när det passar dig som bäst. Vi är mycket flexibla vad gäller tider. För mer information, ring oss gärna på 018-444 04 27 V I onsdags hade ett 30-tal majbrasor anmälts till brandförsvaret i Uppsala (se listan nedan). Några kan ha tillkommit senare. Du hittar samtliga på kommunens hemsida, www.uppsala.se. Inger Nilsson 018-4181103 inger@uppsalatidningen.se Hos oss hittar du ett inspirerande sortiment av underkläder, badkläder, nattkläder & strumpor. Snazzy har bara de allra bästa, de allra finaste varumärken i sitt sortiment. Abecita, After Eden, Cosabella, Calvin Klein, Lady Avenue, Passionata & Pearl of Sweden är bara några av de märken som du kan välja från. VALBORGSELD. Det kan bli både vårtal och körsång när majbrasan tänts. FOTO: INGER NILSSON/ARKIV Här brinner det på valborgsmässoafton: Åkern Gottsundagipen, Matparken kl 19. Skyttstensnäs Järlåsa, Skyttstensnäs förening kl 19. Hågadalen, Eriksbergs socialdemokratiska förening kl 19.30. Ärentuna Bygdegård kl 19.30. Enebygården, Uppsala Missionsförsamling kl 19.30­20. Fårhagen Stabby Gärde, Rickomberga egenhemsförening kl 20. Ålands Österby, Ålands bygdegårdsförening kl 20. Vid tv-masten, Ekeby-Flogsta samrådskomitté kl 20. Albertsvägen/Hedensbergsvägen, Berthåga egenhemsförening kl 20. Pålsan, Gamla brandstation, Intresseföreningen Vattholma bruksgårdar kl 20. Bernadottevägen 60/Lievägen, Valsätrakyrkan kl 20. Knypplarvägen (vid ängen), Skyttorps brandkår kl 20. Putsnäs, Nåntuna, Frälsningsarmén ungdomskår kl 20. Tunabergskolonin, Tunabergs koloniförening kl 20­21. Kallås, Övre Jumkils BGF, kl 20.30. Vid bygdegården, Forsby bygdegårdsförening kl 20.30. Lötgården, Löts byggdegårdsförening kl 20.30. Norr-Edinge, Alunda, Furuhöjdskyrkans ungdomsförening kl 20.30. Tuna, Alunda, Tuna 4H kl 20.30. Vid busshållplatsen, Gåvsta 2 ekonomiska villaförening kl 20.30. Wiks slott, Balingsta Hembygdsförening kl 20.30. Stavby by, Stavby Bygdegårdsförening kl 20.30. Ekebykorset, Bälinge vägförening kl 21. Bakom kvarterslokalen, Grönänge Samfällighet kl 21. Kinnsta skola, Almunge, Ulsbygdens bygdeförening kl 21. Fålhagens IP, Rosen villa & fruktodlarförening kl 21. Gamla Uppsala högar, Gamla Uppsala hembygdsförening kl 21. Grusplan, Jumkils idrottsförening, klockslag saknas. Vaksalagatan 22A, Uppsala 018-444 04 27 info@snazzyifd.com Öppettider mån-fre 10-18 lör 11-16, sön stängt JUBILEUMSYRA 7­8 MAJ Rätt svar på förra veckans korsord och klurighet H O T A A V I G D R A G E N E R F O R A T Å R T T N E I T A T Ö O T R N K E R D Y L I K E C G Å K N A K S L O F I G H T U A N G U L D H A L L A R K T S N O R P A R R O E A T T N S S E K A A M L U F U L L 3:e generationen som för ett r gediget hantverk vidare re P H B Y R Å O S R O L S K R U S H I L A N G A R I D E E P A S M E K E S A N D K N Ä U S C H K Ö M A G T D M A S H U N N A F S A T F A R T 70 år Fabrik H S Ä S T S A R U T A R M A V E L O U R H U D V T I T A T S T R A J A A L I M I V Utställning 2 år Erbjudande se annons vecka 18 k 18. Vi tillverkar även bokhyllor, garderober, skjutdörrar, sänggavlar, möbler mm efter er egen idé och smak. Ä A G G T R L A N S P R G Ö D E O N D O L P E J A G E N T E D E R A T O T E N O G O R T I M P R I O R SVAR TILL Gissa vem? I UPPSALATIDNINGEN NR 16 Vår hemliga profil var: Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld. Föddes i Jönköping 29 juli 1905. Utsågs till FN:s generalsekreterare våren 1953. Dog då hans plan störtade vid Ndola i nuvarande Zambia den 18 september 1961. ALSIKE KÖKET Öppet Vardagar kl 10-15 Alsike Snickerifabrik AB, Björkkällevägen 44, Alsike info@alsikesnickeri.se www.alsikesnickeri.se Tel 018-38 52 10 Fotograf Elin Harryson TAIJI och Qi Gong i sommar! Korpen Uppsala hälsar alla välkomna till TAIJI i Botaniska trädgården tisdagar och torsdagar kl 18.00 samt Qi Gong i Linnéträdgården onsdagar kl 07.15. V. 19-24 och 33-36. Vår ledare är Sanne Hultgren. Kom som du är, du behöver inget ombyte. TAIJI och Qi Gong pågår oavsett väder! Fri entré Välkommen! Uppsala Korpförening www.korpen.se/uppsala

Sida 29
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 19 För lite sömn kan leda till fetma Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med internationella kolleger sett att för lite sömn kan få kroppen att minska energiförbrukningen, samtidigt som den lagrar extra mycket näring. I långa loppet kan detta leda till fetma. Arbetsnarkomaner lever längre En vanlig föreställning är att människor som jobbar för mycket bryter ner sig. Men nya rön visar att det är precis tvärtom. Människor som jobbar hårt och plikttroget lever i snitt två till tre år längre än de som tar det lugnare. Det visar en amerikansk studie som pågått i 20 år och genomförts med över 1 500 personer födda på 1920-talet. För att åtnjuta dessa positiva effekter av arbetet krävs dock att du känner att ditt jobb är givande och stimulerande. MedaktivKliniken Vi menar att det finns fakta som talar för att en rätt genomförd tandblekning både ger vitare tänder och ett vackrare leende. För att undvika skador på ditt tandkött eller dina tänder bör du välja en trygg tandblekningsmetod utförd av utbildad personal. Har du tveckat av ekonomiska skäl vill vi nu erbjuda blekning med en rabatt på 1000 kr. Vi använder ett beprövat amerikanskt koncept. Detta bygger på att vi tillverkar anpassade blekningsskenor för just dina tänder. Obs vi utför ingen snabblekning. Hos oss får du blekningen utförd av tandhygienist alternativt tandläkarstuderande. Inom forskningen om sjukdomar är det känt att det finns samband mellan sömnbrist och fetma. Det har dock inte funnits lika mycket kunskap om de endokrinologiska mekanismerna ­ mekanismer kopplade till hormoner. I en färsk studie undersöktes unga män vid två tillfällen. Första gången fick de sova en hel natt (åtta timmar) ­ andra gången fick de vara vakna i ett helt dygn. Energi lagras vid sömnbrist SKÖNHETSSÖMN. Bra sömnvanor minskar risken för övervikt. FOTO: COLOURBOX Efter det sömnlösa dygnet visade männen en minskad förbrukning av den energi som behövs för att underhålla kroppens vitala funktioner. De uppvisade också en hög lagring av näringsämnen i kroppens energiförråd. I förlängningen leder detta till att kroppens vikt ökar. Forskarna märkte dessut- om att försökspersonerna hade höga ghrelinnivåer efter sömnbrist. Ghrelin är ett hormon som främst produceras i magen. Det finns bevis för att ghrelin ökar födointaget och minskar energiförbrukningen hos människor. ­Detta kan vara en endokrinologisk mekanism som delvis förklarar varför människor med dåliga sömnvanor löper högre risk att bli överviktiga och utveckla fetma, säger Christian Benedict, forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. ­ Fetma är starkt associerat med sjukdomar som Typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom. Därför är det så viktigt med bra sovvanor. Resultaten publicerades nyligen i American Journal of Clinical Nutrition. (UT) Kiropraktorer ryggar för mansväskan Mansväskan är het. Modeikoner som Brad Pitt, David Beckham och Jay-Z ses ofta med en rymlig axelremsväska över axeln ­ men brittiska kiropraktorer varnar nu för att väskorna kan ge ryggsmärtor och dålig hållning. Inte undra på ­ en stu studie visar d att den geno nomsnittliga mansväskan väger 30 kilo. (UT) Josef Tandläkarstuderande Inger Tandhygienist Agnes Tandläkarstuderande Leg Tandläkare Monica Smeds och Michael Nilsson-Ström Tel 018-13 23 23, Hamnesplanader 6, Uppsala Kontakta oss redan idag! TOPPFORM TILL gick till läkaren och testade SOMMAREN! "Jag var trött, hela tiden. När jag mig, sa han hela tiden. När jag gick till läkaren och testade "Jag var trött, att jag var kärnfrisk. Samtidigt ökade jag i vikt. Det sa inte att jag var kärnfrisk. Samtidigt ökade jag vikt. mig, var han roligt, jag var väldigt onöjd med mig själv. En ikompis skulle inte roligt, jag så väldigt onöjd med mig själv. jag rätt. Det var börja på Itrim var jag följde med. Där hittade En kompis skulle börja på Itrim så jag följde med. Där hittade jag rätt. För mig var det bra att få höra att det inte finns någon "rätt" tidpunkt att börja, att måste att bestämma sig. Så jag gjorde För mig var det bramanfå hörabaradet inte finns någon "rätt" det. Nu känner jag mig pigg bara bestämma sig. tränar jag 4-5 tidpunkt att börja, man måste och glad, dessutom Så jag gjorde gånger i veckan." det. Nu känner jag mig pigg och glad, dessutom tränar jag 4-5 gånger i veckan." Anna Keszler, (-14 kg) Anna Keszler, (-14 kg) MITT VÄGSKÄL ATT GÅ NER I VIKT ÄR EN SAK - ATT STANNA DÄR ÄR EN HELT ANNAN. Våra kunder går ner i snitt 10,8 kilo de första tio veckorna och behåller sin nya vikt efter ett år. Det här har gjort oss till världsledande på varaktig viktminskning. Du hittar mer information på www.itrim.se, där du också hittar ditt närmaste Itrim-center. Välkommen! Itrim, Uppsala, Bangårdsgatan 7 · Tel 018-680 680 · www.itrim.se

Sida 30
U P P S A L AT I D N I N G E N HÄLSA Färre nyfödda får hembesök Du kan inte resa bakåt i tiden. Men din hud kan. Nu även medicinsk hudvård. Andelen nyblivna föräldrar i Uppsala län som får hembesök av sjuksköterska från barnhälsovården under barnets första levnadsår fortsätter att minska. fört med förra året har vi långt kvar för att nå målet ­ att 85 procent ska få besök inom en månad efter förlossningen, säger hon. Mammor ammar kortare S:t Olofsgatan 32D/Svartbäcksgatan (innergården) 018-13 50 05 · www.skincareuppsala.se C worldwide 3 val 1 PRIS! 27/8 SLÅR VI UPP DÖRRARNA TILL WOMENS WELLNESS I WOMENS WELLNESS ÖPPNAR CLUB NR 3, I UPPSALA! BLI MEDLEM NU SÅ FÅR DU VÅRT FINA STARTPAKET: bolandcity! r. Kungsgatan 79, Vattholmavägen 16 A Snart även på Bolandcity! www.womenswellness.se 018-147074 Variationen när det gäller hembesök är stor. I vissa länsdelar får 90 procent av barnen besök, i andra endast fem procent. Det framgår av årsrapporten för barnhälsovården i länet för 2010. ­ Att så få nyfödda får hembesök är en olycklig trend som behöver brytas, säger Margareta Magnusson, avdelningschef på Barnhälsovårdens länsavdelning vid Akademiska sjukhuset. ­ Även om det tidiga hembesöket har ökat något jäm- Av resultaten framgår också att amningen minskar, inte bara i Uppsala län utan nationellt. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar att barn ammas utan att ges annan kost upp till sex månaders ålder eftersom bröstmjölk anses ha goda skyddseffekter. År 2003 ammade nästan 90 procent av kvinnorna i Uppsala sina barn helt eller delvis vid fyra månaders ålder. I dag är motsvarande siffra 80 procent. Vid sex månaders ålder ammas nu en- procent av barnen har vaccinerats med trippelvaccin vid 18 månaders ålder mot mässling, påssjuka och röda hund. Men Margareta Magnusson oroas av att det fortfarande florerar falsk information om biverkningar. Mässling tillbaka i Europa SÄMRE SKYDD. Allt färre Uppsalamammor följer WHO:s rekommendation om att amma i sex månader. FOTO: COLOURBOX dast 70 procent av barnen i länet. Att stötta mammor att fortsätta amma blir därför, enligt Margareta Magnusson, en viktig uppgift för BVCpersonalen. När det gäller barnvaccinationer är täckningen god. 94 ­ Det finns inga vetenskapliga studier som visar ett samband mellan mässlingvaccin och autism, som felaktigt påstods efter en brittisk studie på 1990-talet. Vi kan också se att mässling är tillbaka i Europa. Årsrapporten baseras främst på data från barnhälsovårdens statistik- och informationsdatabas Basta, som etablerades 1995. (UT) Erbjudanden maj Klassisk ansiktsbehandling 90 min 500:Vaxning hela rygg/bröst 300:Vaxning halva ben 200:- Har du ont... Har du ont... t Vi gör skoinlägg för att hjälpa dig med dina problem! Ring och boka tid Farligt tala i mobil för 60-plussare Du bör inte tala i mobiltelefon när du korsar en gata. I alla fall inte om du är 60 år eller äldre. Det visar studier utförda på universitetet i Illinois, USA. Enligt studierna löpte seniorer som talade i mobiltelefon avsevärt större risk att hamna i en trafikolycka än de som inte gjorde det. Detta eftersom äldre människor har en sämre simultanförmåga och därför tappar uppmärksamheten på trafiken. (UT) Värde ca: 2880:- Rygg Höft Vi har nu Scholls produkter i butiken! Skicka ett SMS med ditt namn till 0730-120166 så hör vi av oss till dig för mer information. Börja träna nu eller i höst, du väljer! Erbjudandet gäller t.o.m 31/5 på alla Womens Wellness i Uppsala vid tecknande av clubmedlemskap. Hårknuten Storgatan 22 F, 0704-10 07 09 Knä Fot Ont i hälarna? Hälsporre? Vi kan hjälpa dig! Väderkvarnsgatan 16 (vid Friskis & Svettis). E-post uppsala@gaochlopkliniken.se Telefon 018-15 14 13 018-58 02 110 l Vi har mot indring s da oc ol, sve chollso h värk ! nya S Vårens ! rtiment Våravkoppling Taktil massage, 70 min ord pris 495:- Noosha hälsoklinik NU Vaccinationer, allergitest, blodtryck 395:Certifierad medicinsk kroppsbehandling Erbjudandet gäller t o m den 31 maj. ppla Kom in och ko miljö av i en rofylld Helkroppsmassage Triggerpunkter & Ansiktsbehandling Ring: 070 441 62 03 Alsikegatan 8 (vid pianofabriken intill järnvägen), Uppsala http://nhalsoklinik.wordpress.com/ Susanne Andersson Diplomerad massör. Skolgatan 45/First Hotel Linné Besök www.apoteksamariten.se - drop in eller boka tid! 070-61 91 263 FETTREDUCERING MED COAX OCH HÅRBORTAGNING MED IPL/LASER ! Nu erbjuder vi även halva behandlingstiden på fettreduceringen, vilket innebär halva priset på behandlingen! Gäller t.o.m. 7 maj ARMHÅLOR (hårborttagning laser/IPL) rek.. 6-8 beh. 1000:per beh-. per beh-. HELT ANSIKTE (hårborttagning) rek.. 6-8 beh. rek. 4-8 beh. 960:per beh. MAGE (fettreducering och hudåtstramning) 1750:1600:per beh. BAKSIDA LÅR rek. 4-8 beh. Coax CRF använder radiovågor och ultraljud för att åstadkomma fettreducering, cellulitreducering, hudåtstramning och rynkreducering. Salong Dolce Vita Vaksalagatan 19 Uppsala 070 - 483 17 37 www.salongdolcevita.com

Sida 31
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 17 Vi är inte en fabrik, vi är ett kök, ett stort kök NYA FRÄSCHA SALLADER FÖR AVHÄMTNING 65:­ Fråga efter våra produkter på en välsorterad Coop eller Ica butik. Oliv-o-Mat, Nya kvarntorget 3 · 018-24 24 78 info@olivomat.se · www.olivomat.se S:t Persgatan 10 · 018-14 14 01 SSOR MA AV TR ÄD GÅR D SMÖBL ER Montana modulgrupp En klassisk grupp. Stomme av aluminium. Vädertålig svart konstrotting med vacker struktur. Dynset i grått ingår! 3 hörndelar, 2 mittdelar samt bord/pall. Vi fyller 20 år och jubilerar med massor av bra priser i butiken. Nu med hela 2000 kvm! 8.995:Ord pris 1 0.145:- NU Idun Vår sittvänliga favoritgrupp i konstrotting på aluminiumstomme. Svart med grå dynor. Grupp 2-sitssoffa, 2 fåtöljer, bord samt dynset. Ord pris 12.475:-. NU 8.995:- Grupp 3-sitssoffa, 2 fåtöljer, bord samt dynset. Ord pris 14.275:-. NU 9.895:- Matgrupp Bord Jakarta i allra finaste massiv teak. 160x95 cm. Ord pris 5.585:NU 4.795:225x95 cm. Ord pris 7.119:Fåtölj Ninja natur. Ord pris 1.539:Fåtölj Ninja svart. Ord pris 1.154:- Olympia En modern byggbar soffgrupp i konstrotting. Svart med svarta dynor. NU 5.995:NU 1.295:NU 945:Månd-fred 10-19. Lördagar 10-17 Sönd & helgd 11-17 NU 2.595:Mittdel, ord 2.529:NU 1.895:Bord, ord 2.020:NU 1.695:45 grad, ord 2.945:- NU 2.195:Schäslong, ord 4.857:- NU 3.995:Hörndel, ord 3.195:- Stångjärnsgatan 10 www.mobelmagasinet.com Tel 018-15 16 20 Med reservation för feltryck och slutförsäljning.

Sida 32
16 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N WC-stol Gustavsberg 2300 Dubbelspolande 2/4L med dolt vattenlås. Monterat och klart! med ROT AKTUELLT 2995:- utan 3545:ROT Köksblandare FM Mattson - med diskmaskinavstängning Monterat och klart! med ROT 1950:- utan ROT 2500:- - Grundat 1924 Gru undat Öppettider vecka 17-20: måndag-fredag 7.00-16.00 För beställning kontakta Radiator vvs Tel kontor: 018-13 44 44 Service: Jim Blixt 0730-411 374 ID- VisumKörkortsbilder 149:- Studentskylt Från din favoritbild Komplett med: * Pinne * Regnskydd * Kartong 50x70 * Bild 25x38 LUGN. "Ta ditt medvetande till vänster ben". Elahé Sadeghzadeh hjälper patienterna att slappna av innan yogan påbörjas. FOTO: KARL LIND-VAL Textning + 50:Montering + 50:- 149:- Hon är Årets bröstvän Gäller t o m 22 maj 2011 S:T PER GALLERIAN (trappan bredvid Landings) bilder@panorafoto.se Tel: 0703-90 90 30 Öppet: Mån­fre 10­19 Lör 10­17 Sön 12­16 Cancersjuka har ofta en lång, jobbig och krokig väg tillbaka. Därför kombinerar psykoterapeuten Ann-Charlotte Pellettieri gruppsamtal med yoga. Nu har hon fått pris för sitt rehabarbete på Akademiska sjukhuset. 9MAJ + MONTERING NU STÖRST I UPPLAND! NYÖPPNING ! CHOCKPRISER · GARAGEPORT+ MOTOR + ROTAVDRAG FRÅN 10.900:- · 1.000:- FÖR DIN GAMLA YTTERDÖRR VID KÖP AV NY + MONTERING · PVC-FÖNSTER HAR DU RÅD ATT INTE KOLLA PRISET ? ROTAVDRAG! För sex år sedan påbörjade Ann-Charlotte Pellettieri tillsammans med yogaläraren Ann Sönnebo projektet Rehabilitering med samtal och yoga för cancersjuka på Akademiska sjukhuset. Drygt ett år senare avled Ann Sönnebo i bröstcancer. ­ Det var oerhört tragiskt när hon dog. Ann Sönnebo var en fantastiskt varm människa, en god vän, och hon brann för det här projektet. Precis innan hon dog lovade jag henne att fortsätta verksamheten, säger Ann-Charlotte Pellettieri. Belönad för sitt stöd LEGITIMERAD TERAPEUT. Ann-Charlotte Pellettieri hjälper cancerpatienterna att acceptera och leva i sin nya livssituation. "Många grubblar över framtiden, men det är även viktigt att fokusera på nuet", säger hon. rapeut, leder oftast diskussionerna. I fortsättningsgrupperna bestämmer deltagarna själva vad de vill prata om. Dessutom får patienterna möjlighet att fråga en onkologläkare om sin sjukdom. ­ Ibland låter vi deltagarna skriva ned ämnen på lappar. Det blir helt anonymt eftersom ingen vet vem som har skrivit lappen och det är ett bra sätt att närma sig jobbiga ämnen. ­ Visst kan det kännas väldigt sorgligt och gripande under samtalen. Men lika ofta är det glädje. Jag tycker att det är en stor ynnest att få vara en del av patienternas liv och lyssna på deras erfarenheter, säger Ann-Charlotte Pellettieri. Vill ha ungdomsgrupper BUTIK I KUNGSGATAN 111 (KUNGSHÖRNET) MÅNDAG-FREDAG: 9­18 · LÖRDAG: 9­14 BUTIK I ALUNDA CENTRUM TORS UPPSALA 17-20 MONTERAT Å KLART Garageportar Ytterdörrar Fönster 10-ÅRS GARANTI Portspecialisten.com 070-689 40 26 Nu har hon tilldelats utmärkelsen Årets bröstvän 2010 av bröstcancersajten Breastfriends.se. Priset går varje år till en vårdanställd som på ett särskilt sätt stöttat bröstcancerdrabbade kvinnor. ­ Otroligt. Jag är verkligen hedrad och stolt över att mina patienter nominerat mig. Varför tror du att de har gjort det? ­ Det kan jag inte svara på, säger Ann-Charlotte Pellettieri. Hennes kollega ­ Karolina Schultz Danielsson ­ rycker in. ­ Men det vet nog jag. Ann-Charlotte är en fantastiskt omtänksam och inkännande person som drivit det här projektet med oerhörd målmedvetenhet, säger hon. Specialanpassad yoga Och vad är det som är så speciellt med deras projekt? Jo, cancersjuka patienter är med i program som innehåller både gruppsamtal och yoga. Yogan är specialanpassad för cancersjuka med ett rörelseschema som ska öka både det kroppsliga och själsliga välbefinnandet. ­ Många patienter har värk och lymfproblem samt ibland svåra biverkningar av sin behandling. Då kan det vara väldigt skönt att lära sig att slappna av och utföra rörelser som minskar smärtan, säger Ann-Charlotte Pellettieri. I gruppsamtalen får patienterna diskutera allt ifrån livskvalitet, relationer, egoism och sjukdomar till depressioner och medveten närvaro. Ann-Charlotte Pellettieri, som är kognitiv beteendete- Trots att all verksamhet på Akademiska sjukhuset är strängt budgeterad har hon och Karolina Schultz Danielsson många idéer om hur de skulle kunna utveckla verksamheten. ­ Jag skulle vilja ha anhöriggrupper och fler ungdomsgrupper. Dessutom skulle det vara bra med en speciell grupp där patienter får stöd och hjälp att ta sig tillbaka ut i arbetslivet, säger Ann-Charlotte Pellettieri. Mattias Sjöberg 018-418 11 05 mattias@uppsalatidningen.se

Sida 33
Kör tryggt och säkert i sommar! Se årets nyheter i butiken! Hos oss kan du köpa dina däck skadegaranti! Räntefritt upp till sex månader Bildemokortet två biobiljetter! Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. Nu har du all anledning att byta leverantör kan du alltid välja mellan däck och fälgar i alla storlekar och prisklasser. Vi hjälper dig också att välja optimala däck efter din bil och ditt körsätt. Hos oss kan du köpa dina Välkommen!

Sida 34
10 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N AKTUELLT Dags för årets demonstrationer Precis som förra året har fem partier anmält att de ska ha demonstrationståg i Uppsala 1 maj. Kristdemokraterna lockar med förre partiledaren Alf Svensson som huvudtalare. Vid årets familjehögtid, som KD kallar sin demonstration, arrangeras också ett seminarium i universitetet på temat frihet för familjen. Förutom KD tågar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kommunistiska partiet och Syndikalisterna (Uppsala lokala samorganisation av SAC). Inger Nilsson 018-4181103 inger@uppsalatidningen.se VÅGSPEL. Rickard Edenvin och Fia Bengtsson färglägger sin farkost till forsränningen. De har valt att designa flotten som en Nintendohandkontroll. Frågan är om den håller sig flytande.Anton Lindh, 9 år, får in en fullträff med storsläggan på Forsfestivalen i Engelska parken. FOTO: KARL LIND-VAL Så här ser tågordningen ut Vänsterpartiet går kl 12.45 från Vaksala torg till Slottsbacken, där landstingsrådet Sören Bergqvist talar. Kommunistiska partiet går kl 13.30 från Stadsbiblioteket till Forumtorget. Kristdemokraternas marsch inleds 13.30 på Vaksala torg och avslutas på S:t Eriks torg. Syndikalisternas demonstration startar kl 13.30 i Engelska parken och avslutas vid Celsiustorget. Socialdemokraterna tågar från Odinslund kl 14 till Vaksala torg, där riksdagsledamot Agneta Gille är huvudtalare. Festival med ännu bättre flyt I år hölls Forsfestivalen för första gången i Engelska parken. Luften fylldes av frigolitflingor när forsrännarna snidade sina båtar. ­ Vi valde att flytta festivalen hit för att ta den närmare resten av Uppsala och visa upp vårt arbete inför forsränningen, säger Anders Lisspers, kommunikationsansvarig för forsfestivalen och -ränningen. 100 flottar byggs På forsfestivalen i Engelska parken kunde besökare pröva på klättervägg, fotboll i tjockisdräkt, zumba och att rida på en mekanisk tjur. Tidigare år har den hållits i Pollacks- ANDERS LISSbacken. PERS Längst in på området arbetar rännarna med att färdigställa sina farkoster av cellplast, plankor och färg. 100 flottar ska konstrueras, var och en med plats för max fyra passagerare. En av de mest spektakulära flottarna är utformad som en handkontroll till ett tv-spel. ­ Vi tillhör teknologernas LAN-kommitté och kom på att det här vore en kul grej att göra eftersom vi ville ha något spelrelaterat, säger Rickard Edenvin och Fia Bengtsson. Som tidigare forsrännare har Rickard Edenvin en klar bild av hur en flytande farkost bör byggas. Något som han ändå valde att strunta i: ­ Det är viktigt med en stabil ram och en upphöjning i fören där vatten slår upp. Men jag kan inte påstå att jag har följt det. Det är roligt om man kraschar också. Fredrik Dahlström fredrik@uppsalatidningen.se FULLT. Engelska parken fylldes av flottbyggare och festivalbesökare när Forsfestivalen invaderade området. VÅRkänsla på Ålands hav! Buss + båt t/r 70 kr! Gör en skön dagsutflykt till Åland med Eckerö Linjen! Maten vi serverar i våra restauranger är tillagad med omsorg och kärlek, därav de goda smakerna vi är berömda för. Kryssningsvärdarna underhåller varje vardag, med allt från allsång till önskemelodier. Lördagar trubadurer och partyband! Taxfreebutiken är fylld med godsaker till förmånliga sjöpriser och vår trevliga personal väntar på att få ta hand om dig. Just nu! Buss + båt + skärgårdsbord 198 kr/person Boka skärgårdsbord, så bjuder vi på buss- och båt t/r! Gäller dagskryssningar med utresa kl. 15.00. Erbjudandet måste förhandsbokas per telefon 0175-258 00 senast två dagar innan avresa. Bokningskod 5BORD. Ny busslinje! Bussavgång till och från alla båtavgångar! Biljettförsäljning i Gränby Centrum (ICA Kvantum) samt efter vägen på bussen. Avgångsplats Hjalmar Brantingsgatan (vid Willys) Gränby Centrum Hallstavik Båtavgång Grisslehamn 1) alla dagar 08.00 13.00 08.15 13.15 09.05 14.05 10.00 15.00 to­sö 18.00 18.15 19.05 20.001) På 20.00-turen stannar båten på Åland, retur nästa dag. Ny busslinje från Märsta/Knivsta! Avgångsplats må, ons, fre, lö Märsta station 07.40 Alsike (Sättragatan) 07.55 Knivsta bussterminal AR 08.00 Länna 08.20 Almunge 08.25 Knutby 08.40 Edsbro 08.50 Båtavgång Grisslehamn 10.00 ti, to, lö 12.40 12.55 13.00 13.20 13.25 13.40 13.50 15.00 Fiskepaket med stuga på Åland! Prisex. 1265 kr/person Inkl. person- och bilbiljetter t/r, 2 nätter i 4-personers stuga inkl. sängkläder och slutstädning, fiskekort, flytvästar samt 2 båtar med motor. åt Buss + b ord sb ård + skärg Förhandsboka buss och båt på tel. 0175-258 00. 198:­ Buss+båt: Vuxen/pensionär 70 kr. Barn u. 12 år gratis. Tel. 0175-258 00 · www.eckerolinjen.se · Öppet alla dagar. Turlista t.o.m. 26/5 2011 (lokala tider) Från Grisslehamn dagligen 10.00 och 15.00. Tors­sön även 20.00. Från Eckerö dagligen 13.30 och 18.30. Fre­mån även 8.30. Välkommen ombord!

Sida 35
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 11 DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! För Jämlikhet och Utveckling 13. 13.30 Samling i Odinslund 14. 14.00 Demonstrationståget avgår mot Vaksala Torg 14. 14.00 I väntan på tåget sjunger och spelar Alexander Johansson på Vaksala Torg 14. 14.30 Möte på Vaksala torg Årets huvudtalare: Agneta Gille S PAKETPRI (1 1.400)0:- 1 1.93 :- DET ÄR INNE ATT VARA UTE! och plädar Ta emot våren med öppna dörrar och nya rum både inne och ute! Mjuka kuddar skapar en inbjudande känsla. Välkommen till oss på Mio och se hela vårt utbud! VILSTOL 499:- (695:-) HYLLA 690:- (990:-) PAKETPRIS Vilstol Nice i slitstark textilene, reglerbar. Finns i rött eller svart 499:- (695:-). Hylla Step i vit- eller svartlack, B 56, D 33, H 189 cm. Byggbar trädgårdssoffa Westlife i grå konstrotting inkl dynor i svart, komb, B 225/290, D 66, H 67 cm 10.440:-. Paketpris Soffa + bord 11.400:- (11.930:-). Trädgårdsbord Westlife, L 110, B 64, H 33 cm 1.490:-. (7.650:-) 5.990:- SOFFA 8.995:- (12.995:-) NYTT LÄGRE PRIS! SOFFA 9.995:- (14.990:-) NYTT LÄGRE PRIS! Trädgårdsbord Holmsund i vitlackerat stål och vitlaserad furu, Ø 103, H 71 cm 1.690:-. Trädgårdsstol Holmsund 1.490:-. Paketpris Bord + 4 stolar, exkl dyna 5.990:- (7.650:-). Dyna Holmsund, finns i ett antal färger 250:-/st. Soffa U-kombination Chicago i tyg Cannes black, B 330. Köp till nackkudde 595:-. Divansoffa Chicago med cosy corner i tyg Cannes black, B 370. Går att få spegelvänd. Köp till nackkudde 595:-. Mio Uppsala Boländerna vid vattentornet och ÖoB. Alltid lördag- och söndagsöppet! Nymansgatan 4. 018-17 25 60. Mån-fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16. Valborg 10-16. 1 maj 11-16. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker dock längst t o m 31/7 om inget annat anges och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se www.mio.se

Sida 36
Uppsala Bilmässa Stor bilfest lördag 7 maj kl 10­15 vid Alla MRF-handlare på ett och samma ställe · Aktiviteter och tävlingar Kom hela familjen och ta del av alla bilnyheter och roligheter! Kom och provkör våra elbilar Diplom delas ut till alla små bilförare! ga ste rin Jag må ekåren. anc Assist mig...! bärga nappt Kan k RIKSTÄCKANDE BÄRGNING & BILASSISTANS Tävling! Spela skjortan av Sirius innebandyspelare! Tävla i poängskjutning mot spelare från Sirius IBK och vinn matchställ och biobiljetter! Tävling för alla upp till 16 år. Välkommen till Uppsalatidningens tält på bilmässan! 020-912 912 DYGNET RUNT UPPSALA KONTOR 018- 12 55 01 Konsument Uppsala och Trafiksäkerhetsrådet informerar om: · Goda råd inför bilköpet (både begagnat och nybilsköp) · Trafiksäkerhet · Trafikmiljöer j · Varudeklarerade bilar klarerade · Råd vid areklamationer i samarbete med Träffa alla MRF utställa a MRF-utställare! Verk s Här är tads gata n vi! alla Stån gjär nsga tan Rapsgatan Bra mat till

Sida 37
14 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N AKTUELLT SÅ TYCKER VI Text: Mattias Sjöberg Foto: Karl Lind-Val Vilken kulglass gillar du bäst? Teodor Brissman, 22, student, Rickomberga, och Martin Ericius, 24, student, Svartbäcken T: ­ Lakrits och choklad. Jag har även testat GB:s nya Daim päron och den var god. Jag käkar mycket glass även på vintern. M: ­ Blåbär och mintchoklad. Annars är ju Piggelin en klassiker. SOMRIGT. David Schultz köper glass av Edik Nazary som för tjugonde sommaren i rad har försäljning vid Nybron. FOTO: KARL LIND-VAL Läpparna små utav bär äro blå ­ på Uppsalaborna Blåbär är det som gäller. I alla fall om Uppsalaborna själva får välja glassmak. ­ Den är överlägsen etta, säger Edik Nazary, glassförsäljare. an har haft sin glasskiosk vid Nybron i över 20 år. I början var Uppsalabornas glassätande mediokert. Men i takt med att Edik Nazary investerade i bättre utemöbler ökade försäljningen. ­ Jag hade en jätteliten uteplats med små plaststolar i början på 1990-talet. Men nu när man kan sitta ned i lugn och ro bredvid kiosken Kim Zemren, 28, student, Linköping ­ Melon och trippelchoklad. Glass är väldigt väderbetonat. Är det fint väder på sommaren så köper jag nog ett par glassar i veckan. Högni Bödvarsson, 83, pensionär, Ulleråker ­ Jag är lite tråkig och gillar vanilj och jordgubb bäst. En klassiker. Jag älskar verkligen glass, men det ska vara lösa kulor och inte pinnglass. H har jag bara sålt mer och mer glass. Och försäljningen fortsätter att öka varje år, säger han. Våren har äntligen kommit till 300 till 400 bägare eller våfflor med glass per dag. Edik Nazary har stenkoll på vad Uppsalaborna gillar i glassväg. På frågan vad som säljer bäst svarar han stensäkert: ­ Blåbär. Den är överlägsen etta. Tvåa är pekannötter och på tredje plats kommer choklad. Redan under Romarriket gluf- Uppsala och köerna till stans glasskiosker ringlar långa. Glassförsäljningen är helt beroende av sol och värme. ­ Förra året var en rätt dålig sommar. Men när det är vackert väder så säljer jag nog sade man i sig glass. Det var svårt att få tag på snö eller is i medelhavsområdet och därför var desserten reserverad för privilegierade samhällsgrupper. I Sverige har glasstillverk- ning förmodligen funnits sedan 1700-talet, bland annat genom recept i Cajsa Wargs kokbok från år 1755. Det är inget recept som GB Glace grundar sin tillverkning på, men även denna sommar satsar de på fler varianter av Cornetto och Magnum. Men den som gillar mer annorlunda nyheter kan testa fruktiga Ninja star och Twister fruit eller isglassen Filur. Hemglass blandar in godis och har i år glassvarianter med Ahlgrens bilar och turkisk peppar. Mattias Sjöberg 018-418 11 05 mattias@uppsalatidningen.se Gunnila Astridsdotter, 69, bildmakare, Ulleråker ­ Jag testade precis mint med stora chokladbitar i. Den var supergod. Kan nog bli fler av den sorten. Stefan Axelsson, 58, universitetsadjunkt, Svartbäcken ­ Det är andra dagen i rad som jag köper polka och pekannöt. En lite konstig blandning. Holger Jonsson, 7,5, Svartbäcken ­ Polkagris. Men isglass och Magnum är ännu godare. Jag älskar glass, men äter det inte så ofta faktiskt. Förlovning- & vigselringar * Gäller ej enstensringar och örhängen. SCHALINS 20% Sysslomansg 14 V-Dala Nation Tel 018-10 66 20 Öppettider: Vardagar 10­18 lördagar 10­14

Sida 38
st ga lli bi Vi är på mat i Uppsala! * (enligt UNT:s prisundersökning 28:e mars 2011). U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 15 * Till dig som verkligen ogillar elräkningar. IV T FÖRSÄKRING KOMPRESSORSFÖRSÄ KRING 6 ÅRS TRYGGH ETSFÖRSÄK RI NG års Just nu! får du en energisnål dammsugare från Siemens på köpet. Värde 2 290 kr. (Gäller 15/4 ­ 31/7.) 359001 På IVT utvecklar vi värme- och energilösningar som är lika bra för miljön som för din ekonomi. Och faktum är att det nog aldrig varit smartare att sänka dina värmekostnader än just nu. Vår nya Svanenmärkta luft/luftvärmepump IVT Nordic Inverter KHR-N har fått toppbetyg i Energimyndighetens tester och har marknadens bästa trygghetsförsäkring. När du köper den får du också Siemens energisnåla dammsugare Green Power utan extra kostnad. Mer information hittar du på www.ivt.se. Välkommen! Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare. www.ivt.se Uppsala Comfort i Uppsala 018-20 21 00 Stångjärnsgatan 10 Uppsala Elda Butiken Stångjärnsgatan 15 018-13 10 20 Sala/Uppsala BGE Värmepumpar 0224-67 70 00, 018-12 91 30 Fabriksgatan 11 Sala www.icamaxiuppsala.se Tel: 018-67 75 00, Fyrisparksvägen 1, UPPSALA

Sida 39
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 7 Markiser · Persienner · Service Egen sömnad & tillverkning 018-14 40 20 0293-711 00 www.tibrings.com Skatvägen 1 · 815 44 Tierp Skärgårdskryssa över dagen Kapellskär­Mariehamn S A LO N G DROP-I N Missa inte årets stora firande den sista april. Brunchkryssning fredag & lördag Njut av en god, vällagad brunch inkl dryck på Rosellas 9.30-avgång. Ombord väntar kryssningsvärdens omtyckta underhållningsprogram liksom shopping i den nya, stora taxfreebutiken. TI DSG BESTÄLLN IN Buss, båt och brunch 130 kr/person Bokningskod SKBRU. Dam & Herr ............... 180:Pensionärer, studenter o barn ....170:Öppet: Mån-fre 9-18. Lör 10-14 Tel 018-50 00 23 Granitvägen 13, Eriksberg, Uppsala KLIPPNING Danskryssning fredag & lördag Bjud upp till tonerna av trivselband (fredag) och populära svenska dansband (lördag) som spelar ombord på Rosellas 15.00-avgång. Buss och båt 55 kr/person Bokningskod SKBUS. Buss avgår från Uppsala, Knivsta, Rimbo och Norrtälje till både 9.30 och 15.00-avgången fredagar och lördagar. Boka hos din resebyrå, på vikingline.se eller ring 08-452 40 00. Här är höjdpunkterna under dagen. Vi ses i vimlet! 09.00 -10.00 Ankracet i Fyrisån med Uppsala teknolog- och naturvetarkår 10.00 -12.00 Forsränningen i Fyrisån med Uppsala teknolog- och naturvetarkår 10.00 -14.59 Gowallatripp "Sista april med Uppsala universitet" 10.00 -17.00 Klubba med Studentradion 98,9 i Ekonomikumparken 11.45 -14.00 Sillunch på Uppsala Konsert & Kongress 15.00 Mösspåtagning och Champagnegalopp i Carolinabacken 15.15 ODs valborgskonsert i universitetsaulan och parken 17.00 Bal på slottet med Allmänna Sången 21.00 Slottsbackshyllning vid Gunillaklockan Lundellska skolan firar med vikingline.se GRATIS konsert! Lundellska har fått nya musikklassprogram godkända av skolverket! I höst startar vi två Ekonomiklasser, tre Naturvetarklasser, tre Samhällsvetarklasser och två Vård och omsorgsklasser. Skolan erbjuder · Ekonomi: Inriktningar Ekonomi samt Juridik · Naturvetenskap: Inriktningar Naturvetenskap samt Naturvetenskap-samhälle (Du kan också välja Mediakurser) · Samhällsvetenskap: Inriktningar Beteendevetenskap, Media-information-kommunikation samt Samhällsveten skap-miljö och hållbar utveckling. · Vård och omsorgsprogrammet: Både yrkesförberedande och studieförberedande · Musikklass: Inom samtliga ovanstående program och inriktningar. Vi firar genom att bjuda alla högstadieelever i Uppsala på konserten "Rockens historia"! Tisdagen den 3 maj klockan 19.00 på Uppsala konsert och kongress stora salen Du måste hämta ut fribiljetten i UKKs biljettkassa minst en dag i förväg. Först till kvarn. Alla vuxna över 20 år betalar 100 kr. Läs om allt som händer och bygg ditt eget Valborgsschema på www.valborgiuppsala.se Uppsala. Kulturstad. Varje dag sedan 1286. www.lundellska.nu ­ en fri skola sedan 1892

Sida 40
8 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N AKTUELLT Just nu söker vi speciellt: Elektriker, Snickare, Trädgårdsarbetare, Målare, Hemstädare, Fönsterputsare och Barnvakter som vill arbeta på egna villkor och tjäna extra pengar. Hennes uteträning får fart på nya mammor I maj introduceras Mamma Boot Camp i Uppsala. Nä, det är inte fullt så svettigt som det låter. I stället är det rehabträning för nyblivna mammor under ledning av hälsocoachen Johanna Svanbäck. Larmcentralen dygnet runt! JOUREN 018-155 155 Fastighets & skadeservice www.relita.se Upplandsringen Upplandsringen är mönsterskyddad! Originalet endast hos oss och Uppsala Domkyrka! Silver 395:­ Guld fr. 2295:­ Vitguld fr. 2595:­ Johanna Svanbäck är Björklingebon och småbarnsmamman som låtit sitt stora intresse för kost och hälsa bli en del av sitt yrkesliv. Förra året startade hon hälsocoachföretaget Happy Monday, där hon motiverar andra att gå in för en sundare livsstil. Och i mitten av maj drar hon i gång Mamma Boot Camp för Uppsalas nyblivna mammor. I sju veckor med start den 11 maj ska hon två gånger i veckan få mammorna att svettas i Stadsparken. Förbätttrar konditionen Dragarbrunnsgatan 33 · Telefon 018-14 05 51 www.guldsmedpetersson.se Däckhotell med försäljning av däck, fälg och tillbehör Drive in/Tidsbokning Lördagsöppet hela april Men Mamma Boot Camp handlar först och främst inte om att bli vältränad, berättar Johanna Svanbäck. I stället är passen till för att nyblivna mammor ska kunna återuppbygga sin kropp efter graviditet och förlossning. ­ Övningarna kommer att vara inriktade på att förbättra styrka och kondition och med mycket fokus på bålen, säger hon. Och passen är öppna för alla kvinnor som nyligen fött. Johanna Svanbäck säger att man som nyförlöst bör vänta till 6­8 veckan för att allt ska hinna läka ordentligt. Mamma Boot Camp är ett relativt nytt träningskoncept speciellt utvecklat för kvinnor SOCIAL TRÄNING. Johanna Svanbäck säger att den sociala biten, att få komma ut och träffa andra mammor är lika viktigt som träningen i sig. FOTO: KARL LIND-VAL Foto: Glenn Røkeberg som nyss har fött barn. Det är utvecklat av personliga tränaren, fembarnsmamman och bloggaren Olga Rönnberg. Och Johanna Svanbäck är tjejen som tagit det till Uppsala. ­ Tanken bakom Mamma Boot Camp är att man som nybliven mamma ska få komma ut, träffa andra mammor och träna tillsammans, säger hon. Saknade själv sällskapet Johanna Svanbäck Ålder: 32 år. Familj: Man och två pojkar, 2 och 4 år. Bor: Björklinge. Aktuell: Startar Mamma Boot Camp för nyblivna mammor. Bästa film: Eat pray love. Bästa bok: Flyga drake, av Khaled Hosseini. Olga Rönnberg har länge varit en stor inspirationskälla för Johanna Svanbäck. Hon berättar att hon har hämtat många träningstips och idéer från Olgas blogg. Speciellt fastnade hon för Mamma Boot Camp. ­ Jag har själv två små pojkar och det var något jag själv saknade när jag började träna efter mina förlossningar. Jag har alltid tränat väldigt mycket, framför allt på gym och löpning. Men när jag var nybliven mamma blev det besvärligare att träna och jag saknade sällskapet av andra mammor, säger hon. Anna-Karin Ellenius 0722-50 25 99 anna-karin@uppsalatidningen.se DIN DÄCKPARTNER I UPPSALA Verkstadsgatan 2 UPPSALA 018-13 86 00 || www.dackcity.nu POLISRAPPORTEN BRUNBY, KNIVSTA Ons 20 april, kl 20.35 Försvunna personer. En 68årig dement kvinna försvinner från sin bostad vid nitton-tiden. Hon hittas senare vid liv, men förs till sjukhus för kontroll. GRÄNBY Ons 20 april, kl 21.12 Väpnat rån. Lidlbutiken vid Liljefors torg rånas av två okända gärningsmän. Två butiksbiträden bakbinds med tejp och rånarna tros komma över en summa pengar. S:T LARSGATAN CENTRUM Ons 20 april, kl 22.26 Misshandel. En man född 1987 blir misshandlad: knivskuren i handen och slagen i magen. Polisens spaning efter en gärningsman blir resultatlös. GAMLA UPPSALAGATAN, SVARTBÄCKEN Fre 22 april, kl 17.23 Skadegörelse. En cyklist sparkar på en bil så att det blir en buckla. Bilföraren stiger ur bilen och tar tag i cyklistens nacke. Cyklisten misstänks för skadegörelse och bilföraren för ofredande. BJÖRKGATAN, FÅLHAGEN Fre 22 april, kl 22.00 Våld/Hot mot tjänsteman. Polis tillkallas till Eckerölinjens anslutningsbuss som har ett antal berusade personer ombord. En polis blir sparkad och spottad på av en av passagerarna. Denne omhändertas enligt Lagen om omhändertagande av berusade (LOB) personer och ska höras om det inträffade. CENTRUM Fler polisra ppo Lör 23 på uppsala rter april, tidningen.s e kl 09.00 Inbrott. Uppsala Vandrarhem och Hotell har haft inbrott under natten. Ett kassaskåp och en växlingskassa har tagits. Polisen gör en teknisk undersökning och en anmälan är upptagen. Mer på webben! Tvättställspaket Engla ­ med underskåp Tvättställ Krag 201200. 560 x 410 mm. Blandare Amaranto AM393. Svart eller vit, högblankt underskåp. Konsoler, bottenventil och vattenlås. Monterat och klart! med ROT 3250:- utan ROT 4250:- - Grundat 1924 Gäller vecka 14-18: öppet måndag-fredag 7.00-16.00 För beställning kontakta Radiator vvs Tel kontor: 018-13 44 44 Service: Jim Blixt 0730-411 374 KORNETTVÄGEN, GOTTSUNDA Sön 24 april, kl 09.42 Inbrott. Under natten har det varit ett villainbrott på Kornettvägen i Gottsunda. Polisens tekniker har gjort en teknisk undersökning och en anmälan är upptagen.

Sida 41
U P P S A L AT I D N I N G E N 29 april­5 maj 2011 5 4 PROCENT har priserna på bostadsrätter i såväl Uppsala kommun som Uppsala län stigit med de senaste tre månaderna. Priset på villor stod däremot stilla, enligt uppgifter från Mäklarstatistik. Miljötipset ELDA INTE SKRÄP I MAJBRASAN. Bara kvistar, grenar och omålat trä ska läggas i majbrasorna. Allt annat avfall gör du bäst i att sortera och lämna in på återvinningscentralerna. 8-2330 ALLA DAGAR Stort sortiment av receptfria läkemedel i butiken! Polisen häller ut alkoholen för alla Valborg är inte bara majbrasa och skön körsång. Det innebär även fylla, misshandel och våldtäkter. Därför satsar Uppsalapolisen på ökad bemanning, spaning efter langare och information till föräldrar. FLOGSTA CENTRUM PIZZAKIT BBQ PIZZADEG XXL ­ Vår förhoppning är att valborg blir lite lugnare i år eftersom fler föräldrar är lediga från sina jobb. Sista april infaller på en lördag och därmed kan föräldrar ha bättre koll på vad deras barn gör på stan. Det bästa är om föräldrarna följer med sina ungdomar eller bestämmer en tid att träffas på, säger Lise-Lotte Sannervik, informatör på Uppsalapolisen. Mer fylla på "kvalborg" Alla som någon gång har befunnit sig i centrala Uppsala på sista april vet hur det brukar vara. Trevlig stämning, folkfest och traditionsrikt. Men festens baksida är fylleri, slagsmål, våldtäkter och rån. De senaste åren har Uppsalapolisen även märkt att brottsökningen startar dagen innan, under det så kallade kvalborg. ­ Många som reser till Uppsala för att fira valborg anländer dagen innan. En oroande tendens är att fler brott begås och fylleriet har blivit värre under kvalborg. Därför kommer vi att ha extra bemanning redan dagen innan sista april, säger LiseLotte Sannervik. HÖGTID. Uppsalapolisen hoppas att valborg blir en glad och trevlig tillställning. "Men av erfarenhet vet vi att alkoholkonsumtionen ökar och som ett resultat av detta ökar även antalet brott", säger Lise-Lotte Sannervik, informatör på Uppsalapolisen. FOTO: INGER NILSSON/ARKIV 10 JORDGUBBAR Jfr pris 16,67-18,18 kr/kg 550-600 g 00 st Max 4 st per hushåll Dessutom samarbetar polisen med studentnationerna för att få ned fylleriet. Personalen på nationerna har genomgått en utbildning där de lärt sig att neka och hantera berusade personer. ­ Vi samarbetar även med Uppsala kommun och andra myndigheter i brottsförebyggande projekt som Varannan vatten och kampanjen Tänk om, säger Lise-Lotte Sannervik. Förbjudet att dricka inte många som följer i stadens parker under valborg. ­ Vi kommer att inrikta oss på alkoholförtäringen, men det är i stort sett omöjligt för polisen att hälla ut alkoholen för alla. Därför kommer vi att fokusera på ungdomsfylleriet. Det är i regel unga människor som råkar illa ut, men vi kommer att hälla ut alkoholen även för äldre om de missköter sig. Vill ta fast langare I centrala Uppsala är det förbjudet att dricka alkohol på allmän plats. Den lagen är det För att komma tillrätta med ungdomsfylleriet ska polisen även försöka få fast langare. Det görs genom spaning och polisen är därför beroende av tips från allmänheten om misstänkta langare. Dagarna innan valborg kommer även fler trafikkontroller att genomföras utanför systembolagen i Uppsala. ­ Vi vill att valborg ska bli en glad och trevlig tillställning. Det är en betydelsefull fest för Uppsala. Men vi vet att ökad alkoholkonsumtion leder till fler brott och därför måste vi arbeta förebyggande, säger Lise-Lotte Sannervik. Mattias Sjöberg 018-418 11 05 mattias@uppsalatidningen.se Spanien, 250 g Klass 1 10OST00 st OLW, 250 g Jfr pris 40,00 kr/kg Jfr pris 40,00 kr/kg BÅGAR Ungdomar får betalt för att starta eget företag i sommar Inga ungdomar i Uppsala ska behöva gå sysslolösa i sommar. Det är målet för kommunens satsning på feriejobb, feriepraktik och sommarlovsentreprenörer för ungdomar som vill starta eget. Det sistnämnda projektet startade för ett par år sedan och vänder sig till ungdomar i årskurs 1 och 2 på gymnasiet. De får under tre veckors tid möjlighet att utveckla sina affärsidéer med hjälp av olika experter. Dessutom får var och en ett startbidrag på 2 000 kronor. De får alltså betalt för att starta eget. Men håller inte deras affärsidé kan de två tusenlapparna bli den enda inkomsten de här veckorna. ­ Erfarenheten har visat att en del av eleverna har lyckats väldigt bra. Projektet ger dessutom en värdefull erfarenhet och en insikt i vad som är bra och vad som är mindre bra att satsa på, säger Mohamad Hassan, (FP) ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Unga arbetslösa blir egna ­ Det är ett projekt som vi drar i gång i augusti och som riktar sig till ungdomar från 16 år och uppåt som är inskrivna på arbetsförmedlingen, säger Mohamad Hassan. ­ Vi vill pröva en ny metod, där ungdomarna coachas och får vägledning för att bli entreprenörer. Vi har avsatt 25 platser för detta. Sommarjobb för niorna Tanken att eget företagande ska fixa försörjningen genomsyrar även en annan satsning som är ny för året. Precis som i fjol erbjuds alla elever som slutar nian tre veckors feriearbete. Över 1 000 elever har sökt sommarjobben som ordnas inom kommunens äldreboenden, förskolor, fritidshem och fri- tidsklubbar, i parklag och på vaktmästerier. I år kan ungdomarna även sommarjobba som dansare, via ett samarbete med Dans i Uppland och FocusDance. Ett annat samarbete, med Örsundsbro SK, gör det möjligt att jobba med förberedelser inför Boule-SM i Uppsala 24­30 juli. För elever med någon form av funktionsnedsättning finns precis som tidigare år cirka 300 platser för feriepraktik. Inger Nilsson 018-4181103 inger@uppsalatidningen.se 10 BAGUETTER 00 st Max 4 st per hushåll 25 2 för Vete 400 g 00 Jfr pris 31,25 kr/kg Flogsta Centrum Tel. 018-46 18 00 Priserna gäller t.o.m. 1/5 -11 eller så långt lagret räcker

Sida 42
6 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N AKTUELLT Fetaste festen från A till Ö Uppsalatidningen har gjort en djupdykning i det gedigna utbudet av valborgsfestligheter. I vår guide från A till Ö hittar du det mesta av det bästa. rets valborgsfirande i Uppsala beräknas locka uppemot 120 000 besökare. Med varannan vatten, ökad polisnärvaro och fler toaletter hoppas kommunen, polisen och arrangörerna att årets fetaste fest trots allt ska gå lugnt och städat tillväga. Här hittar du tipsen för ett SÅ TYCKER VI FOTO: KARL LIND-VAL Vad är bäst och sämst med valborg i Uppsala? S ILLUNCH. Intas till exempel på Uppsala Konsert & Kongress, kl 11.45­14. Gemensam marsch mot Carolinabacken. ot Å sista april-firande enligt traditionerna. Vill du veta ännu mer kan du kolla in nya sajten valborgiuppsala.se. Där kan du även pussla ihop ditt eget valborgsschema. Inger Nilsson 018-4181103 inger@uppsalatidningen.se T U V X Christer Johansson, 35, pilot, Sommarro och Naomi Olofsson, 31, fotograf, Stockholm C: ­ Bäst är att det blir mycket folk, att stan lever upp. Vi brukar kolla på forsränningen och grilla. Sämst? Tja, det är väl att det tar tre, fyra dagar att städa upp allt skräp. Men det är det värt! N: ­ Jag har faktiskt aldrig firat valborg i Uppsala, men det låter väldigt spännande och intressant. Hoppas att traditionen kan hållas vid liv och att det inte blir alltför stökigt. ÄNK OM. Så heter kam- panjen som riktar sig till alla tonårsföräldrar. PHEAVALS. Ett av flera Uppsalaband som fyller Slottsbacken med musik, kl 10­19. ARANNAN VAT T E N . ankor g pp guppar nedströms röms med start kl 9. Ve m b l i r först till Islandsbron? A B NKR ACET. Tusentals Uppsala Dykarklubb Tumlaren redo att plocka upp alla plurrande forsrännare. D E F YKARE . Som vanligt är För tredje året delas det ut 30 000 vattenflaskor till valborgsvimlarna. Romersk beteckning för siffran 10. Då startar forsränningen! T T R I U M . Upplands DDASPÅNGEN . Starten ALEN. Ät, dansa och lyssna på Allmänna sången. Alldeles underbart. Börjar kl 17. för forsränningen. Här kan du kolla in flottarna inför avfärden. ORSRÄNNINGEN. Exakt Na t i o n e r n a s klassiska skumpaparty på. går kl 15­17. Nationskort eller gästkort krävs. C HAMPAGNEGALOPPEN. 100 flottar flyter nedströms ån med varierande ran framgång, start kl 10. H I J K L ÄNG. Ekono- mikumparken ll förvandlas till festivalområde kl 9­15. SLANDSFALLET. Har flotten Prick kl 15 höjer rektor Anders Hallberg sin studentmössa från Carolinas balkong. M ÖSSPÅTAGNING. Ringer in våren i Slottsbacken 21­ 22. Direktsänds i radio. G UNILLAKLOCK AN. klarat sig ända hit är den välbyggd! Nu är målet nära. ÄTTEMYCKET SKRÄP. Kam- N ren sjunger traditionsenligt in våren i Universitetsaulan, kl 15.15­ 16.15. Konserten kan även höras i Universitetsparken via högtalare. O P D:S VÅRKONSERT. Kö- ATIONERNA. Dansa vilt, HONTRATTARNE. Show- ät och drick eller bara softa ­ på nationerna kan du göra det mesta. panjen Valborg ­ ett rent nöje ska ändra på det. VARNFALLET. Forsrän- orkestern spelar upp till dans kl 15 utanför Norrlands nation. Hela trottoaren ska svänga! narnas största utmaning. Här sållas agnarna från vetet. ÄNGTAN TILL LANDET. En Q R U R ATO R . Eller mer korrekt, curator curatorum, håller vårtalet vid Slottsbackshyllningen kl 21. ÄKAN. Så kallas festen Y Z Å Ä landskapsgrundämne. Bra att känna till! ZZ ... är vad som gäller 1 maj. Utom för den som ska demonstrera. N. Vad vore ankracet och forsränningen utan den? TA. Går att göra lite varstans denna dag. Ett tips: börja med grötfrukost. FOTO: INGER NILSSON/ARKIV klassisk vårvisa som självklart ingår i OD:s vårkonsert. på Göteborgs nation, kl 18.30. Ö VRE SLOTTSGATAN 7. Här säljs gästkorten för dig som vill gå på nation men studerar någon annanstans än i Uppsala. KLÄDER OCH SKOR TILL HELA FAMILJEN! ÖPPET HUS Jordnära hunddagis och nattis REASTART 29 APRIL 3000 kvm BRA varor till BÄTTRE pris! Söndag 8 maj kl 12-16 Vi bjuder på fika och visning. Massor av bra erbjudanden bl a GRATIS klo-klipp samt rabatterade priser när du bokar tid för sommarpensionat eller trimtid före den 16 maj. Väg 288:a mellan Jälla och Gränby C www. jordnarahund.se FÖRRA SÄSONGEN S KVARVARANDE SOMMARKLÄDER & SKOR! ÄVEN · Hemtextil · Husgeråd · Present · Servering Öppet måndagar och fredagar 9-20 Tisdag, onsdag, torsdag 9-16 Lördagar 9-14 Ligger vid Faringe station (7 km norr om Almunge, längs länsväg 273) www.thuns.se

Sida 43
4 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N VÅRA VÄNNER blir bara fler och fler. Som facebookvän får du veta lite mer och även vara med och påverka innehållet i tidningen. TIPSA REDAKTIONEN Telefon: 018-418 11 03 E-post: redaktion@uppsalatidningen.se AKTUELLT HALLÅ DÄR ... ... Martin Andersson, köksmästare på nya Stationen och vinnare av tävlingen Den lokale kocken 2010, som 2 maj tävlar mot kockar från andra län på Eklundshof i den regionala finalen av tävlingen. Vad ska du laga den här gången? ­ Jag och de andra tre tävlande ska få varsin kyckling från Hagby Gård och entrecote från Uppsalabonden. Sedan har vi en och en halv timme på oss att fixa. Jag har tänkt ut ungefär vad jag ska göra och det går i vårens tecken. Jag använder vad Uppland har att erbjuda, men man ska alltid följa säsongen så det blir till exempel ingen svamp. Är det viktigt för dig att vinna? ­ Det vore fett tråkigt att förlora, jag vill alltid vinna. Alltså, jag accepterar en förlust, men jag kommer att bli fett förbannad. Inte att jag kommer att stå och skrika och gråta men om jag förlorar så blir jag förbannad. Jag tycker om att tävla och vinna, annars kan man skita i det, haha. Ska du inte ställa upp i kock-SM? ­ Det vore roligt och det kanske jag gör någon gång, Man vet inte. När man gör sådant här får man en boost, så kanske om något år. Fredrik Dahlström 018-418 11 04 fredrik@uppsalatidningen.se REDO. Per-Rickard Rönnberg leder årets städaktioner. Det lär bli många kubik skräp att plocka upp efter valborgsfirandet och under skräpplockardagarna i maj. FOTO: KARL LIND-VAL Tyck till! Kommen tera p uppsala- å tidningen.s e FOTO: PER-RICKARD RÖNNBERG Rekordmånga ska städa Uppsala i maj Över 19 000 personer har anmält sig till de årliga skräpplockardagarna 6­7 maj. Dessutom satsas det i år extra mycket på städningen under valborg. Per-Erik Rönnberg som leder aktionerna räknar med en "skörd" på runt 60 kubikmeter skräp. Webbenkäten FÖRRA VECKAN: Har du köpt någon majblomma? Genom majblommeförsäljningen Svara på! hjälper barn webben andra barn. Så här svarar Uppsalaborna a llaa på uppsa på frågan ovan:Röstdningen.se nästan av sig självt, vi hade 9 000 anmälningar redan innan vi började gå ut med informationen i år. Nu är vi uppe i rekordmånga anmälda, över 19 000, säger Per-Rickard Rönnberg. "Äckelrör" för småskräp Webbenkät! ti JA 50% 50% NEJ VECKANS FRÅGA: Brukar du handla närproducerat? Svara på uppsalatidningen.se ­ Det lär bli mycket tobaksr relaterat skräp, typ fimpar och sådant. Och valborgsfirandet genererar förstås en hel del flaskor och matkartonger, säger Per-Rickard Rönnberg, som till vardags är byggledare inom Uppsala teknik & service. Det är tionde året som skräpplockardagarna, eller Clean Upsala som kampanjen heter, arrangeras. Framför allt är det förskolor och skolklasser som är med och plockar skräp, men alla som vill får delta. ­ Numera rullar det på Alla skräpplockare utrustas med sopsäckar, plockpinnar och handskar. Därefter är det bara att sätta i gång. ­ Vi städar skolgårdar, parker, naturområden, gångbanor och torg på förmiddagen den 6 maj. På lördag den 7 blir det redovisning med diplomutdelning och lotterier på Stora Torget. Men även då plockar vi skräp, främst på torget och vid Resecentrum. Småskräpet ska samlas för sig i ett genomskinligt plaströr. ­ Vi hade ett sådant äckelrör i fjol också, men årets variant blir större. Det är för att alla ska få en motbjudande men tydlig bild av att även små saker som slängs leder till omfattande nedskräpning. Förhoppningsvis får årets skräpplockare ihop PER-RICKARD e n m i n d r e RÖNNBERG skörd än normalt. Det är i alla fall tanken med kampanjen Valborg ­ ett rent nöje. ­ Vi satsar på en ännu mera aktiv städning i år. Våra valborgsvärdar kommer från Uppsala Basket, de ska uppmuntra folk att använda sopsäckarna men också hjälpa kommunens personal att städa, säger Per-Rickard Rönnberg. Ta med extrapåse själv I Ekonomikumparken, där skräpberget brukar växa till ofantliga proportioner under valborg, kommer Studentradion frekvent att köra ut uppmaningar om gemensamma städaktioner. Och på kampanjens facebooksida tipsar man val- borgsfirarna att ta med en extra påse till soporna ­ både de egna och andras: "Om du ser ett skräp tveka inte, utan plocka gärna upp det och lägg det i ett sopkärl även om det inte är ditt skräp." Kampanjen Clean Upsala leds av kommunen i samarbete med Håll Sverige Rent, Uppsala city, Life Link, Länsförsäkringar och Kuratorskonventet. Inger Nilsson 018-4181103 inger@uppsalatidningen.se Nu blir det dyrt att skräpa ner Från 1 juli kan det kosta ett antal hundralappar att skräpa ner. Åtta närmare bestämt. 1 juli införs en ny straffbestämmelse, nedskräpnings- förseelse, som gör det möjligt att bötfälla nedskräpare med 800 kronor. I dag krävs en anmälan och en rättslig prövning för att en person ska kunna ställas till svars för nedskräp- ning. Med lagändringen kommer polisen att kunna utfärda en ordningsbot direkt på platsen. Regeringen tog beslut om den nya lagen i februari i år. Inger Nilsson

Sida 44
99:­ ALVINE LJUV påslakan, 1 örngott 150×200/50×60 cm 199:­/set TVÅBLAD RUND påslakan, 1 örngott 150×200/50×60 cm 199:­/set GOSA SY REN syntet ku för ryggso varen, 50× dde 60 cm EMELINA ROS påslakan, 1 örngott 150×200/50×60 cm, satinvävd 349:­/set TIDENS TÄCKEN. 19:­ Att sova är lika viktigt som att äta och andas. Men tyvärr har många idag svårt att sova ordentligt och hamnar lätt i otakt. På IKEA har vi alltid ett brett utbud av sängkläder i olika stilar, så att det blir enklare att trivas i sängen och få bättre sömn. Sov gott! FABLER BJÖRN mjukdjur, höjd 24 cm DEKAD väckarklocka höjd 14 cm 69:­ VITAMINER TRUMMA påslakan, 1 örngott till spjälsäng 110×125/35×55 cm 59:­/set GOSIG KANIN mjukdjur, höjd 20 cm 39:­ 29:­ set / BLADVASS påslakan 1 örngott 150×200/50×60 cm 299:­ IKEA 365+ MYSA syntettäcke, värmegrad 2, 150×200 cm VITAMINER SIFFRA påslakan 1 örngott 150×200/50×60 cm 169:­/set PROFFS PÅ SÖMN. Den 30/4 och 1/5 har vi besök av naprapater på våra varuhus som svarar på frågor och ger tips om hur du kan sova bättre. 19:­ SKYDDA LÄTT kuddskydd 50×60 cm HENNY CIRKEL påslakan, 1 örngott 150×200/50×60 cm 129:­/set 129:­ set / BRUNKRISSLA påslakan, 1 örngott 150×200/50×60 cm KVART arbetslampa höjd 42 cm 99:­ BIRGIT påslakan, 1 örngott 150×200/50×60 cm 299:­/set GLASÖRT TRÄD påslakan, 1 örngott 150×200/50×60 cm 199:­/set I RESTAURANGEN: Ekologiska pannkakor med ost och spenat 19:­ IKEA.se/sovrum UPPSALA öppettider: mån­fre 10­20, lör­sön 10­18

Sida 45
2 29 april­5 maj 2011 U P P S A L AT I D N I N G E N TIPSA REDAKTIONEN Telefon: 018-418 11 03 E-post: redaktion@uppsalatidningen.se ANDRA SIDAN Adress: S:t Persgatan 10, 2 tr Post: Box 1541 751 45 Uppsala Telefon: Växel 018-418 11 11 WEBBADRESS: www.uppsalatidningen.se VD OCH ANSVARIG UTGIVARE: Björn Löfqvist Tel: 018-418 11 01 REDAKTION: redaktion@uppsalatidningen.se REPORTRAR: Inger Nilsson, redaktionschef tel: 018-418 11 03 Fredrik Dahlström tel: 018-418 11 04 Mattias Sjöberg tel: 018-418 11 05 Karin Juniander tel: 018-418 11 37 Andrea Dalkild, bilageansvarig tel: 018- 418 11 38 REDIGERARE: Tone Gellerstedt Lina Rönnåsen FOTOGRAF: Karl Lind-Val KORREKTUR: Daniel von Sydow ANNONS: annons@uppsalatidningen.se Fax: 018-418 11 99 FÖRETAGSANNONSER: Mats Österberg tel: 018-418 11 06 Lena Ranerson tel: 018-418 11 08 Mona-Lisa Modin tel: 018-418 11 07 Ulrika Fromm tel: 018-418 11 16 Royne Svensson tel: 018-418 11 19 Micke Söderström tel: 018-418 11 35 PRIVATANNONSER: Ankie Segerljung tel: 018-418 11 13 E-POST: fornamn.efternamn@ uppsalatidningen.se DISTRIBUTION: Posten till hushållen. Egen distribution till tidningsställ. Anmäl utebliven tidning på www.utebliventidning.nu. TRYCK: Bold Printing Group. För inskickat, ej beställt, material ansvaras icke. Den som sänder material till tidningen anses medge digital lagring och publicering. UPPLAGA: 94 000 exemplar SKA DU DEMONSTRERA PÅ FÖRSTA MAJ? Victoria Hindlycke, 25, medicinstudent, Regensburg ­ Nej och jag bor inte ens i Sverige längre utan har flyttat till Tyskland. Men tyskarna demonstrerar väl också på första maj? ­ Ja, det är klart. Men jag är inte så insatt. Jag tror faktiskt aldrig att jag har demonstrerat, men tycker ändå att det är bra att folk gör det. Finns det något du skulle kunna demonstrera för eller emot? ­ Ja, i Tyskland demonstrerar man mycket emot kärnkraften. Det skulle jag också kunna tänka mig att göra. KRÖNIKAN Anders Frigell Advokat och författare Än dröjer tabut kring könen kvar äromdagen tvangs jag in på herrtoaletten på Hotell Incontinental. Efter det att jag låtit mitt vatten kom jag att betrakta väggarna. Där fanns några av våra vanligare könsorgan antecknade och avritade och ibland även det ena könsorganet i det andra. Jag tänkte då: Vadan detta? Varför har endast dessa kroppsdelar intresse bak lykt dörr? Varför står det aldrig tummen i ögat? Varför finns det inga teckningar på tolvfingertarmen eller gallblåsan? Det märkliga med detta framgår ju av om vi tänker oss att exempelvis handen i stället för könsorganet skulle ha denna tabuladdning. Vi skulle då få gå omkring nakna men skulle betraktas som blottare om vi inte hade vantar. "Ich küsse ihre Hand, Madame" skulle dödskallemärkas av Sveriges Radio för att inte tala om "Fem smutsiga små fingrar". H 3 saker du inte får missa i veckan VÅRMARKNAD Den 29 april är det säsongspremiär för Bondens egen vårmarknad. Här kan man köpa dagsfärsk, lokalt producerad mat. Nytt för i år mat- och kaffeservering. Platsen är området framför Resecentrum och tiden kl 12­18. Arrangeras varje fredag till och med 27 maj. TRÄDGÅRDSDAGS Nu grönskar det i dalens famn ­ och i Linnéträdgården i Uppsala som slår upp sina portar för säsongen söndag 1 maj. Här är blomingen i full gång i det så kallade vårkvarteret. Entré till trädgård och museum: 60 kr, barn under 16 år gratis. Jag kan förstå att den vanartige förr fann en spänning i DET OÄNDLIGA HAVET Allt fler fiskare skrotar sina båtar och få fiskarsöner följer i sina förfäders fotspår. Det är temat för Uppsalafotografen Tor Johnssons utställning på Uppsala Stadsbibliotek 3­24 maj. Han är elev på Nordens Fotoskola Biskops Arnö. att klottra könsord på toaletten då tabu rådde kring könsorganen och deras vackra delaktighet i kärleksakten. Men nu när alla humorister i tv-shower inte talar om annat än könsorgan, visserligen då och då interfolierat med något knappt skönjbart skämt, är det svårt att se spänningen med att klottra om dem på toaletterna. Tabut har väl försvunnit? Men varför blygs vi fortfarande för att visa könsorganet och kvinnan sina bröst? Är det nedärvd fördom som inte försvinner? I vissa kulturer får inte kvinnan visa ansiktet beroende på fördom och förtryck medan man i andra kulturer glatt springer omkring naken i naturen. Än dröjer tabut kring våra SKOLMATEN VECKA 18 Uppsala Måndag: Köttbullar med gräddsås och lingon, kokt potatis. Fiskgryta med dill och tomat. Linsbiffar med tomatsalsa och kokt potatis. Tisdag: Broccoligratinerad fiskfilé med kokt potatis. SMÖR, BRÖD, GRÖNSAKER, DRESSING OCH DRYCK INGÅR I ALLA MÅLTIDER. RS-kontrollerad www.ts.se Cevapcici av kyckling och matvetesallad. Chili sin carne och matvete. Onsdag: Vegetarisk lasagne med röda linser. Vegetarisk ärtsoppa. Pannkaka och hemkokt sylt. Torsdag: Chili con carne Onsdag: Pasta med ost- och skinksås. Torsdag: Kebabröra med pitabröd, tzatziki. med vetekorn och nachos. Varmkorv och hemlagat potatismos. Vegetarisk moussaka. Fredag: Kycklingbiff med tzatziki och ris. Nötskavsgryta och ris. Grönsakspaj med rotfrukter och örter. Fredag: Potatisbullar med lingon, skinksmörgås Knivsta 341 050 Måndag: Köttbullar, gräddsås, lingonsylt och potatis. Tisdag: Fisk med tomatsås och ris. genitalier kvar hos oss. Om exempelvis en ung man med sin lilla hand och med tårar i ögonen vinkar adjö till sin själs älskade, som ska ta tåget hem till sina föräldrar i Säffle, blir betraktaren rörd över den vackra scenen. Om den unge mannen i stället, vilket i trängre mening kan synas mer adekvat, vinkar adjö med sin lilla penis, blir betraktaren oerhört upprörd och den un mannen sannolikt unge s sedermera dömd för förargelseväckande Håller m ud? du ra påeppsala- beteende. funderar På toaletten Diskute e tidningen.s man på mycket. Vi har utrustning för små och stora äventyr i vått och torrt. Akka Endurance E3 Nyutvecklat tunneltält för alla årstider. 6999:Khilok 3/4 MT Trousers Populär modell med bra fickor och snabbtorkande tyg. 899:- Utrustningsbidrag! Vid köp av valfritt tält över 3000:- får du en värdecheck på 500:-. Erbjudandet gäller tom 20110831 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vid köp av ett par byxor i G-1000 så bjuder r vi på Grönlandsvax, värde 99:-. Erbjudandet gäller tom 20110514 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Kungsängsgatan 10. Tel 018-71 17 27. Mån-fre 10-18.30, lör 10-16. Bra priser i fyndhörnan på kläder & skor mm

Get Adobe Flash Player Du måste installera flash för att kunna se tidningen korrekt.